vrijdag 21 oktober 2011

Zembla: Edith Schippers, de mini - ster van Tabak

Edith Schippers, de
maxi-ster van Roken.
In de Zembla-aflevering van vrijdag 21 oktober ─ tussen ca. 21:20 uur en ca. 22:00 uur via Nederland 2 ─ staat de huidige minister die Volksgezondheid in haar portefeuille heeft, maar zich manifesteert als een contradictio in terminis, door ze zich heeft ontpopt als een trouwe bondgenoot voor de rooklobby in ons land. Niet de geringste artsen spreken vol walging over het huidige, door die mini-ster in het leven geroepen, nieuwe rookbeleid: opheffing van het rookverbod in de kleine horeca, naast stopzetting van de campagnes om mensen te laten stoppen met roken.
Dat heeft ertoe geleid dat de tabaksfabrikanten zich gesteund voelen, want een minister die naar hen luistert en niet verder probeert het volk te 'onderwijzen', past geheel in hun strategie.
Toch is die invloed vooralsnog niet van heel veel betekenis. Deze week liet tabaksfabrikant Niemeyer in Groningen weten zo'n tien procent van het personeel te zullen ontslaan. Het werk dat door hen wordt gedaan, wordt overgeheveld naar Engeland.

In de Zembla-aflevering wordt onderzocht welke de motieven zijn die mevrouw Schippers zo welwillend tegenover de sigaret doet staan, en hoe het precies zit met de banden tussen de rooklobby en de Haagse politiek.

woensdag 19 oktober 2011

Fatale beloften: bijdrage in de reeks VPRO Import

Gloria Steinem tijdens
een persconferentie
in januari 1972.
Mensenhandel
Er gaan miljarden om binnen de wereldwijd opererende misdadige organisatie, welke zich bezighoudt met de handel in mensen.
De VPRO presenteert op woensdag 19 oktober, via Nederland 2, vanaf 23:45 uur ─ doorlopend in de nacht op donderdag 20 oktober 00:45 uur ─ een aflevering van de reeks VPRO Import onder de titel Fatal Promises van Kate Rohrer.
Daarin wordt een realistisch beeld geschetst van de handel en wandel in de context van het fenomeen mensenhandel door middel van persoonlijke gesprekken met slachtoffers, alsmede door interviews met politici en woordvoerders van (internationale) organisaties. Onder hen komen we de hoog gewaardeerde actrice Emma Thompson en de feministe, publiciste Gloria Steinem.

Herhalingen

Het digitale televisiekanaal Holland Doc 24 presenteert op donderdag 20 oktober, vanaf 19:29 uur een herhaling van deze documentaire, en dat gebeurt eveneens op vrijdag 21 oktober, vanaf 21:00 uur. Voor eventuele verdere herhalingen via dat kanaal, overdag en tijdens de nachtelijke uren, zij hier verwezen naar de website van die zender, waar u onder de kop Programmagegevens eventueel meer zult kunnen vinden.