dinsdag 26 augustus 2008

Hoe jofel toch: opnieuw ben ik uitverkoren

Internationale Idiotie
In tal van landen van Europa was ik al, via de gekste E-mails, die ook door een VuurMuur niet worden tegengehouden, op de hoogte gesteld van winsten van enkele duizenden euro's, dollars of ponden — welke overigens waarschijnlijk geen enkel gewicht in de schaal leggen —, dan wel tegoeden bij particuliere casino's, die ik ook maar naast me heb neergelegd, aangezien ze me toch veel te veel deden denken aan de organisatie van al die sweepstakes van vroeger, die per postale informatie bij je binnenvielen en je lieten weten dat je drieëntachtig miljard of een superdiamant had gewonnen, waarmee je, meen ik, alle koningen en keizers, generaals, admiraals en presidenten, met één pennenstreek kon uitkopen. Uit het Afrikaanse en Aziatische bereikten mij mededelingen dat ik een zelfverkozen percentage kon bedingen als ik maar even snel mijn banknummer zou opgeven, opdat men al dat geld — tig miljoenen Britse ponden — binnen de kortste keren aan mij kon overmaken. Conclusie: drugsgelden of anderzins dubieus verworven dukatenmanipulaties die witwaspraktijken in Europa benodigen, dan wel informatie die er simpelweg toe leidt dat u en anderen de nieuwe slachtoffers zullen worden van criminelen, die op een gegeven moment zullen overgaan tot het leegplukken van mijn en hun bankrekeningen.

Achterdocht
Toegegeven, ik ben nu ietwat achterdochtig van aard. Weliswaar niet van origine, maar al die leugen- en bedrogpost hebben van mij een wijs, afstandelijk en ook navorsend wezen gemaakt, dat zijn eigen digibetische eigenschappen kent en deswege nimmer overhaast kruisjes zet via de computer, of abonnementen op straat afsluit, dan wel een goed doel steunt dat me via colportage in de binnenstad van mijn woonplaats wordt opgedrongen.

Your email address has won 750,000 Euro

The online cyber draws was conducted from
an exclusive list of 500,000 email addresses.

For more information and procedure, please

Contact Mr.Alfredo. . . . .


Maar hedenochtend kreeg ik elektronische post uit Spanje — dus dat moet haast wel van die Paapse Pedofiel Nico Laas of subversieve kennissen zijn —, waarin mij werd medegedeeld dat ik maar liefst driekwart miljoen euro's zou hebben gewonnen in een verloting onder exclusieve — dat woord duikt altijd maar weer op, en nu nog steeds zijn er hele volksstammen die dan subliminaal reeds voor de bijl gaan — E-mailadressen met een totaal van 500.000. Dat getal alleen al geeft aan dat er niets exclusiefs aan de verloting kan zijn. Echt exclusief wordt het pas als alleen mijn elektronische adres meedingt en ik dan van lieverlee meteen alle prijzen win. Laat men er dan nog weer eens een mailtje aan wagen.

Reply this mail with your full name and telephone number.

Doch ook hier weer moet ik dan maar bellen met de manager van het instituut of via de E-mail alle gewenste gegevens verstrekken. Het zal echter niemand ooit lukken mij al het geld dat op dit ondermaanse bestaat, vermeerderd met 712 procent BTW (voor Blatend Theatrale Waanzin), op zo'n manier te slijten. Vooralsnog haal ik de benodigde pecunia gewoon uit de muur of aan een balie, en als dat niet meer lukt, kan ik altijd nog het failissement aanvragen van één dier vele malafide instanties, welke proberen mij geld afhandig te maken.

Ranzige Leverpastei
Pas als de opperste directeuren van al die samengevoegde instanties op een heel speciaal Leugen-, Laster-, Lagen- en Listenavondje erin slagen om totaliter aliter binnen 13 seconden 712 keer zeven blikjes ranzige leverpastei te imiteren, wil ik zo goedertieren zijn één of ander — en als ik in een opperbeste stemming ben zelfs één èn ander — in overweging te nemen.
Verder vind ik dat al dat woekertuig van de richel, samen met enorm veel ander addergebroed, spoedig dient te worden uitgewezen naar Ooltgensplaat of daaromtrent, om aldaar eensgezind kuilen te kunnen graven, waarna zij er onverhoeds snikkend — want overmand door walging over de eigen krankzinnigheid en valsheid in geschrifte — in kunnen vallen en zich voor de rest van hun aardse traanbestaan mogen wentelen in hun eigen geestelijke onvermogen(s). O zo!
Voor het overige ben ik van mening dat alle destrucieve politici uit binnen- en buitenland voorgoed naar Nergenshuizen dienen te worden verbannen.

Pure Poëzie
Speciaal voor hen volgt hier een prachtpoëem van de beroemdste aller noordelijke poëtische dichtergeesten, Hil Zwaneschil:

TINNEFTUIG

O allergruw'lijkst tinneftuig
Nog even en ik zeg u: Zuig!
Op een tabletje vol met gif
En gesuikerd nog met Jif

Is het dan ook niet veel beter
Dat u compleet uzelve
Met een ijzersterke veter
In één uwer gewelven
Of ook wel bedrijfsgangen
Vakkundig gaat verhangen

Geef daar pardoes de geest
Dan bent u er geweest

MOOI HÈ?

De genade van onze bloedeigen buitenmuur zij met u allen.
Amen.

Geen opmerkingen: