zaterdag 25 december 2010

Thomas Mann refereert kerstmis 1951 aan Korea

Op de derde kerstdag binnen de Duitse cultuur: 26 december, hier van het jaar 1951, refereert Thomas Mann in zijn Tagebuch aan de wapenstilstand in Korea, die wordt aangehouden, omdat men in principe beseft dat de hervatting van de oorlog aldaar snel tot een wereldoorlog zal leiden. Verder oudt de Grote Tovenaar voor het nageslacht vast dat hij aan de auteur van The universe heeft geschreven in verband met een vermeend foutieve berekening.

De initialen TM op het voorplat van een der in linnen gebonden boeken van Thomas
Mann, zoals deze begin vorige eeuw werden gepubliceerd door S. Fischer.


Na enige marginalia in telegramstijl noteert Thomas Mann dat Knopf [1] heeft laten weten dat hij Buddenbrooks aan een uitgever heeft verkocht voor een pocketeditie en dat dit de schrijver vijfduizend dollar en meer zal opleveren. Tevens houdt hij in dat dagboek vast dat een Duitse verfilming van Königliche Hoheit zich bijna voor een voltooiing schijnt te bevinden.
Dan sluit hij zijn bespiegelingen in woorden af met met de mededeling "Früh hinauf. Am besten ist schlafen. Erwache ungern."

__________
[1] Bedoeld is Alfred A. Knopf, die de gebonden editie van de Amerikaanse versie van Buddenbrooks had uitgegeven.
__________
Zie onze tweede bijdrage, die later op zondag 26 december op de fin de siècle website All art is quite useless zal worden gepubliceerd.
Meer over Thomas Mann en diens Tagebücher is te vinden in een artikeltje van 24 december op de site Cultuurtempel.

donderdag 23 december 2010

Thomas Mann en zijn Tagebuch: 23 december 1951

Op 23 december 1951 schrijft Thomas Mann in zijn Tagebuch dat hij de tijd onzeker vond, in elk opzicht. Ook meldde hij die dag niets anders te schrijven dan brieven; één daarvan dicteerde hij aan zijn echtgenote Katia; de inhoud ervan was een dankbetuiging voor het materiaal dat hem was toegezonden over de opvoering van de drama-versie van Buddenbrooks, in et Scottish Educational Center. [1]
Schrijven aan een van de vele eigen teksten schoot er op 23 december van dat jaar derhalve bij in; lezen daarentegen deed de woordgierige man wel: het boek The Universe and Dr. Einstein van Lincoln Barnett [2], waarin hij drie dagen tevoren ook al had gelezen. Voor de rest bestaan de aantekeningen van die dagvooral uit bespiegelen over zijn en niet-zijn, waarmee volgens deze Nobelprijswinnaar ook ruimte en tijd ophielden.
__________
[1] Zie in verband met herhalingen van de laatste verfilming van Buddenbrooks ons artikel op de fin de siècle website All art is quite useless van heden. Lees verder onze bijdrage op de zustersite van deze: Tempel der Letteren. Bekijk voorts ons artikel op de moedersite van deze: Cultuurtempel.
[2] Lincoln Barnett: The Universe and Dr. Einstein, is voor het eerst verschenen in 1948, twee jaar later als revised edition met een Voorwoord van Albert Einstein. In 1952 is het boek tevens als paperback op de markt gekomen in de reeks Mentor Books van de New American Library.

zondag 19 december 2010

Betje Wolff en Aagje Deken: De Winter

D E   W I N T E R

De winter komt. Hoe treurig staan de bomen.
Het licht breekt door geen nevels heen.
Reeds stremt de vorst de loop der stromen.
Wie 't lust om zich nu te vertreên,

weet : ik blijf in mijn warme kamer.
Hoe huivrig ben ik: 't is recht guur.
En nergens is het aangenamer

dan bij een vlammend essenvuur.

De wind steekt op. Wat is de lucht betrokken.
Wat zware wolken hangen daar.

Zie eens, daar vallen reeds de vlokken.
Nu, 't is de rechte tijd van 't jaar.
Zo ! Hagel ook verzelt de regen.
'k Beken: 't is buiten nu niet zoet ;
maar wat ligt mij daaraan gelegen ?
't Is binnen goed, als 't buiten woedt.

Met mijn vriendin te lezen of te schrijven
of wat te praten kan de tijd
bij mij zeer aangenaam verdrijven,
van 't rustloos stadsgewoel bevrijd.
 'k Heb elders geen vermaak te zoeken ;
ontbreekt mij hier wel iets? O neen !
'k Ben bij mijn naaldwerk en mijn boeken
en lezenaar volmaakt tevreên.

Men mag, o ja, het winterbuitenleven,
zoals de brave sluiter zegt,
de naam van buiten-léven geven.

En is de woordenspeling slecht,
't is toch zo met de zaak gelegen.
Wat gaan hier avonden voorbij,

waarin wij geen gezelschap kregen
O wat geluk ! Zo leeft men vrij !

Elisabeth Wolff-Bekker en Agatha Deken

Uit: Economische Liedjes (1781)

NB: Zie ook onze andere, voor deze periode actuele,
bijdrage van heden, van dezelfde auteurs, uit dezelfde bundel, op onze zustersite Tempel der Dichtkunst.

woensdag 15 december 2010

Peperdure tv-serie Borgia wordt in Praag gedraaid

Momenteel worden in Praag opnamen gemaakt voor één van de duurste Europese televisieproducties ooit. Daarbij gaat het om een coproductie van diverse film- en televisie-instellingen, over het laatste decennium van de vijftiende eeuw in Italië.
Het eindproduct dat als serie door tal van tv-zenders in 2011 zal worden gepresenteerd, draagt de korte maar krachtige titel Borgia.


Auteur en producent Tom Fontana, hier in Praag bij de 
opnamen van Borgiamet John Doman, die de rol van 
kardinaal Rodrigue Borgia op zich heeft genomen.

Regisseur is Oliver Hirschbiegel, die internationaal bekendheid heeft verworven met zijn 'Hitler-film'
Der Untergang. De serie zal als een Engelstalig product op de markt komen met als producent Tom Fontana, die tevens als auteur optreedt. Fontana kreeg onder meer bekendheid met de Amerikaanse misdaadserie Homicide, die door NBC is uitgezonden.
Thomas Bellut, programmadirecteur van het tweede publieke Duitse televisienet (ZDF), dat als coproducent optreedt, belooft dat deze serie een hoogtepunt van het televisiejaar 2011 zal blijken.
Hopelijk gaat het ZDF niet over tot nasynchroniseren alvorens tot uitzending over te gaan. Gebeurt dat wel dan kunt u uw tijd beter besteden aan iets nuttigs en vooral on-mofs.

vrijdag 10 december 2010

Bloeiende handel door vondsten bronzen tijdperk

In de omgeving van de Middellandse Zee is een economische opbloei ontstaan als gevolg van de ontdekking van een zeer grote hoeveelheid artefacten die afkomstig zijn uit het bronzen tijdperk: ivoor, keramiek en tal van voorwerpen die een rituele functie hebben vervuld. Al die voorwerpen werden, relatief recentelijk, gevonden in het schip Uluburum. Zij tonen dat er in het bewuste gebied zo'n drie en een half millennium geleden reeds een ontwikkelde beschaving bestond.
De documentaire die op zaterdag 11 december door Arte-televisie zal worden uitgezonden  tussen 21:05 uur en 22:00 uur — Das Bronzekartell — Wirtschaftsboom am Mittelmeer, een Duitse productie van het ZDF uit 2007 van Franz-Leopold Schmelzer — biedt een goed beeld van de beschaving destijds in de landen van het Middellandse-Zeegebied. Daarnaast krijgt de kijker enig inzicht in de geschiedenis van het ontstaan van Europa.
Een herhaling van deze documentaire zal door Arte-tv worden gerealiseerd op vrijdag 17 december, om 05:00 uur in de ochtend.

woensdag 8 december 2010

Tweemaal John Lennon woensdag op BBC Four-TV

Ingang van het Dakota-gebouw in
New York waar John Lennon met
Yoko Ono in 1980 woonde.
Aangezien het op 8 december dit jaar exact drie decennia geleden is dat de voormalige Beatle John Lennon, toen veertig jaar oud, in de Verenigde Staten werd vermoord, presenteert BBC Four Television op deze woensdag twee programma's over deze zanger en strijder voor de wereldvrede. Het drama voltrok zich voor de ingang van het Dakota-gebouw in New York waarin zich het appartement van John Lennon on Yoko Ono bevond.
Als eerste wordt, tussen 23:00 uur op woensdagavond en 00:25 uur op donderdag 9 december— onze tijd!—, de televisiefilm Lennon naked uitgezonden. Deze Britse productie van Edmund Couldhard is een biografisch drama over de Beatle en, vanzelfsprekend zijn wederhelft Yoko Ono. We zien onder meer C. Eccleston.
John Lennon; opname uit 1969.
Direct in aansluiting wordt een bijdrage vertoond, die inmiddels tien jaar oud is, en waarin Yoko Ono de presentatie van een gebeurtenis op zich neemt — ter gelegenheid van de zestigste geboortedag van haar man —, die als televisieuitzending de titel TOP2 John Lennon special draagt. Deze bijdrage van BBC Four neemt dertig minuten in beslag.

zondag 21 november 2010

Dertien korte films over Duitsland vandaag de dag

In de nacht van zondag 21 op maandag 22 november kunt u via het eerste Duitse publieke  televisienet ARD/Das Erste — tussen 00:20 uur en 02:40 uur — kennisnemen van een portret van het hdendaagse Duitsland door middel van dertien korte films, alle van Duitse regisseurs. Het is een — voor de hand liggende, want in de titel aangegeven — recente productie: uit 2009. Daarin treden onder meer Denis Moschito, Peter Jordan en Helene Hagemann op.
Het geheel wordt aangeboden als Deutschland 09 — 13 kurz Filme zur Lage der Nation.

zondag 14 november 2010

Portret van Nationale Ombudsman op Nederland 2

In het televisieprogramma Profiel van de Humanistische Omroep wordt op zondag 14 november via Nederland 2 een portret uitgezonden van Neerlands Nationale Ombudsman Alex Brennikmeijer. De Ombudsman is een instituut dat decennia geleden in het leven is geroepen om de burger, die stukloopt op een overheidsinstantie, te helpen zijn rechten te verdedigen en eventueel verhaal te halen. 
De huidige plaatsbekleder, Alex Brennikmeijer, staat ervoor bekend dat hij zich inzet voor die mensen welke zich door een overheid — welke dan ook — onheus bejegend voelen of zelfs in hun verzoeken, klachten of wat voor redelijks dan ook, worden genegeerd. Ook staat de man in kwestie klaar voor degenen die in het doolhof van regels of als gevolg van elkaar tegensprekende instanties zijn vastgelopen.
De documentaire die Dorothée Forma heeft gemaakt en die op genoemde zondagavond om23:40 uur wordt gestart op de tv-zender in kwestie, heeft een duur van ruim een half uur, en deze eindigt dan ook in de nacht op maandag 15 november om ongeveer kwart na middernacht. Deze documentairemaakster laat niet alleen het wel en wee ten kantore van Alex Brennikmeijer zien, zij bezoekt hem eveneens in zijn vankantiehuis in de Franse Alpen.

Hoewel dat woord al  verraadt dat het om een vakantiehuis gaat, is dat in dit geval slechts een benaming, want juist daar schrijft onze Nationale Ombudsman veel van zijn rapporten en denkt hij na over de status quo van de Nederlandse samenleving. In 2011 loopt de termijn van AlexBrennikmeijer in genoemde functie af. Daarom komt eveneens de vraag aan de orde: Hoe moet het daarna verder?

dinsdag 9 november 2010

Thema-avond van Arte over jonge rebellen anno nu

De nieuwe woede van de jeugd
Arte-televisie biedt op dinsdag 9 november een thema-avond over jongeren in Europa, die weer de straat op gaan om openlijk te demonstreren.Vanaf 22:09 komen twee documentaires op het huiskamerscherm, die met dit thema te maken hebben. Als eerste documentaire kunnen we vanaf 22:10 uur kijken naar Für eine andere Welt. Hierin worden verbanden gelegd tussen de talrijke grote demonstraties welke 
zijn gehouden in het eerste decennium van deze eenentwintigste eeuw , een periode die over een kleine acht weken alweer achter ons ligt.
De tweede documentaire is getiteld Die Rebellen aus der Vorstadt, over de jongeren die in 2005 in de Parijse voorsteden hebben deelgenomen aan demonstraties. Daarbij zijn helaas twee mensen om het leven gekomen.

Deze Arte-thema-avond heeft deze keer geen derde onderdeel: het debat, iets waarmee dergelijke avonden normaliter wel worden afgesloten.

Aansluitend: Franse speelfilm

Om 23:55 uur wordt, de rolprent L'embrasement — Wut in den Städten — vertoond. Het is een Franse rolprent uit 2006 van Philippe Triboit, die samen met Marc Herpoux het scenario heeft geschreven. het verhaal gaat over de ongeregeldheden zoals die in 2005 in Clichy-sous-bois, een Parijse voorstad, hebben plaatsgehad. In deze film spelen Thierry Godard, Nathalie Besançon en Slimane Hadjar. De film duurt zo'n tachtig minuten en zal derhalve om kwart over één in de nacht op woensdag 10 november uit zijn.
De film, die in HD-kwaliteit, met stereofonisch geluid, op het beeldformaat 16:9 zal worden uitgezonden, wordt niet herhaald.

Chinese leiding plaatst Ai Weiwei onder huisarrest

Hier ziet u de Chinese beeldend kunstenaar en activist
Ai Weiwei, die ook in ons land bekend geworden is, onder
meer door zijn aandeel in de expositie GO CHINA, die
in 2008 in het Groninger Museum werd gehouden.

zaterdag 6 november 2010

KRO-programma Reporter over giftige olie

In de aflevering van het KRO-programma Reporter, die o zaterdag 6 november, 's avonds tussen 22:35 uur en 23:15 uur zal worden uitgezonden, is giftige olie het thema. Helaas wordenj met regelmaat in olie allerlei bijproducten aangetroffen die als gevaarlijk dienen te worden aangemerkt. Dat heeft er, althans na enige tijd, toe geleid dat er een offensief is gestart door Politie en Justitie, in de hoop op daarmee het mengen van giftig afval in brandstoffen tegen te gaan.
In de aflevering in kwestie volgen medewerkers van Reporter een omvangrijke actie van de opsporingsinstanties: deze controleren scheepsladingen olie op de aanwezigheid van dubieuze, kwalijke en een eventueel gevaarlijke bijmengsel.

vrijdag 29 oktober 2010

Heerlijk rustig of totaal uit het lood?

Ziehier de drijvende bungalow van Staatsbosbeheer op het Lauwersmeer.
Deze foto, op de site van De Avonden, werd gemaakt door Reyer Boxem.
Op Radio 6 wordt op vrijdag 29 oktober op de gebruikelijke tijd — tussen 21:02 uur en 23:00 uur — eveneens een aflevering van het VPRO-programma De Avonden — gepresenteerd door Jeroen van Kan — uitgezonden. In die twee uur passeren zes verschillende thema's de revue, waarvan het laatste onderdeel — vanaf 22:35 uur — het meest intrigerend lijkt. De titel daarvan luidt Een kamer in het verleden. De vraag die aan het thema is gekoppeld, luid: "Hoe overleef je een week zonder gsm, E-mail en internet in een drijvende bungalow op het Lauwersmeer, in een door Staatsbosbeheer beheerd natuurgebied?"
Vijftien menselijke wezens uit de wereld der cultuur — cabaretiers, dichters, denkers en andere auteurs — doen verslag van hun gevoelens en andere parafernalia die hen 'overvielen' tijdens de aanwezigheid in de bungalow in kwestie.

In deze aflevering van Een kamer in het verleden komt de Belgische cabaretier Wim Helsen aan het woord: hij is net terug van het Lauwersmeer. In gesprek met Jeroen van Kan maakt hij de balans op. Deze Belgische cabaretier zal er zeker in slagen een zeer origineel verhaal af te steken vol milde humor en, zo nodig, bijtende spot.
Desondanks kan men zich afvragen hoe we binnen een tijdsbestek van nog geen twee gehele decennia zodanig zijn gedegenereerd — bezeten door de technologie — dat een dergelijk programma recht van bestaan heeft, hetgeen overigens absoluut een feit is.
Het zal beslist niet voor iedereen gelden, maar een decennium geleden bezat en gebruikte ik noch een mobiele telefoon — die ik zo weinig gebruik dat ik deze dikwijls in de oplader vergeet —, noch de mogelijkheid tot het versturen en ontvangen van elektronische post, en hetzelfde geldt, mutatis mutandis, voor internet. Doch hoezeer ik ook gebruik maak van beide laatstgenoemde mogelijkheden, er zonder zou ik me ook niet ontregeld, onthand en ontheemd voelen. 

dinsdag 26 oktober 2010

Mensen als oorlogsbuit: verraden door regeringen

De Duits-Franse cultuurzender Arte-televisie biedt op woensdag 27 oktober de gelegenheid om eens een kijkje te nemen in de wereld van soldaten, die 'voor hun land' vechten, maar daarbij niet adequaat worden ondersteund door de verantwoordelijke politici, maar door dezen niet zelden verbijsterend in de steek worden gelaten. Dat geldt voor oorlogsinvaliden thuis — en dat komt in vrijwel alle landen voor die hun veteranen en beschadigde soldaten laten barsten op juist die momenten dat ze de nodige aandacht kunnen gebruiken.
Ook de stelling — en daarbij gaat het specifiek over de soldaten van de VS — dat niemand wordt achtergelaten, is hier en daar meer dan eens niet juist gebleken. Nog erger is het aanhoudende zwijgen over dat thema. Immers, in elke oorlogsgebeurtenissen van grote omvang komen situaties voor met gegijzelden, gewonden en soldaten die worden gevangen genomen; van een aantal van hen wordt nooit meer iets vernomen: zij gelden als vermist.
De documentaire die Dirk Pohlmann in 2006 voor het Zweite Deutsche Fernsehen heeft gemaakt en die Arte op genoemde dag tussen 20:15 uur en 21:45 uur uitzendt, geeft inzicht in de verwikkelingen die dergelijk gedrag, van de machtigen in de staat in kwestie, jegens hun eigen mensen met zich meebrengt.
De film, die op het beeldformaat 16:9 wordt geprsenteerd, wordt op dinsdag 9 november, 's ochtends vanaf 10:45 uur, herhaald.

zaterdag 23 oktober 2010

VPRO's Trendspotting: Luzern; Gouden Roos Fstival

Diverse pessimistische stemmen hebben, vooral in het achter ons liggende decennium, veelvuldig verklaard dat het einde van het medium televisie nakende was, doch het ziet er nu naar uit dat dit niets anders dan een uiting van doemdenken is geweest, want op dit moment wordt er meer televisie geproduceerd dan ooit en ook wordt er meer gekeken.
Voor het VPRO-programma Trendspotting — waarvan op zondag 24 oktober, tussen 23:00 uur en 23:55 uur een nieuwe aflevering, getield Luzern, zal worden uitgezonden via Nederland 2, en geprsnteerd door Marike Jager — is dat feit voldoende aanleiding om eens (weer) na te gaan hoe een televisieprogramma ontstaat, hoe men weet wat de kijker wil, en of de wil van de kijker echt wel allesbepalend is. Het meest prangende, want uiterst actuele, element daarbij is de vraag hoe belangrijk de rol van het fenomeen televisie is, juist in deze welige tijden met steeds meer dreigende politieke onrust en instabiliteit in grote delen van Europa.

Daarom hebben de makers van Trendspotting de vijftigste editie van het vooraanstaande Gouden Roos Festival in het Zwitserse Luzern bezocht en zijn ze daar ikn contact gekomen met mensen achter de populaire programma's van vandaag de dag, welke door vele miljoenen mensen met instemming worden bekeken.
Helaas gaat het daarij zelden om programma's die van lang aanhoudende culturele waarde blijken. 

donderdag 21 oktober 2010

Jouw, en ook Uw, bank doen nimmer zo'n oproep

Hoewel er bij tal van gelegenheden — in tal van kranten, alsook door belangengroepen in mededelingen aan leden — wordt gewezen op de onmogelijkheid dat het hieronder afgedrukte bericht afkomstig is van Uw of zelfs maar van Andermans bank, zijn er nog steeds mensen, die klakkeloos de link aanklikken.
Kijkt u nu eens naar de tekst. Die kan nimmer door een Nederlander met enige basiskennis van onze taal zijn opgesteld. Hetgeen in het bericht in kwestie te lezen is, kan alleen door een on-wezen in pre-embryonale staat zijn vervaardigd. Het is tegenwoordig eveneens mogelijk om bepaalde machines aan het 'vertalen' te zetten, maar het resultaat daarvan heeft niets met Taal te maken, doch uitsluitend met losse woorden die op geen enkele wijze een samenhang bieden.
En, ook al is het met het taalgebruik van veel Nederanders, vooral jongeren, erbarmelijk gesteld, hetgeen u hieronder kunt lezen, zou zelfs een Beroemde Kip zonder Kop nog niet produceren.
Derhalve: Altijd Definitief Verwijderen als er dergelijke elektronische post bij u binnenkomt.

Uw of Jouw bank zal zulks nooit versturen.


Welkom Bij Uw ING Bank Netherlands,

Je hebt een nieuw bericht van ING Bank.U uitgenodigd 
Om in te loggen.Uw ING internetbankieren te lezen uw 
Bericht.

maandag 18 oktober 2010

Erwin Pelzig zit vast in de Anstalt van Urban Priol

Maandelijkse ZDF-satire
Hoewel reeds geruime tijd bekend is dat de onovertroffen cabaretier Georg Schramm voor de zomerpauze voor de laatste keer de inrichting van Chefarzt Urban Priol in het programma vol met cabareteske, vooral politieke satire —Neues aus der Anstalt — met zijn aanwezigheid zou opluisteren, vermeldt de VPRO-Gids welks inhoud voor de lopende week geldig moet worden geacht, dat de presentatie van dat programma door Urban Priol (Hoofdman over Honderd met Witte Jas) en diens steun en toeverlaat Georg Schramm zal worden gerealiseerd. 
Frank-Markus Barwasser als de door
hemzelf gecreëerde figuur Erwin Pelzig.
Op het punt van de verstrekking van juiste informatie — of dat nu over personen of titels van klassieke muziekwerken gaat — zakt het niveau van genoemde gids zienderogen, en mede daarom corrigeren we hier met nadruk dat de offene Stelle die Georg Schramm met zijn vertrek heeft gecreëerd, zal worden ingevuld door Erwin Pelzig [1], die reeds meer dan eens te gast is geweest in diezelfde inrichting. Hem wacht de zware taak te proberen een goede vervanger te zijn voor de volstrekt unieke Georg Schramm. Dat zal zeker niet gemakkelijk worden, ook al loopt Pelzig reeds een respectabel aantal jaren mee in de sfeer van het Duitse (televisie-)cabaret en bestaat er zeer veel waardering voor hem, bij pers en publiek.
Aangezien vooralsnog niemand te verzinnen valt die Georg Schramm echt kan vervangen, mogen we ervan uitgaan dat Pelzig voldoende door de wol gekleurd is om dat zelf in te zien en niet een kopie zal willen (trachten) neer (te) zetten. Hem vele malen beleefd hebbende, geloof ik stellig dat hij zijn mannetje wel zal staan.

Neues aus der Anstalt zal op dinsdag 19 oktober, zoals gebruikelijk, direct na het Heute Journal worden uitgezonden: tussen 22:15 uur en 23:00 uur. 
__________
[1] Erwin Pelzig is bedacht en wordt gerealiseerd door Frank-Markus Barwasser, geboren te Würzburg in 1960.

Chinese klokken zorgen voor enige onrust

In het NTR-programma Het  uur van de wolf wordt op dinsdag 19 oktober vanaf 23:00 uur de nieuwste aflevering, Klokken van de keizer, uitgezonden.
Van de enorme schat aan bijzondere klokken uit de achttiende eeuw, welke zeer kostbaar waren mede doordat ze konden bewegen en muziek maken — en in de periode vanuit het Westen naar China werden verscheept —, zijn maar weinig exemplaren meer te vinden in onze contreien. Daartegenover staat echter een gigantisch aantal van anderhalf duizend dat zich in de Verboden Stad van Beijing bevindt.

Onlangs gerestaureerde Chinese pagodeklok
die deel uitmaakt van de expositie in het  
Museum De Seelklok te Utrecht.
Nog te zien tot en met 28 februari 2011.
Foto van de Homepage van dat museum.

Deskundigen van het Museum De Speelklok in Utrecht hebben het plan opgevat om van al die klokken in het verre China acht stuks te restaureren en ze vervolgens te exposeren, hetgeen daarmee voor het eerst buiten China gebeurt.
De uitzonderlijke belangen welke rondom die restauratie een rol spelen, zorgen er helaas voor dat de verschillen tussen ons land enerzijds en China daartegenover, op scherp zijn komen te staan. Daarvoor zorgen gepreoccupeerde Chinese bureaucraten, en daarmee wordt maar weer eens aangetoond dat ambtelijkheid slechts in zeldzame gevallen constructief is.
Inmiddels heeft het samenwerkingsverband toch zo'n drie jaar standgehouden en is onlangs de tentoonstelling geopend door middel van het in werking stellen van zo'n oud Chinees exemplaar een Pagodeklok. De expositie is nog te bezichtigen tot 28 februari 2011.

Handel van Facebook: the ugly face of capitalism

Onaangenaam
Na, zo'n twee jaar geleden, slechts enkele dagen te hebben 'rondgekeken' op het zogenoemde sociale netwerk Facebook, besefte ik dat het geen medium voor mij was: integendeel. Al die nieuwerwetse, zogenaamde vrienden-sites, die een verpletterende devalutatie betekenen van het begrip vriend(schap) en alle directe aanverwants — al zijn er onder je ware vrienden toch mensen die menen dat het een nuttig medium is en er daarom gebruik van maken, al betwijfel ik of zij tot in detail doorhebben dat er tegelijkertijd gebruik (lees: misbruik) van hen wordt gemaakt — zijn aan mij geenszins besteed. Daarom wilde ik mij uitschrijven, maar dat lukte niet. Iets dat ik uit de mond, de pen en de elektronische post van zo menig bekende eveneens heb mogen optekenen.

Ongewenste bestemming

Als ik via Google iemand voor mijn werk opzoek — particulier doe ik daar evenmin aan, ook en vooral omdat het betekent dat ik nog meer tijd voor een computerbeeldscherm moet doorbrengen dan ik wil — gebeurt het soms dat deze in de door mij benodigde 'sfeer' alleen de beschikking heeft over een account bij genoemd instituut. Als je dan, nog steeds in verband met het werk, zo iemand een berichtje wilt sturen, moet je zelf eerst deelnemer in dat Facebook-gebeuren zijn. Omdat ik dat immers al zo'n twee jaar niet wil, zie ik van een berichtje af. Toch krijg je van het netwerk in kwestie onmiddellijk een elektronisch bericht in je normale postvak waarin je opnieuw welkom wordt geheten en men je erop wijst dat . . . . .
Nou mooi niet; laat dat complete boek vol met gezichten maar gerust aan mij voorbijgaan.


Handel en wandel

Vanochtend las ik dat The Wall Street Journal (weer eens) een artikel heeft gewijd aan de handel en wandel van Facebook, waaruit blijkt dat de leiding van die club opnieuw verantwoordelijk is voor onverantwoorde — ja, zelfs verboden — handel met gegevens van de gebruikers. 
Voor dergelijk handelen bestaat een fraaie Engelse uitdrukking, echter alleen te gebruiken wanneer die een gevoel, impressie, etc. beter verwoordt dan het in onze eigen taal kan. Maar hier past het Engels inderdaad beter, mede vanwege Facebook: The ugly face of capitalism. Om een boek over te schrijven.

vrijdag 15 oktober 2010

Actueel boek uit 2009 over Wisseling van de macht

Mildred Hofkes
Op de achterzijde van het in 2009 verschenen boek Wisseling van de macht — van Mildred Hofkes — staat dat zij haar boek "niet alleen de huidige problemen aan de top bespreekt, zoals de beperkte doorstroom van vrouwelijk talent en het gebrek aan diversiteit in bredere zin, maar komt ze tevens met een vernieuwende strategie voor het leiden van een organisatie."
Uit die tekst vallen direct twee conclusies te destilleren: allereerst dat Mildred Hofkes — onvoorbereid maar zeer exact — een diagnose met de afstand van bijna een jaar vooraf — heeft gesteld over de start van het kabinet Rutte [1] dat, in ieder geval ten opzichte van element vrouwen van niveau anno nu, een volstrekt gebrek aan inzicht vertoont, aangezien het de conclusies als gevolg van een halve eeuw emancipatorische ontwikkelingen in de 'westerse wereld' in het algemeen en in Nederland in het bijzonder. Ten tweede — onverbrekelijk verbonden met het eerste — zou een vernieuwende strategie voor een regering die onder zulke drukkende omstandigheden met haar werk moet beginnen, een eerste vereiste moeten zijn.
Wat de schrijfster als onontbeerlijke elementen voor een succesvolle onderneming beschouwt, zijn democratische bedrijfsvoering en rekenschap afgeven aan de buitenwereld. Vooral als die buitenwereld bestaat uit mondig geachte burgers is haar inzicht niet alleen zo juist als maar mogelijk is, tegelijkertijd zou een instituut als een landsregering meer dan ooit een dergelijke instelling als uitgangspositie dienen te nemen. Gezien het feit dat deze regering, met een zeer krappe meerderheid van één zetel, aangewezen zal zijn op een door haarzelf gedoogde buitenstaander met een zeer dubieuze reputatie op tal van fronten, welke in een fatsoenlijk-tolerante samenleving niet thuishoren, heeft zij zich in een positie gemanoeuvreerd waaran gevreesd moet worden dat deze geen normale kabinetsperiode van vier jaar zal kunnen beklijven.
Laat de uitgever van Mildred Hofkes een royaal gebaar maken door de huidige bewindslieden,  zowel die van de eerste als van het tweede niveau — ministers en staatssecretarissen — een exemplaar van dit boek cadeau te doen met in een begeleidend schrijven met een prikkelende tekst een verwijzig naar de kwaliteiten ervan, vergezeld van een klemmend beroep op de verantwoordelijken om gebruik te maken van de inzichten van deze vrouw, die meer dan voorheen nodig zijn, aangezien de vrouwen er in dit kabinet zeer bekaaid afkomen.
Zou Mark Rutte echt te lijden hebben onder een syndroom van angst voor machtige vrouwen die hun positie hebben bereikt door kennis en inzicht? Het lijkt er toch wel erg veel op.
__________
[1] Terecht meldde Andre Rouvoet, minister uit het laatste kabinet Balkenende dat hij weigerde om het gisteren officieel van start gegane, rechtse kabinet Rutte de toeveging Romeins I wenst te geven. Het zal na een zit van vier jaar, en waarschijnlijk heel wat minder, moeten blijken of er een tweede kabinet Rutte zal komen, wat alle dode dienders, welke ooit met cultuur te maken hebben gehad, moge verhinderen.
__________
Mildred Hofkes: Wisseling van de macht — Oplossingen voor de nieuwe bestuurlijke elite. 160 pag., paperback; Nieuw Amsterdam Uitgevers, Amsterdam 2009. ISBN 978-90-468-0626-5. 

donderdag 14 oktober 2010

Politiek in de frontlinie, cultuur op een zijspoor

Hier en nu drie citaten en enig commentaar vooral met betrekking tot de meest actuele gebeurtenis in ons politieke centrum Den Haag. Opvallend is dat de uitspraken van deze drie, tamelijk uiteenlopende, figuren wier invloed geldend is geworden in de negentiende eeuw, tot en met de dag van vandaag op de actuele situatie kunnen worden betrokken.

Ralph Waldo Emerson

De Amerikaanse cultuur-
filosoof Ralph Waldo
Emerson (Fotogravure).
"Cultuur is één ding en vernis een ander," meende de Amerikaanse cultuurfilosoof Ralph Waldo Emerson (1803-1882).
In het kader van de plannen, die de heden officieel geïnstalleerde, nieuwe regering van het Koninkrijk der Nederlanden koestert, wordt duidelijk gemaakt dat politici van een dergelijk kaliber meer waarde hechten aan vernis — vrijwel onafscheidelijk verbonden in de persoonlijkheid van zulke lieden, want verankerd in zowel hun schedel alsook in hun thorax, en dat geldt — helaas — voor het gros van politici vrijwel overal ter wereld.


Georges Sand

De Franse schrijfster Georges Sand (1804-1876) wist het reeds: "De kunst is geen studie van de positieve werkelijkheid, doch een zoeken naar de ideale waarheid."
De Franse schrijfster Georges
Sand, die een goede vriendin
was van de Poolse componist
Fryderyk Chopin.
Echter, om zulks te kunnen realiseren, zullen de mogelijkheden voor alle vormen van kunst onaangetast dienen te blijven, om het scala zo breed als maar even kan te hebben en te houden, zodat er met grote krachtsinspanning voor kan blijven worden gezorgd dat de ideale waarheid aan het licht wordt gebracht.
In aanmerking nemende hoe tal van politici zijn gestructureerd, zal via hen de — al dan niet ideale — waarheid nimmer aan het licht komen, aangezien zijn er alleen maar panische angst voor koesteren. Want hetgeen dergelijke politici slechts kunnen bewerkstelligen, is hooguit beschaving die tot stand is gekomen via de methode van de brede, botte bijl te lijf te gaan. Zulks vormt een grimassende tronie van culturele destructie.


Arthur Schopenhauer
De Duitse — voor de volledigheid: pessimistische — filosoof Arthur Schopenhauer (1788-1860) heeft ook een duit in het zakje van de ideeën gedaan, welke er over kunst(en) bestaan, maar we beperken ons hier tot die ideeën welke zijn ontstaan door denken, door een waarlijk filosoferen, en negeren we de ideeën, welke zijn geboren tussen twee slokken alcohol in. Schopenhauer heeft onder meer het hierbij afgedrukte geuit: 
"De goede wil is in de moraal alles, maar in de kunst niets. Daar geldt, zoals het woord reeds aanduidt, alleen het kunnen."


Alsof de man, met zijn verziende blik, het onvermogen van de Nederlandse regering, die met ingang van heden het beleid in ons land bepaalt, reeds signaleerde, en of hij tevens besefte dat de verantwoordelijken niet zouden terugschrikken voor pure destructie van (delen van) onze cultuur, in plaats van iets te doen met de wetenschap dat mensen in tijden van crisis juist meer cultuur, in de vorm van diverse kunsten, nodig hebben om de moeilijke perioden niet helemaal geestelijk onthand te doorstaan.

Canvas-tv: Ramsey Nasr op bezoek in Myanmar

Militaire dictatuur
Terwijl in Nederland via de televisie in de ogenblikken voor reclame aandacht wordt gevraagd en om hulp wordt gevraagd voor de (in tal van opzichten) arme bevolking van Myanmar, bestaat voor eventuele twijfelaars over de ware situatie in dat land de mogelijkheid om zich te laten informeren via vijf afleveringen in de reeks Wildcard, die alle over dat land gaan.
Het tweede, Belgische, Nederandstalige televisienet Canvas vertoont al die vijf afleveringen, te beginnen deze donderdag.

Ramsey Nasr in 2005.
Daarin zien we lettergoochelaar Ramsey Nasr, schrijver, acteur en Dichter des Vaderlands — samen met een groep studenten geneeskunde van de Universiteit Antwerpen in 2008 vertrekken naar het verre land Myanmar, dat door militairen wordt geregeerd.

Dilemma

Nadat de studenten al vijf jaar theorie achter de rug hebben, kregen ze in dat verre land de gelegenheid om daar hun eerste stage te realiseren. Wat de deelnemers aan deze expeditie heel erg heeft verbaasd, is dat ze toestemming hebben gekregen om te filmen op plaatsen waar nog nooit enige pers een voet mocht zetten.
De dichter — die al eens eerder een verre reis heeft gemaakt met als doel er een televisieprogramma over te maken — heeft een dagboek bijgehouden, waaruit kan worden opgemaakt dat hij daar wed geconfronteerd meteen aloud dilemma: hoe moest er worden geholpen tijdens een internationale boycot.

De uitzending van al die afleveringen is op België Twee (Canvas), de eerste kunt u zien op donderdag 14 oktober, tussen 20:40 uur en 21:15 uur.

dinsdag 12 oktober 2010

Niet voor homo's en vrouwen: Huichelende handen

Een man in travestie met zogenaamd zegenende
handen en een hemelwaarts gerichte blik; gereed 

 om op te stijgen. Doch dat is slechts wensdenken.

En daar is hij dan: de travestiet die tegen homo's, gelijke rechten voor vrouwen op alle fronten en tegen nog zoveel meer is, hetwelk in een open functionerende, tolerante maatschappij normaal zou dienen te zijn, ook binnen de instituten die daarvan een gelijkwaardig deel wensen uit te maken. Doch zolang die instelling een voorkeursbehandeling krijgt van zoveel regeringen en van de Verenigde Naties, zal het verdomd moeilijk worden om die club zijn terechte plaats te wijzen.

Nou is dat bij het instituut met de hierboven afgebeelde figuur — welke in het gunstigste geval nog slechts op de lachspieren kan werken — geenszins zo. Die instelling eist onder en boven de wet te zijn, en doet hetzelfde wat alle besloten clubs doen zodra men op misstanden wijst: dan wordt dat — vanzelfsprekend zonder de geringste aanleiding — gedaan om het instituut onderuit te halen. Een waarachtige sekte bedrijft steevast een dergelijke politiek.
Bij nadere beschouwing van de foto lijkt het er wel op dat de plaatsbekleder in kwestie — want zo zien die lieden zichzelf graag — ten hemel wil stijgen. Ware hem dit toch z.s.m. gegund, want daar schijnt plaats te zijn voor velen die zich op dwaalwegen hebben begeven. Onder meer nog wat lieden uit de dagen van het donderende geweld dat Europa heeft overspoeld, net voor het midden van de twintigste eeuw. Zij waren afkomstig uit Mofrika, en zij allen hebben wel iets met een ander, wereldomspannend, misdaadsyndicaat van doen gehad: onder meer Goebbels en Goering, die zich, ad sinistram, respectievelijk ad dexteram Patris, heten te bevinden. Bien étonnés de se retrouver ensembles.
De kennelijk als informele medewerker (im i.p.v. I'm) van het Vaticaan bedoelde figuur is wellicht inmiddels gelanceerd of anderszins opgestegen. Meer dan een vrome wens zal het echter niet zijn. Doch wij en zij allen zijn feilbaar, voorop de bovenaan voorgestelde figuur. 

Serie van twaalf

Deze ingelijste foto op het formaat 30 x 40 cm [1], is één uit een reeks van twaalf [2], die alle zijn gerealiseerd in het jaar 2010. Alle  hebben met een homo-coming out te maken. Jawel, zelfs in homokringen is men bezweken voor de verleiding van al de onzinnige, nodeloze en nutteloze Yankismen. In het Nederlands kan men ook voor de dag komen door uit de kast te stappen, vooropgesteld dat deze de omvang van een garderobemeubel heeft, bij voorbeeld. 
Ze zijn alle te zien in het kader van de expositie Make a statement, laat je zien in Galerie MooiMan te Groningen.
__________
[1] De prijs bedraagt, ingelijst en wel € 75,— per stuk.
[2] Deze en de overige elf uit de reeks zijn tot en met 5 december te zien in de expositie bij Galerie MooiMan te Groningen. Deze tentoonstelling werd zondag 10 oktober officieel geopend en zal daar te bezichtigen zijn tot en met 5 december. Waarschijnlijk vertrekt deze samen met die belegen paapse pedofiel Nicolaas, die alles behalve heilig was.

Niet voor homo's, vrouwen en anderen: Huichelende handen

En avond vol gorilla's in drie televisieprogramma's

Jane Goodall met speel-
goeddier uit de categorie
voor welke zij zich inzet
Drie films achtereen 
Drie internationale bekendheden laten in evenzovele televisie-uitzendingen zien hoe belangrijk het zoogdier gorilla is, ook en vooral in het kader van de ontwikkeling van met uitsterven bedreigde diersoorten. 
Tussen 22:00 uur en middernacht presenteert BBC Four-tv twee programma's van elk een uur uit. Een Duitse documentaire die tussen 23:30 uur en middernacht te zien is, beconcurreert de laatste helft van de tweede van die twee BBC-uitzendingen, tussen 23:30 uur en middernacht.

Jane Goodall, David Attenborough en Hannes Jaenicke
De vermaarde biologe,
 en in een periode van vier decennia van lieverlee tot gorilla-deskundige geavanceerde, Jane Goodall (geboren 1934) heeft zich intensief om deze diersoort heeft bekommerd en hun sociale leven in het algemeen alsmede hun familiale gedragingen in het bijzonder— Jane Goodall  wordt aan het kijkerspubliek voorgesteld in een documentaire die tussen 22:00 uur en 23:00 uur door BBC Four wordt uitgezonden onder de titel Jane Goodall: Beauty and the Beasts.

Hannes Jaenicke (geboren
1960). Foto uit 2009.
Direct in aansluiting wordt de documenaire Gorillas revisited with Sir David Attenborough  uitgezonden, over de berggorilla's in Roeanda.
Het tweede Duitse, publieke televisienet ZDF presenteert terzelfder tijd — gedurende het laatste halfuur van de dag — een derde documentaire van die dag over deze dieren: Hannes Jaenicke: Im Einsatz für Gorillas. Deze Duitse filmacteur, bekend tot in Hollywood, zet zich op meerdere terreinen in voor de bescherming van ons milieu.

zaterdag 9 oktober 2010

Brandende kwestie: de Macht van de Heilige Stoel

De Israëlische journalist en
programmamaker Gideon Levy
Invloedname
Het Avro tv-programma Brandende Kwesties — waarvan op zaterdag 9 oktober weer een aflevering te zien zal zijn via de zender Nederland 2 — laat zien hoe de Israëlische journalist en programmamaker Gideon Levy zich steeds op een (andere) zoektocht begeeft naar macht en situaties die daarbij horen.
De titel van de meest recente aflevering — die te zien zal zijn tussen 22:35 uur en 23:15 uur — luidt De verborgen macht van de Heilige Stoel. De film laat zien welke latente vormen van macht en de uitoefening ervan een rol van doorslaggevende betekenis spelen.
Vooruitstrevende kringen in Italië zeggen — en voeren daarvoor aannemelijke incidenten aan — dat alles wat het Vaticaan wil, als officiële politiek door de regering van Italië als zodanig wordt erkend en vervolgens in praktijk gebracht.

vrijdag 8 oktober 2010

Joost Conijn hedenavond bij Pauw en Witteman

Houten auto, gestookt op hout, gebouwd door Joost Conijn
In de bundeling van een hele reeks grandioze korte stukken, variërend van één regel tot en met wel een pagina in een boek, geschreven door A.L. Snijders [1], komt met enige regelmaat de naam Joost Conijn (geboren in 1971 te Amsterdam voor: beeldend kunstenaar met durf en visie, met fantasie en werkelijkheidszin. Zo construeerde hij een houten automobiel, dat ook nog eens  op hout wordt gestookt en een vliegtuig naar eigen ontwerp. Met laatstgenoemd vervoermiddel vloog hij naar Afrika, met dat houten automobiel naar Tsjernobyl. 
Over zijn vliegtocht naar Afrika vertelt hij op vrijdag 8 oktober in de uitzending van Pauw en Witteman, welke tussen 23:00 uur en middernacht zal worden uitgezonden via Nederland 1. Een herhaling volgt direct na het middernacht-NOS Journaal.
Over dat 'vliegverhaal' van Joost Conijn, getiteld Josovov hebben AFDH-Uitgevers in januari van dit jaar een bibliofiele editie gepubliceerd. Daarvan zijn nog vijftig exemplaren bij de uitgever beschikbaar voor de zachte prijs van € 17,50. Als men het boek daar rechtstreeks bestelt, zullen er geen portokosten in rekening worden gebracht. Het elektronische besteladres luidt: info@afdh.nl
__________
[1]: A.L. Snijders: Vijf bijlen — 335 ZKV's.  670 pag., gebonden. AFDH uitgevers, Enschede, 2009.
Volgens de auteur gaat het hier om zeer kleine verhalen met zeer grote gevolgen: bespiegelingen over zo ongeveer alles wat in hem opkomt en datgene wat hij hoort en ziet, of op enigerlei andere wijze mee wordt geconfronteerd. Hoewel deze stukken gaan over van alles en nog wat in onze wereld van alledag, vormen zij een wereld op zich. Oppervlakkig lijkende, maar eventueel diepgravende filosofische overpeinzingen, niet in de laatste plaats over Kunst en de daaraan verbonden creativiteit, zodat het niet verwonderlijk mag heten dat Joost Conijn hierin eveneens aan de orde komt. Zeer nadrukkelijk aanbevolen!

vrijdag 1 oktober 2010

Komt het geluk uit een doordrukstrip?

Arte-tv laat de kijkers op vrijdag 1 oktober kennismaken met een wel zeer actueel fenomeen: de verbijsterende toename van het aantal kinderen dat wordt gediagnosticeerd als te zijn behept met een psychische stoornis. In de titel van de reportage op deze zender — Das Glück aus der Dose wordt reeds duidelijk dat die kinderen worden behandeld met farmaceutische producten, ook al zitten die tegenwoordig meer en meer in een doordrukstrip. De vraag die achter de eerste helft van de titel wordt gesteld, luidt dan ook: Wie wirksam sind Psychofarmaka? Oftewel: zit het geluk in een doordrukstrip en kan dat er dan ook uit komen?


Hoewel dat op zich een uitstekende vraag is, en men onderzoek naar het wezen daarvan alleen maar kan toejuichen, al komt het wel wat laat. Maar als de uitkomsten één en ander duidelijk maken, is de eerste vraag die we dan moeten stellen: hoe juist waren de diagnoses en waarom wordt er teruggegrepen op producten uit de doordrukstrip in plaats van op een therapie die op de persoon gericht is. In vele gevallen gebeurt zoiets omdat het goedkoper is en men — ook de witjassen — minder zelf hoeft te doen, en de farmaceutische industrie met gerichte informatiecampagnes die in ieder geval één ding gemeen hebben. De informatie zodanig verwoorden dat de oplossing in het wondermiddel ligt dat voorradig is.

De reportage is een Duits-Frans-Amerikaanse coproductie uit 2008, van Lilian Franck en Stefanie Schmidt. De uitzending — in HD-kwaliteit op het beeldformaat 16:9 — zal plaatshebben laat op de avond, tussen 23:05 uur en 23:50 uur. Herhalingen zullen te zien zijn op zaterdag 16 oktober, vanaf 11:00 uur 's ochtends, en op donderdag 21 oktober vanaf 02:10 uur.

woensdag 29 september 2010

Canvas-tv met Brazilië voor beginners: politici.

Politici onder de loep
In het kader van een tiendelige reis-reeks wordt op donderdag 30 september door de tweede Nederlandstalige, Belgische zendgemachtigde Canvas het vijfde deel uitgezonden, tussen 21:15 uur en 22:15 uur. Vooraanstaande Belgen stellen hierin een onderzoek in op hun eigen vakgebied. Ditmaal zijn politici in Brazilië aan de beurt om aan de tand te worden gevoeld.
Dat land staat, vooral de laatste maanden, dikwijls in de belangstelling van diverse media in verband met de relatief spectaculaire groei van de economie aldaar. Daarin zijn politici ook betrokken, maar vooral ondernemende mensen die risico's durven nemen zorgen voor de opmars in de vaart der volkeren, en dat is precies wat ze voor hun landgenoten willen.
Tim Pauwels, Belgisch politiek journalist (geb. 1971), onderwerpt een aantal politici aan een streng en kritisch interview.

zondag 26 september 2010

Een Grieks dorp in crisistijd in VPRO's Tegenlicht

Van de vijfdelige serie De aanval op Europa — door de VPRO uit te zenden in de reeks Tegenlicht — kunt u, op maandag 27 september, tussen 20:55 uur en 21:47 uur via Nederland 2, kennisnemen van de tweede aflevering, getiteld Een Griekse tragedie. Gezien de reeks waarin deze documentaire verschijnt en de noodlotsbeladen titel, zal het niet moeilijk te raden zijn dat het gaat over het Zuid-Europese land dat in bovengemiddelde mate is getroffen door de financieel-economische crisis. Andere lidstaten van de Europese Unie hebben ervoor gezorgd dat een failliet van dat land tijdig kon worden afgewend.


De daarvoor vereiste, en door die andere lidstaten geëiste, bezuinigingen in Griekenland hebben veel onrust onder de Griekse bevolking in het algemeen, en bepaalde beroepsgroepen in het bijzonder, voor veel onrust gezorgd, met als gevolg felle tot zeer felle demonstraties, welke tot op de huidige dag doorgaan. Alles wordt uit de kast getrokken om te kunnen overleven, en dat daarbij zekere groepen ook nog wel eens onderling tegengestelde belangen hebben, zal niemand verbazen.

Regisseur Shuchen Tan heeft besloten om de tragedie van het huidige Hellas te portretteren aan de hand van een Grieks dorp.

zondag 19 september 2010

Zondag: Panorama van Canvas over bijensterfte

Al degenen die geïnteresseerd zijn in de kwaliteit van het leven der mensen en die ook graag verder kijken dan de oppervlakte — of zij nu van honing en de producent ervan: de BIJ houden of niet — doen er goed aan op zondag 19 september om 20:10 uur hun televisietoestel in te schakelen om te kijken en luisteren naar wat er wordt getoond en verteld in het actualiteitenprogramma Panorama van het tweede Nederlandstalige Belgische televisienet CANVAS over het massale, en tot nu toe onverklaarbare sterven van de (honing)bij, een fenomeen dat in eerste instantie de existentie van de commerciële bijenhouders bedreigt — maar als gevolg van het enorme belang voor het leven op aarde voorzover dat in principe het verschijnsel Mens betreft — maar tegelijkertijd catastrofale invloed kan hebben voor het bestaan op deze planeet.

Voor meer en vervolgens nog meer informatie over dit uitermate actuele thema zij verwezen naar twee eerder gepubliceerde artikelen, onder meer op deze site.


zaterdag 11 september 2010

De nachtmerrie van Ina Post zondagavond via NL 2

Op 8 september 1986 werd de toen jonge vrouw — thans vooral bekend als Ina Post, die in werkelijkheid echter Clasina Maria Post heet, en werd geboren in 1956 — door de politie van haar bed gelicht, omdat zij wordt verdacht van de wurgmoord op een bejaarde vrouw. Ina Post legde na vier dagen, als gevolg van grote psychische druk, een bekentenis af, ook al had ze die moord niet gepleegd. Weliswaar trok ze die bekentenis vrijwel onmiddellijk weer in, maar deze bleef van doorslaggevende betekenis voor de toenmalige veroordeling. Verder leidde die bekentenis, helemaal in latere stadia, toen er steeds meer twijfel ontstond omtrent haar daderschap, tot grote vraagtekens. Overigens staat voor de coördinator van het toenmalige politieteam, ook anno 2010 vast dat Ina Post wel de dader is.
Zondag 12 september presenteert de Humanistische Omroep — via Nederland 2, vanaf 23:45 uur tot 00:45 uur — een reconstructie van de feiten omtrent Ina Post, in een film met Karina Smulders, Huub Stapel, Leopold Witte en Fred Goessens.

maandag 30 augustus 2010

Bont in mode — maatschappelijke onverschilligheid

Van het programma Koppen XL — van het eerste, Nederlandstalige Belgische televisienet EEN — wordt op dinsdag 31 augustus — tussen 21:25 uur en 22:00 uur — een nieuwe aflevering gepresenteerd, met de titel Bont is weer helemaal terug!
Tot grote — niet alleen begrijpelijke, maar tevens volkomen terechte — woede van dierenrechtenorganisaties zal de bontjas binnen zeer korte tijd opnieuw in het straatbeeld te zien zijn. Niet weinig modeontwerpers hebben besloten om bont opnieuw te gebruiken als materiaal voor de collectie van volgend najaar.
Koppen XL gaat bij bonthandelaren op bezoek om ze te confronteren met dit nieuws; daarnaast gaan ze naar een zogeheten kwekerij waar konijnen specifiek worden gefokt voor de bontproductie. ZEER PERVERS. Hoewel we daardoor in ieder geval weten dat, en eventueel deels waar, het allemaal weer gebeurt, is dat monsterlijke van belang om te weten omdat men daarmee bekend is met wie nu precies de beesten tussen die dieren en mensen zijn.
Het ligt mede aan de doofheid en blindheid van onder meer politici, en de volstrekte onverschilligheid van degenen die zich graag modebewust laten zien. Het indiceert meteen hoe zeer dergelijke fenomenen het maatschappelijke gebeuren beïnvloeden en mensen de andere kant op laten kijken als ze dat beter uitkomt parallellen met weerzinwekkende situaties binnen dictaturen in verleden en heden, hier en elders ter wereld, zijn derhalve niet toevallig.

maandag 16 augustus 2010

Gevangen in de jungle: Ingrid Betancourt

Haar eigen verhaal
Het eerste Duitse publieke televisienet ARD/Das Erste zendt op dinsdag 17 augustus vanaf 22:45 uur tot 00:25 uur in de nacht op woensdag 18 augustus de actuele documentaire Gefangen im Jungle — Die Entführung der Ingrid Betancourt.
In die film vertelt de indertijd ontvoerde Ingrid, die sedert enige tijd weer vrij leeft, over wat ze gedurende die zes jaar van haar gevangenschap zoal heeft beleefd: aan den lijve ondervonden en geobserveerd.

Wereldnieuws
Hoewel de protagoniste van het verhaal met grote regelmaat wereldnieuws is geweest tijdens haar periode in gevangenschap, zal er toch nog wel heel wat te vertellen zijn dat niet in kranten heeft gestaan of via radio- en/of televisiejournaals is bekendgemaakt. Nu zal het verhaal, zij het subjectief, in de juiste volgorde met de voor de hoofdpersoon juiste accenten worden verteld. De film duurt zo'n honderd minuten en daarin zal de oorsprong van de plotselinge ontvoering zeker aan de orde komen, want — wat bijna niemand meer weet, vooral doordat de nadruk in gevangenschap is komen te liggen op de respectieve actualiteit en niet op die omstandigheden welke de communistische guerillabweging FARC aanleiding hebben gegeven tot de ontvoering, Ingrid Betancout was kandidate voor het presidentschap van Colombia, en zij zocht nu juist de dialoog met de Farc.

zondag 8 augustus 2010

De (grote) liefde voor het (grote) geld

Documentaire in drie delen
In 1986 heeft de Nederlandse filmer Johan van der Keuken (1938-2001) een driedelige reeks documentaires gemaakt over het fenomeen Geld, hetgeen overigens een abstract begrip is. Opvallend daarbij is dat het verschijnsel wordt aangeduid met een enkelvoud, en dat is eveneens het geval in de drie zogenoemde moderne talen. Doch in twee van de vier talen in kwestie — Nederlands en Duits — komt het ook als meervoud voor: (de) gelden, respectievelijk (die) Gelder. Maar dan is de context wel een andere dan in het geval van het gebruik van het begrip geld.


Herhaling op Geschiedenis 24
Op zondag 8 augustus biedt het digitale televisiekanaal Geschiedenis 24 de gelegenheid om de drie delen van de documentaire van een kwart eeuw geleden achtereen te zien. Daarin toont Johan van der Keuken de obsessie voor geld in vier grote steden verspreid over de wereld, welke op enigerlei wijze een meer dan gemiddelde rol van betekenis spelen in het internationale geldcircuit in verband met Beurs of bankenwereld.
Het eerste deel van het drieluik, dat de titel heeft gekregen I love dollars, wordt uitgezonden tussen 20:01 en 20:49 uur en heet Amsterdam, New York. Op laatstgenoemd tijdstip volgt deel twee, New York, Hong Kong dat tot 21:36 uur duurt, waarna de slotaflevering volgt — Hong Kong, Genève, Amsterdam. Dan is het 22:32 uur en heeft het door Johan van der Keuken gefilmde verhaal over Geld — dat recht maakt wat krom is — tweeëneenhalf uur geduurd: een waarachtige cyclus.

vrijdag 6 augustus 2010

Zwangerschapsmisselijkheid heeft goede gevolgen

In het programma MAX Geheugentrainer van OMROEP MAX dat op werkdagen 's ochtends, direct na het Journaal van half tien, via Nederland 1 wordt uitgezonden, komt een vast onderdeel voor — Stap 3: Kennis van het Brein —waarin één van de aan de zender (min of meer) verbonden wetenschappers die zich intensief bezighouden met de functie van onze hersenen — hetgeen er noodgedwongen toe leidt dat ook wel eens het veelal in minder volume voorkomende fenomeen hersens aan de orde komt —, iets uitlegt dat voor alle kijkers en luisteraars interessant kan zijn. In de aflevering die hedenochtend naar u onderweg was naar u thuis, was dat het verschijnsel zwangerschapsmisselijkheid, dat bij drie kwart van de vrouwen 'in blijde verwachting' blijkt voor te komen.
Met op de achtergrond een rijk geornamenteerd draaiorgel — met daarop een in rode 'positiekleding' gestileerde vrouwenfiguur — legde wetenschapsjournalist Mark Mieras (geb. 1962) uit dat dit fenomeen door Canadese wetenschappers nader is onderzocht en dat de uitkomsten aanleiding geven tot dat blijde element in die verwachting: het is een voorbode van de geboorte van een intelligent kind.