woensdag 25 mei 2011

Japanse catastrofe met wereldwijde gevolgen

TV5 Monde biedt op woensdag 25 mei enkele actuele reportages in de reeks Complément d'enquête. De aflevering die deze keer op ons scherm kan verschijnen ─ Nucléaire: la catastrophe change tout ─ toont diverse aspecten van de ramp in Japan met de kerncentrakes in Fukushima na de aardbeving in maart 2011, en de wereldwijde gevolgen daarvan, voorzover men die nu kan inschatten.
De reportages in kwestie worden via de Franstalige zender de ether ingestuurd tussen 21:00 uur en 23:00 uur.

donderdag 12 mei 2011

Lezing Philip Jenkins: Vrije Universiteit Amsterdam

Lezing en commentaar
Op vrijdag 13 mei wordt in de Theologische Faculteit van de Vrije Universiteit te Amsterdam een lezing gehouden door Philip Jenkins, hoogleraar Geesteswetenschappen aan de Pennsylvania State University. Daarin zal de geleerde één en ander toelichten van hetgeen hij in 2007 heeft geboekstaafd in Christianity, Islam and Europe's Religious Crisis, in 2010 in een Nederlandse vertaling van Bart Voorzanger verschenen als Gods Werelddeel ─ christendom,  islam en de religieuze crisis in Europa bij Nieuw Amsterdam uitgevers te Amsterdam.


Als basis voor de lezing dient een tweetal vragen:
Zal het christendom in Europa bezwijken onder het gewicht van niet alleen globalisering, westers secularisme, en van (al dan niet) islamitische immigranten?

Staat Europa op het punt Eurabië te worden?

Overdreven voorstellingen
Laten we hier ─ voordat Philip Jenkins zijn lezing houdt ─ nog eens recapituleren dat er in Nederland minder dan vijf procent van de bevolking islamieten zijn, welke zich zeker niet als geheel laten indelen bij de groepering islamisten. Om het even zuiver te houden: niet alle rooms-katholieken ─ integendeel ─ vinden het aanvaardbaar dat de paus ─ u weet wel, die paapse travestiet in Vaticaanstad die een zetel bezet houdt met de uiterst ridicule benaming  Heilige Stoel draagt ─ gezag mag uitoefenen als Gods plaatsbekleder op aarde, terwijl juist aardse mensen God hebben gecreëerd en niet andersom.
Dat er geestelijke gestoorden bestonden die twee decennia geleden riepen dat er in het jaar 2000 nog slechts één vlag op deze aardkloot zou wapperen ─ die van Allah ─ en dat er ongetwijfeld ook nu nog misleide lieden zullen bestaan die menen dat het dan misschien wat later zal gebeuren, mag geen reden zijn voor mensen in het westen ─ inclusief gelovigen van welke richting dan ook, en al dan niet vanuit een politieke overtuiging met een verborgen agenda ─ om zich, jegens zo'n kleine minderheid als de moslimbevolking, op te stellen zoals het beesten-tuig in Mofrika van anno dazumal heeft gedaan jegens hun joodse burgers.


Geen verovering

Het is, vriendelijk gezegd, dan ook je reinste dwaasheid dat er politieke stromingen, helaas ook in ons land, bestaan van mensen die zich laten leiden door een ─ opnieuw: vriendelijk gezegd ─ vorm van niet onderkende doodsangst jegens moslims, die in hun relatief geringe aantal ertoe zouden kunnen overgaan Europa te veroveren. Dat anderzijds de reëel bestaande angst niet zonder meer van tafel kan worden geveegd, moge even duidelijk zijn: een poging tot verklaring is dan ook wel het minste. Die ligt onder meer in de vehemente wijze van prediken en haatzaaien aan de zijde van bepaalde extremistische fundamentalisten, die de wereldheerschappij wensen en daarom eisen. De niet zelden hysterisch-uitzinnige wijze waarop de dreigingen aan het adres van aanhangers van een andere godsdienst, en in de richting van ongelovigen, worden geuit, maakt, vooral bij ons, nuchtere Nederlanders, een volslagen gestoorde en daardoor verstorende indruk.

Philip Jenkins, hoogleraar
Geesteswetenschappen aan de
Pennsylvania State University
Aanpassingen
Philip Jenkins is er dan ook van overtuigd dat die angst voor een totale islamisering van Europa zwaar overtrokken is. Voorts is hij van mening dat het christendom eveneens grote moeite zal hebben, zich in de seculiere cultuur van Europa te handhaven. Volgens deze geleerde hebben die beide geloofsgemeenschappen zich inmiddels aangepast en zullen zij zich ook nog verder aanpassen.
Wat Philip Jenkins in zijn lezing naar voren zal brengen, zal worden becommentarieerd door James Kennedy, hoogleraar Nederlandse geschiedenis aan de Universiteit van Amsterdam.

__________
Lezing Philip Jenkins:
Vrije Universiteit, Hoofdgebouw 13A-11/13
vrijdag 13 mei, tussen 14:00 uur en 16:00 uur

Toegang vrij, met een borrel na afloop.
__________
Philip Jenkins: Gods werelddeel ─ Christendom, islam en de religieuze crisis in Europa. Vertaald door Bart Voorzanger; voorzien van een inleiding door de auteur, speciaal voor de Nederlandse editie. 480 pagina's, paperback, Nieuw Amsterdam Uitgevers, Amsterdam 2010. ISBN 978-90-468-0788-0.

Lezing Philip Jenkins in Vrije Universiteit Amsterdam