maandag 5 december 2011

Controversieel thema: Misbruik van Britse meisjes

Presentator Adil Ray doet onderzoek in de Pakistaanse
gemeenschap in Groot-Brittannië. (Foto: BBC Three)

De Britse tv-zender BBC Three vertoont op maandag 5 december een documentaire over een zeer actueel en tegelijkertijd controversieel onderwerp met betrekking tot de Britse maatschappij van vandaag de dag: het misbruik van jonge Britse meisjes door Pakistaanse mannen. Dat misbruik geschiedt nadat deze
heren der schepping die meisjes eerst hebben ingepalmd.
Presentator Adil Ray ─ die zelf van Pakistaanse afkomst is ─ heeft veel mensen geïnterviewd die op enigerlei wijze bij het probleem betrokken zijn: leden van de Pakistaanse gemeenschap, evenals politiemensen, en eveneens slachtoffers.
De documentaire, getiteld Exposed: groomed for sex, wordt uitgezonden tussen 22:00 uur en 23:00 uur onze tijd.

donderdag 1 december 2011

Vandaag wordt Hefners Playboy achtenvijftig jaar

Vandaag is het exact achtenvijftig jaar geleden dat het eerste nummer van het internationale, Engelstalige, in Amerika uitgegeven, tijdschrift Playboy is verschenen. De oplage bedroeg 70.000 exemplaren, op de middenpagina's was een foto afgebeeld van een naakte Marilyn Monroe (1926-1962).
Het tijdschrift van uitgever Hugh Hefner (*1926) wordt nog dikwijls gekwalificeerd als blootblad, en hoewel dat niet helemaal onjuist is, werd het blad gekenmerkt door meer dan alleen cartoons, oppervlakkige seksverhaaltjes en, in elk nummer, de grote foto, verdeeld over de beide middenpagina's, die soms zelf nog weer kon worden uitgevouwen; deze afbeelding werd omschreven als centerfold. Veel mannen, die werden 'betrapt' op het lezen of doorbladeren van het tijdschrift, gaven als reden "het interview" op en konden daar, objectief gezien, redelijk mee wegkomen, aangezien dat element van het blad vrijwel altijd van bijzondere kwaliteit was en de geïnterviewden niet zelden door geen enkel ander tijdschrift werden geïnterviewd, respectievelijk niet door andere publicaties wensten te worden geïnterviewd.
Juist op deze verjaardag van America's meest besproken tijdschtift, besteedt BBC Four-tv aandacht aan een veel ouder, en al veel eerder internationaal vermaard, eveneens Amerikaans, tijdschrift: LIFE Magazine. Meer daarover in een bijdrage van heden op onze zustersite Tempel der actualiteit.

__________
Afbeeldingen: 
1. Playboy-uitgever Hugh Hefner op 13 november 2010 in Long Beach, California.
2. Hoewel deze foto van Marilyn Monroe niet als zodanig in het blad Playboy werd gepubliceerd, maar dat er één was waarop MM zonder enige kledij te zien is, past deze heel goed in de context. Dit is een foto uit de film Some like it hot uit 1959 van William Wyler.