zaterdag 30 augustus 2008

Tros Radar heeft Astro-tv doorgelicht

Start nieuwe seizoen voor consumentenprogramma's
Aanstaande maandag start, na langdurige, uitzonderlijke slapte in het televisie-aanbod op de Nederlandse publieke zender — dit was echt geen komkommertijd meer, maar geslonken augurkentijd — het nieuwe seizoen en de consumentenrubrieken zullen daar weer druk van zich doen horen en zien. Tros Radar begint die dag direct met een bijdrage over het zeer terecht zo omstreden beeldbuisfenomeen Astro-tv, een commercieel programma dat pretendeert iets met paranormale verschijnselen te doen en wel ten faveure van diegenen, die graag een consult willen van één der talrijke mediums, helderzienden, paragnosten of engelenbewaarders, contactenleggers met de doden aan gene zijde, en nog meer van dat onbedaarlijke geraaskal, waarover we ons dezer dagen reeds in een bijdrage op onze zustersite Tempel der kritiek enigzins geïrriteerd hebben geuit.

Radar-tekst over Astro TV
"Werken er wel echte mediums bij Astro TV? In hoeverre worden de bellers naar astrolijnen misleid voor hun € 1,30 per gesprek? Maandag in Radar het complete verhaal over Astro TV."
Het programma, dat maandag om 20:30 uur begint, zal worden gepresenteerd door Antoinette Hertsenberg, die reeds sedert 1994 in die functie bij deze omroep werkzaam is.

donderdag 28 augustus 2008

Het imbeciele geneuzel over handen schudden

Wat een gebral!
Alsof er geen werkelijke problemen in dit land, en ook in de rest van Europa, bestaan, wordt er opeens van diverse kanten geneuzeld over het niet-verplichte ritueel van een hand geven, en wordt over zoiets zendtijd verknoeid. Het thema is echter pas aan de orde gekomen toen één of andere principiële imam weigerde om de toenmalige mini-ster Verdonk een hand te geven. Terecht natuurlijk: mensen met een aan jou bekende, kwalijke instelling geef je geen hand. Ik zou Wilders, Verdonk en overige destructieve politici en anderzins dubieuze lieden — welke zich eveneens profileren als vijanden van een vrije samenleving — ook geen hand geven. En als zulke heilloze figuren geloven dat ze daarmee worden beledigd, dan stappen ze maar fijn naar de rechter, die ze dan snel zal leren dat er geen wet in ons land bestaat, die gebiedt dat men iemand moet toestaan (jo)uw lichaam aan te raken, welk deel daarvan dan ook. De belediging jegens de gehele bevolking daarentegen bestaat uit de aanwezigheid van zulke onmogelijke dwazen in onze samenleving.

Klakkeloosheid
Immers, als ik een hand zou moeten geven omdat een ander dat wil, dien ik mijn fysieke integriteit op te geven, omdat die ander meent meer te zeggen te hebben, ook over mij. Dat geldt mutatis mutandis ook voor mensen die Proost tegen je zeggen omdat ze een slok nemen. Zolang ik niet begrijp waarom dat abjecte Teutoonse ritueel van anno toen klakkeloos zou moeten worden in stand gehouden, doe ik er niet aan mee. Bovendien is mijn wens om zulks te begrijpen toch al niet groot aangezien het me, vanwege al die automatismen, net iets te dicht in de buurt komt van deHitlergroet. Je moet omdat nazibonzen het willen. Mij niet gezien. Ik verafschuw klakkeloosheid. En als iemand zich daardoor beledigd voelt, dan heeft zo iemand dringend een goede psychiater nodig die probeert om de persoon in kwestie inzicht te verschaffen in de eigen kwalijke dwingelandij. Want iets anders is het niet.
De verrechtsing neemt per dag kwalijker vormen aan in Nederland en elders in Europa, en als niet alle constructieve mensen uit alle verschillende democratische politieke richtingen en tegelijkertijd van onderscheidene overtuigingen, gezamenlijk een creatieve oplossing bedenken, dan zal er binnen niet al te lange tijd opnieuw de sfeer van nazi-Duitsland van vóór de Tweede Wereldoorlog heersen, en juist dat dient te worden voorkomen, zelfs als dat herinvoering van het ostracisme [1] zou betekenen, opdat men tijdig en duidelijk diegenen kan uitwijzen, van wie in redelijkheid kan worden aangenomen dat zij zich als dictator willen opwerpen.
__________
[1] ostracisme: schervengericht.
Na de herinvoering hoeft zulks niet per se zoals in de antieke wereld en vooral Griekenland, op een scherf, maar een degelijk stuk papier met het daarvoor benodigde schrijfgerei kan daarvoor ook uitstekende diensten bewijzen

De apotheker en zijn medicijn weer in het nieuws


Laatste perikelen
Volgens de laatste berichten hebben apothekers het weer eens, of nog steeds, moeilijk als gevolg van de veranderingen, die enige jaren geleden zijn doorgevoerd. Deze blijken zo ingrijpend dat er problemen dreigen, die de overheid niet zou moeten negeren: ontslag voor personeel om op die manier kosten te besparen, enerzijds, en aan de andere kant de steeds langere wachttijden voor de cliëntèle. De apothekers vrezen dat de verzekeringsmaatschappijen meer en meer invloed willen en dat langs allerlei wegen proberen te realiseren.
Mede daarom zouden zij heel graag zien dat de eigen beroepsgroep, overeenkomstig de Luiken-tekst van 1694,

Gelyck het Huys der Aaartseny
Voor 's lichaams quaal en kranckheid sy


aangezien die nu onder hoge druk staat.
Leest u, als het thema u interesseert — en mocht u af en toe of dikwijls een apotheek nodig hebben, dan is het gebeuren toch ook voor u van belang — het artikel in Trouw van heden.
____________
Afbeelding: De Apoteeker. Uit: Het Menselyk bedryf. Vertoond in 100 Verbeeldingen van Ambachten, Konsten, Hanteeringen en Bedryven; met Versen. 't Amsterdam. Gedaan door Johannes en Caspaares Luiken. 1694. (Reprografische herdruk van Foresta, Groningen, jaren zeventig van de vorige eeuw.)


dinsdag 26 augustus 2008

Hoe jofel toch: opnieuw ben ik uitverkoren

Internationale Idiotie
In tal van landen van Europa was ik al, via de gekste E-mails, die ook door een VuurMuur niet worden tegengehouden, op de hoogte gesteld van winsten van enkele duizenden euro's, dollars of ponden — welke overigens waarschijnlijk geen enkel gewicht in de schaal leggen —, dan wel tegoeden bij particuliere casino's, die ik ook maar naast me heb neergelegd, aangezien ze me toch veel te veel deden denken aan de organisatie van al die sweepstakes van vroeger, die per postale informatie bij je binnenvielen en je lieten weten dat je drieëntachtig miljard of een superdiamant had gewonnen, waarmee je, meen ik, alle koningen en keizers, generaals, admiraals en presidenten, met één pennenstreek kon uitkopen. Uit het Afrikaanse en Aziatische bereikten mij mededelingen dat ik een zelfverkozen percentage kon bedingen als ik maar even snel mijn banknummer zou opgeven, opdat men al dat geld — tig miljoenen Britse ponden — binnen de kortste keren aan mij kon overmaken. Conclusie: drugsgelden of anderzins dubieus verworven dukatenmanipulaties die witwaspraktijken in Europa benodigen, dan wel informatie die er simpelweg toe leidt dat u en anderen de nieuwe slachtoffers zullen worden van criminelen, die op een gegeven moment zullen overgaan tot het leegplukken van mijn en hun bankrekeningen.

Achterdocht
Toegegeven, ik ben nu ietwat achterdochtig van aard. Weliswaar niet van origine, maar al die leugen- en bedrogpost hebben van mij een wijs, afstandelijk en ook navorsend wezen gemaakt, dat zijn eigen digibetische eigenschappen kent en deswege nimmer overhaast kruisjes zet via de computer, of abonnementen op straat afsluit, dan wel een goed doel steunt dat me via colportage in de binnenstad van mijn woonplaats wordt opgedrongen.

Your email address has won 750,000 Euro

The online cyber draws was conducted from
an exclusive list of 500,000 email addresses.

For more information and procedure, please

Contact Mr.Alfredo. . . . .


Maar hedenochtend kreeg ik elektronische post uit Spanje — dus dat moet haast wel van die Paapse Pedofiel Nico Laas of subversieve kennissen zijn —, waarin mij werd medegedeeld dat ik maar liefst driekwart miljoen euro's zou hebben gewonnen in een verloting onder exclusieve — dat woord duikt altijd maar weer op, en nu nog steeds zijn er hele volksstammen die dan subliminaal reeds voor de bijl gaan — E-mailadressen met een totaal van 500.000. Dat getal alleen al geeft aan dat er niets exclusiefs aan de verloting kan zijn. Echt exclusief wordt het pas als alleen mijn elektronische adres meedingt en ik dan van lieverlee meteen alle prijzen win. Laat men er dan nog weer eens een mailtje aan wagen.

Reply this mail with your full name and telephone number.

Doch ook hier weer moet ik dan maar bellen met de manager van het instituut of via de E-mail alle gewenste gegevens verstrekken. Het zal echter niemand ooit lukken mij al het geld dat op dit ondermaanse bestaat, vermeerderd met 712 procent BTW (voor Blatend Theatrale Waanzin), op zo'n manier te slijten. Vooralsnog haal ik de benodigde pecunia gewoon uit de muur of aan een balie, en als dat niet meer lukt, kan ik altijd nog het failissement aanvragen van één dier vele malafide instanties, welke proberen mij geld afhandig te maken.

Ranzige Leverpastei
Pas als de opperste directeuren van al die samengevoegde instanties op een heel speciaal Leugen-, Laster-, Lagen- en Listenavondje erin slagen om totaliter aliter binnen 13 seconden 712 keer zeven blikjes ranzige leverpastei te imiteren, wil ik zo goedertieren zijn één of ander — en als ik in een opperbeste stemming ben zelfs één èn ander — in overweging te nemen.
Verder vind ik dat al dat woekertuig van de richel, samen met enorm veel ander addergebroed, spoedig dient te worden uitgewezen naar Ooltgensplaat of daaromtrent, om aldaar eensgezind kuilen te kunnen graven, waarna zij er onverhoeds snikkend — want overmand door walging over de eigen krankzinnigheid en valsheid in geschrifte — in kunnen vallen en zich voor de rest van hun aardse traanbestaan mogen wentelen in hun eigen geestelijke onvermogen(s). O zo!
Voor het overige ben ik van mening dat alle destrucieve politici uit binnen- en buitenland voorgoed naar Nergenshuizen dienen te worden verbannen.

Pure Poëzie
Speciaal voor hen volgt hier een prachtpoëem van de beroemdste aller noordelijke poëtische dichtergeesten, Hil Zwaneschil:

TINNEFTUIG

O allergruw'lijkst tinneftuig
Nog even en ik zeg u: Zuig!
Op een tabletje vol met gif
En gesuikerd nog met Jif

Is het dan ook niet veel beter
Dat u compleet uzelve
Met een ijzersterke veter
In één uwer gewelven
Of ook wel bedrijfsgangen
Vakkundig gaat verhangen

Geef daar pardoes de geest
Dan bent u er geweest

MOOI HÈ?

De genade van onze bloedeigen buitenmuur zij met u allen.
Amen.

zondag 17 augustus 2008

Namaak als actueel wereld-misdaadfenomeen — zondagavond in Panorama op Canvas (België 2)

Veelzeggende details
De actualiteitenrubriek Panorama van het tweede Nederlandstalige, Belgische televisienet (Ketnet/Canvas), toont zondag 17 augustus, tussen 20:10 uur en 20:55 uur, het eerste deel van een uitgebreide reportage van William van Laeken — die als de grijze eminentie van de Vlaamse televisie wordt beschouwd — over namaakmerken en alle parafernalia die daarmee te maken hebben. Van Laeken koppelt aan het bestaan en de aankoop door tal van gretige mensen, vooral in het buitenland, van zogeheten topmerken, de vraag of men er wel zeker van is dat men ook werkelijk een product heeft gekocht van de maker wiens/wier naam de tas, de schoenen of het T-shirt, siert. Juist nu duiken allerwegen meer kritische vragen op met betrekking tot de materialen die tal van mensen aanschaffen — uit overwegingen van kwaliteit of status, dan wel een combinatie van die beide elementen. Eén groot land van herkomst treedt daarbij steeds nadrukkelijk op de voorgrond: de Volksrepubliek China dat verantwoordelijk is voor het verspreiden van zo'n tachtig procent van alle nepproducten. Daarvoor is van lieverlee een logistiek in het leven geroepen, die gezien de aard van het fenomeen, een open deur biedt aan lieden, overal ter wereld, met niet al te beste bedoelingen en geen andere doelstelling dan Geld, zo veel als maa enigszins mogelijk is. De bestudering van diverse details van die nep zou de koper in spe al argwanend moeten maken. Zou een firma als Hugo Boss de tweede S in de eigen naam vergeten? En zo zijn er nog tal van andere fabrikantennamen, die spelfouten vertonen.

Enquête
Verleden jaar is er in België onder duizend consumenten een enquête gehouden, die verbijsterende cijfers opleverde: meer dan 50% van alle Belgen tussen vijftien jaar en de klassieke pensioengerechtigde leeftijd had wel eens zo'n namaakproduct aangeschaft. Daarbij bleek tevens dat juist mannen, stadbewoners en Vlamingen de meeste keren door de knieën waren gegaan: maar liefst zestig procent. Daar staat tegenover dat de Walen voor 'slechts' 44% het schip in waren gegaan. Andere opvallende uitkomst is dat de aanschaf hiervan — in tegenstelling tot wat men in eerste instantie toch zou verwachten — nauwelijks via het internet werd gerealiseerd, maar tijdens vakanties in het buitenland. In de meeste gevallen ging het om kleding, maar ook parfums en cosmetica, beeld- en geluidsdragers (dvd's en cd's), juweliersproducten, handtassen en portemonnees.
In de VPRO-Gids, die een artikel aan de reportage besteedt, vraagt de scribent zich in de laatste alinea af of deze tweedelige documentaire — waarvan volgende zondag de andere helft zal worden uitgezonden — echt van William van Laeken is of dat we nu toch weer eens met een nepuitzending — nu eenmaal een specialisme èn specialiteit van de min-of-meer-Nederlandstalige zuiderburen — worden opgezadeld.
Mocht dat laatste het geval zijn, dan hebben we te maken met een Grap over een zeer Ernstige Zaak, en dat zouden Flaminganten toch nimmer doen . . . . .?