woensdag 17 juni 2009

IRAN wil een echte grote mogendheid worden

Wijziging programma
Op woensdag 17 juni zou Arte-televisie een tweedelige documentaire uitzenden over de periode van de Tweede Wereldoorlog in het noordpoolgebied, maar de recente ontwikkelingen in Iran hebben de zender doen besluiten om een documentaire over de laatste honderd jaar — 1908-2008 — van dat land nader te belichten. Dat staat u te wachten in de negentig minuten durende rolprent die tussen 21:00 uur en 22:30 uur zal worden uitgezonden. Het betreft een — eveneens recente: de betreffende periode, tot en met verleden jaar, kondigt dat reeds aan — rolprent van de Franse regisseur Jean Michel Vecchiet, die voor Arte France is gerealiseerd, en die de Duitse titel Der Wille zur Großmacht draagt, al dan niet bewust voortbordurend op de overtuiging van Friedrich Nietzsche (1844-1900) dat de mens wordt gedreven door een Wille zur Macht — te vinden in diens boek Menschliches — Allzumenschliches (1878-1880).


Destructieve politici
Vanzelfsprekend geldt die drang om macht te kunnen uitoefenen ook binnen politieke structuren en niet zelden gebeurt het dat van de eventueel oorspronkelijke wens — iets ten faveure van de mensheid te realiseren — niets meer resteert en deze inmiddels volkomen is omgeslagen in dwangmatige dwingelandij. De wereldgeschiedenis is er vol van, en dat geldt voor de machthebbers in Perzië, dat later Iran ging heten, gedurende de afgelopen honderd jaar evenzeer. En of het nu om een keizer gaat, gezeten op de pauwentroon, die sjah werd genoemd, dan wel een zogeheten geestelijk leider, die eerder een geïncarneerd geestelijk defect voorstelde, of de huidige, zo terecht omstreden, president van dat land, die is behept met de fascistoíde wil Israel te vernietigen — en zich daarmee schaart in de rijen der destructieve dictatoren — het zal, mutatis mutandis, wel in het nu aangekondigde programma aan de orde komen.

Herhalingen
Deze documentaire zal door Arte worden herhaald op
zaterdag 20 juni, vanaf 14:00 uur in de middag, en op
dinsdag 23 juni, vanaf 09:55 uur 's ochtends.

zondag 7 juni 2009

Doen we vandaag de dag nog wel genoeg aan seks?

Stand van zaken
In het VPRO-televisieprogramma Café De Liefde dat maandag 8 juni — tussen 22:54 uur en 23:35 uur — via Nederland 2 zal worden uitgezonden, wordt ingegaan op het onderzoek naar de stand van zaken met betrekking tot het liefdesleven in Nederland. De vraag die daarbij een belangrijke rol speelde, was hoe het in het jaar 2009 is gesteld met de liefde in onze samenleving, waar alles maar mogelijk schijnt en zeer uiteenlopende culturen — die vrijwel stuk voor stuk een andere opvatting over de liefde hebben — naast elkaar leven. Een team van verslaggevers is, onder leiding van Bram van Splunteren, op zoek gegaan naar de talrijke ideeën omtrent gebruiken enerzijds en taboes anderzijds met betrekking tot de liefde in Nederland. Bram zelf gaat in therapie, omdat hij van mening is dat hij en zijn vriendin te weinig seks hebben.

Doen we het nog wel?
In deze eerste aflevering, getiteld Doen we het nog wel? wordt de vraag gesteld of er heden ten dage (steeds) meer wordt gesekst of juist minder omdat we het allemaal zo intens druk hebben met andere zaken. Diverse mensen uit ons land met een verschillende status — hetzij qua leeftijd, al dan niet gehuwd, van de 'normale' of van de herenliefde — geven, zo wordt gezegd: openhartig antwoord op de, kennelijk brandende, vraag of ze 'het' nog wel doen.
Onder meer gaat programmamaakster Samira El Kandoussi als gastonderzoekster op zoek naar 'liefde' binnen onze multiculturele samenleving.
Deze van oorsprong traditionalistisch ingestelde, islamitische vrouw die is aangestoken door een Nederlandse vorm van durf, is van mening dat een relatie tussen twee mannen "gewoon niet kan", maar ze ziet in dat het feit van twee mannen die een relatie hebben nu eenmaal een onderdeel is van onze samenleving. "Mijn religie," citeert ze, "zegt vooral dat ik barmhartigheid en genade moet tonen."
Dat is al heel wat ten opzichte van zo menig andere fundamentalist met welke godsdienstige achtergrond dan ook, maar religies zijn door mensen in het leven geroepen en hebben daarom in dienst te staan van mensen en niet andersom, en daarom hebben ze helemaal niets te maken met menselijke relaties, anders dan deze te registreren, te tolereren en te accepteren. PUNT.
__________
Foto: Bram van Splunteren, VPRO-programmamaker.