zondag 25 januari 2009

Banken dienen onder strenge curatele te komen

Als je de laatste berichtgeving over bonussen aan managers van een bepaalde bank leest, en je realiseert dat de bank in kwestie in 2008 flink staatssteun heeft gekregen, maar nu één en een kwart miljoen aan bonussen uitkeert aan het kader, en dat het oorspronkelijke plan zelfs drie miljard bedroeg, dan rechtvaardigt dat maar één conclusie: die bank dient te worden geconfisqueerd, opdat deze extremistische destructie van de financiële wereld, steeds maar weer ten detrimente van de kleine man en dito vrouw, langs streng gereguleerde wegen via een paar handtekeningen tot een einde wordt gebracht, en daarna de mogelijkheden dienen te worden bezien of deze handelwijze kan worden vervolgd als crimineel gedrag.

vrijdag 23 januari 2009

De geschiedenis herhaalt zich: nog een Grote Crash

Bekende symptomen
Weliswaar heeft de wereld zich er in het verloop van drie kwart eeuw redelijk van hersteld, maar het begint erop te lijken dat thans toch langzaam maar zeker de problematiek van de Grote Ineenstorting van 1929 zich zal herhalen, hoezeer ook regeringen garant staan voor banken, industrie en spaartegoeden. In tegenstelling tot datgene wat menigeen gelooft — "Waar halen ze nu plotseling al die miljarden vandaan?" — is er door al die regeringen geen werkelijk geld gepompt in de bedrijfstakken — met de banken voorop — die te lijden hebben onder de huidige kredietcrisis, maar is er niet meer dan een als rust- en hoopgevend bedoelde garantie gegeven, maar dat heeft nog niet geleid tot daadwerkelijk met geld over de brug komen. Inderdaad de financieel-economische wereld zit vreemd in elkaar. En indien je al toevallig enige televisiereclamefilmpjes voorbij ziet trekken, dan lijkt het warempel of er het laatse halve jaar helemaal niets negatiefs is gebeurd: hypothekers, verstrekkers van leningen, geldinstituten en automobielbedrijven — alle doen ze nog steeds dezelfde aanbiedingen en beloften. Maar probeert u eens echt een lening te krijgen. En dat geldt ook voor de bouw, de huizenverkoop en zoveel bedrijfjes die afhankelijk zijn van financiers.


BBC-reportage
In 1929 zijn de koersen op de New Yorkse Effectenbeurs dermate hard gedaald dat norme aantallen beleggers hun aandelen hebben verkocht en als gevolg daarvan er drieduizend banken failliet zijn gegaan. We zijn hard op weg om dezelfde belevenissen voorgeschoteld te krijgen als onze voorouders acht decennia geleden.
Vandaar dat u we u van harte aanbevelen te kijken naar de reportage van Joanna Bartholomew 1929: The Great Crash, die op zaterdag 24 januari zal worden uitgezonden door BBC Two television, 's avonds tussen 22:00 uur en 23:00 uur.

donderdag 8 januari 2009

De Slag om het Groningse gehucht Ganzedijk

Politieke destructiedrift
Het Oost-Groningse gehucht Ganzedijk, dat zich ten noordoosten van Finsterwolde bevindt, is begin 2008 nogal explosief in het landelijke nieuws gekomen doordat de politiek — maar eigenlijk is het beter te zeggen: bepaalde politici, en daarvan een zekere wethouder — weer eens de belangen van de bevolking ondergeschikt had gemaakt aan de eigen voorkeuren en vooral vooroordelen.
Het aantal bewoners van Ganzedijk daalde steeds verder, en dat betekent in de praktijk, zonder adequate maatregelen van bovenaf, vrijwel altijd leegstand van woningen met alle gevolgen van dien: verkrotting en alle daaraan gekoppelde maatschappelijke neergang.


De plannen van die ogenschijnlijk enkele politici kwamen er op neer het hele woningbestand van Ganzedijk met de grond gelijk te maken en de vrijgekomen ruimte terug te geven aan de natuur. Toen de niet vooraf geïnformeerde bewoners daarvan lucht kregen, kwamen ze in actie. Dat leidde er enerzijds toe dat er op tal van politieke en tevens anderszins maatschappelijke niveaus aandacht voor het dorpje en de bewoners kwam, maar dat bracht tegelijkertijd met zich mede dat alle huizen en hun bewoners aldaar een mediahype werden, inclusief de daaraan gekoppelde negatieve aspecten; het begrip ramptoerisme kreeg er een 'spanningsveld' bij in de voordien grote stilte van een stukje Oost-Groningen. Maar die bewuste strijd van de mensen om te overleven in de door henzelf gekozen omgeving heeft ook nog andere raderen in beweging gezet en aan het licht gebracht dat — als mensen voor hun belangen opkomen door zich niet alleen te profileren via een groeiende tegenstem, maar tegelijkertijd zich vóór iets te engageren — veelal verborgen krachten een enorm potentieel aan inventiviteit en bereidheid tot samenwerking kunnen genereren.
Het Vara/NPS-programma Zembla heeft een documentaire gemaakt over het wel en wee van Ganzedijk, toegespitst op de gebeurtenissen van 2008. Deze film wordt op donderdag 8 januari — tussen 21:45 uur en 22:30 uur — herhaald op het digitale kanaal Holland Doc dat voor deze gelegenheid de eigen regionale benaming in Groningen Doc zou moeten wijzigen, want niet alles wat van enige importantie is, speelt zich uitsluitend in de regio Holland af.
Lees ook de column van Ineke Noordhoff over Ganzedijk.
__________
Foto: Kijk op Ganzedijk.