maandag 30 januari 2012

Brittannie's verborgen homoseksuele voetballers

Amal Fashanu presenteert op BBC Three.
Op maandag 30 januari, tussen 21:00 uur en 22:00 uur onze tijd, biedt de Britse televisiezender BBC Three een programma over een heikel thema: Britain's gay footballers. Amal Fashanu onderzoekt hoe het toch komt dat er tussen de vijfduizend professionele voetballers in Groot-Brittannië tot dusver slechts één is die openlijk voor zijn homseksualiteit uitkomt: haar neef Justin.


Je zou nog, in een zwakke poging tot verklaring van het fenomeen, tot de conclusie kunnen komen dat geen van allen wil riskeren dat die doodenge homo-uit-de-kast begeleider uit Nederland hen komt teisteren. Het feit dat die Arie B. zich in onze contreien over dat thema en de daarbij behorende mensen heeft ontfermd, is toch alleen maar een goede reden om je ─ zodra de man binnen een straal van honderd kilometer je woonst pook maar dreigt te benaderen ─ je snel en vakbekwaam in een gepantserde kluis op te sluiten. De kast in, als het ware.

maandag 16 januari 2012

Het gedonder over Mein Kampf begint weer eens

Het is weer zover: het gezeur over Hitlers abjecte vuilnis-geschrift Mein Kampf begint weer. Nu zijn er in Duitsland teksten uit dat verboden boek opnieuw gepubliceerd. Maar het is nu precies het verbod dat zo zwakzinnig is, ook en vooral omdat het boek in kwestie het minst erge van die extreem weerzinwekkende geschriften is welke die incarnatie van het ergst denkbare geestelijke defect, Dolle Dolfje hoogst dezelve, heeft geproduceerd, en al het andere dat uit dat zwaar benevelde brein aan teksten is ontsproten, mocht wel worden uitgegeven.
In de bibliotheek in kwestie is dan ook bewust ruimte opengelaten om te laten zien dat Mein Kampf er ontbreekt.
Dergelijke symboliek is een totaal nodeloos en nutteloos. En er is maar een manier om te voorkomen dat deze zinloze discussie keer op keer opnieuw losbarst: een historisch verantwoorde, en zeer nauwgezet geannoteerde editie op de markt brengen.
En vlug een beetje!

Het argument ja maar, die neo-nazi's, snijdt geen hout, helemaal niet in een land dat de laatste decennia schromelijk heeft gefaald in het bestrijden van dergelijke uitwassen, simpelweg omdat elke regering aldaar op het bruin-zwarte rechteroog stekeblind was.
Het argument van bruine vergiftiging van de rechterlijke macht en de daaraan verbonden instituten kan ook niet meer aan de orde zijn, omdat al die oud-nazi's uit de tijd van de bruin gekleurde en dito riekende beestmensen of dood of reeds totaal lamlendig zijn. En dat is maar goed ook.

vrijdag 13 januari 2012

KRO's 'Reporter international': Iran en de Bom

Eerste uitzending via Nederland 2
Het KRO-programma 'Reporter international' heeft op vrijdag 13 januari Iran en de Bom als thema. Volgens de regering van Israël en die van de Verenigde Staten van Amerika is Iran"in het geheim" ─ ook al verliest dat gebeuren per week meer van de eventuele geheime aspecten ─ aan een kernbom.
In verband daarmee doen verantwoordelijken in genoemde beide landen er heel veel aan om te voorkomen dat dat doel kan worden bereikt. Vandaar dat we in televisie-journaals en in tal van gedrukte media regelmatig worden geconfronteerd met nieuws, vooral uit Perzië, dat daarmee verband houdt: over vliegtuigen die zomaar uit de lucht vallen, alsmede over Perzische atoomgeleerden die worden vermoord. Het aantal incidenten is in relatief korte tijd de tien gepasseerd.
In de reportage, die op Nederland 2 zal worden uitgezonden op bovengenoemde dag ─ tussen 21:25 uur en 22:00 uur ─ wordt ons een kijkje gegund achter de schermen van de internationale politiek. Niet alleen de geheime diensten van diverse landen passeren de revue, voornamelijk die van Isra:el, maar daarnaast komt ook de uiterst hypocriete opstelling van het westen aan de orde.

Herhalingen via Holland Doc 24
In ieder geval drie herhalingen worden in de week van zaterdag 14 januari uitgezonden door het digitale tv-kanaal Holland Doc 24:
zaterdag 14 januari, tussen 20:24 uur en 21:00 uur
dinsdag 17 januari, tussen 18:34 en 19:00 uur
donderdag 19 januari, tussen 19:05 en 19:41 uur

Eventuele verdere herhalingen in die week door dat digitale kanaal, overdag en tijdens de nachtelijke uren, kunt u vinden in de Programmagegevens van de zender in kwestie.

dinsdag 3 januari 2012

President van de BRD: een wolf in schaapskleding

Het is nog maar een paar dagen geleden dat de tegenstanders van de Duitse Bondspresident Christian Wulff van mening waren dat een aftreden van deze post meer schade voor de staat met zich zou meebrengen dan voordelen, al groeide ook toen het aantal mensen dat vond dat het inmiddels wel meer dan genoeg was met zijn malversaties. Niet alleen een privé-krediet tegen heel speciale voorwaarden was al enige tijd het centrale punt van kritiek, steeds meer werd er bekend en per plakje gaf de president dat toe wat inmiddels door de Duitse media publiek gemaakt was. "Salamitechniek", heet zoiets.


Die gedachte van schade voor de staat is uiteraard baarlijke nonsens, aangezien de man geen leidende, maar een ceremoniële functie in de dagelijkse politiek vervult, al zou hij dat zelf graag anders zien.

Nu we echter ook weten dat hij dreigementen heeft geuit in de richting van de hoofdredactie van het ─ weliswaar meest weerzinwekkende ─ Duitse dagblad BILD, en daarnevens aan leidende figuren binnen de uitgeverij van die 'krant', is ook de Duitse Journalistenbond in het geweer gekomen. Nauwelijks waren velen, die tot enkele dagen geleden die president door dik en dun hebben verdedigd, van die schrik bekomen, toen gisteren bekend werd dat dit de redactie van Die Welt am Sonntag ─ eveneens een krant uit de stal van Axel Springer ─ eveneens is overkomen. Nu is voor tal van politici uit de eigen rijen van Wulff ─ die Schafskleider draagt: hij huichelt immers om het leven als hij zegt dat persvrijheid (welke hij hoogst persoonlijk om zeep wilde helpen) het hoogste goed in de staat is ─ niet meer doenlijk de man nog langer de hand boven het hoofd te houden.
Wil de Bondsrepubliek Duitsland nog langer voor betrouwbare partner binnen de Europese context doorgaan, dan is het de hoogste tijd dat Bundeskanzler Angela Merkel en President Lammert van de Bundestag (de Duitse Tweede Kamer), evenals de president van de Bundesrat (de Duitse Eerste Kamer) er alles aan zullen doen om Wulff tot aftreden te dwingen: rechtstreeks of met zachte, onderhuidse dwang.
Een enquête van het Duitse dagblad Frankfurter Rundschau (onder de eigen lezers, abonnees en de mensen die de krant op internet raadplegen) van heden laat zien dat 86% van de mensen die eraan hebben deelgenomen, van mening zijn dat Christian Wulff onmiddellijk dient af te treden.
Het is zo ongeveer de enige fatsoenlijke daad die men redelijkerwijs binnen deze context nog van de man mag verwachten. En anders moet hij zo spoedig mogelijk worden afgezet.
__________
Afbeelding: Christian Wulff, Bundespresident BRD. Officiële foto van het Bundespräsidalamt: Bondspresident Wulff in de werkkamer van Schloss Bellevue.

maandag 5 december 2011

Controversieel thema: Misbruik van Britse meisjes

Presentator Adil Ray doet onderzoek in de Pakistaanse
gemeenschap in Groot-Brittannië. (Foto: BBC Three)

De Britse tv-zender BBC Three vertoont op maandag 5 december een documentaire over een zeer actueel en tegelijkertijd controversieel onderwerp met betrekking tot de Britse maatschappij van vandaag de dag: het misbruik van jonge Britse meisjes door Pakistaanse mannen. Dat misbruik geschiedt nadat deze
heren der schepping die meisjes eerst hebben ingepalmd.
Presentator Adil Ray ─ die zelf van Pakistaanse afkomst is ─ heeft veel mensen geïnterviewd die op enigerlei wijze bij het probleem betrokken zijn: leden van de Pakistaanse gemeenschap, evenals politiemensen, en eveneens slachtoffers.
De documentaire, getiteld Exposed: groomed for sex, wordt uitgezonden tussen 22:00 uur en 23:00 uur onze tijd.

donderdag 1 december 2011

Vandaag wordt Hefners Playboy achtenvijftig jaar

Vandaag is het exact achtenvijftig jaar geleden dat het eerste nummer van het internationale, Engelstalige, in Amerika uitgegeven, tijdschrift Playboy is verschenen. De oplage bedroeg 70.000 exemplaren, op de middenpagina's was een foto afgebeeld van een naakte Marilyn Monroe (1926-1962).
Het tijdschrift van uitgever Hugh Hefner (*1926) wordt nog dikwijls gekwalificeerd als blootblad, en hoewel dat niet helemaal onjuist is, werd het blad gekenmerkt door meer dan alleen cartoons, oppervlakkige seksverhaaltjes en, in elk nummer, de grote foto, verdeeld over de beide middenpagina's, die soms zelf nog weer kon worden uitgevouwen; deze afbeelding werd omschreven als centerfold. Veel mannen, die werden 'betrapt' op het lezen of doorbladeren van het tijdschrift, gaven als reden "het interview" op en konden daar, objectief gezien, redelijk mee wegkomen, aangezien dat element van het blad vrijwel altijd van bijzondere kwaliteit was en de geïnterviewden niet zelden door geen enkel ander tijdschrift werden geïnterviewd, respectievelijk niet door andere publicaties wensten te worden geïnterviewd.
Juist op deze verjaardag van America's meest besproken tijdschtift, besteedt BBC Four-tv aandacht aan een veel ouder, en al veel eerder internationaal vermaard, eveneens Amerikaans, tijdschrift: LIFE Magazine. Meer daarover in een bijdrage van heden op onze zustersite Tempel der actualiteit.

__________
Afbeeldingen: 
1. Playboy-uitgever Hugh Hefner op 13 november 2010 in Long Beach, California.
2. Hoewel deze foto van Marilyn Monroe niet als zodanig in het blad Playboy werd gepubliceerd, maar dat er één was waarop MM zonder enige kledij te zien is, past deze heel goed in de context. Dit is een foto uit de film Some like it hot uit 1959 van William Wyler.

woensdag 16 november 2011

Het bloed van de wereld ─ tweedelige ZDF-docu

Anderhalf uur bedraagt de lengte van de documentaire Blut der Welt, die ─ verspreid over twee avonden ─ door het tweede publieke Duitse televisienet zal worden uitgezonden. Het thema daarvan is de machtsstrijd rond de bodemschat olie. Daarover is in de achter ons liggende eeuw heel wat strijd gevoerd, die veel directer en bloediger is geweest dan alleen op het niveau van mensen met witte boorden, die voornamelijk in overdrachtelijke zin elkaars bloed wel konden drinken.
De eerste aflevering,
 Kamp um Öl, van deze documentaire zal worden uitgezonden op woensdag 16 november vanaf 23:30 uur, tot in de nacht op donderdag 17 november om 00:15 uur. De dag daarop wordt 's avonds tussen 23:15 uur en middernacht de tweede helft uitgezonden onder de titel Öl der Zukunft.