zaterdag 21 februari 2009

Verloren kanonnen van wijlen koningin Elizabeth

Foetsie
De, qua persoonsnaam directe, voorgangster van de huidige Engelse monarche — voor de niet met kennis van het Attische Grieks, van zo'n 24 eeuwen voor onze tijd, behepten: alleenheerseres — Elizabeth I, die de dochterwas van de beruchte Henry VIII, en leefde van 1533 tot in 1603, en koningin was gedurende exact de tweede helft van haar leven, vanaf 1558 — en die zich in die periode een houten kunstgebit liet aanmeten — blijkt haar kanonnen kwijtgeraakt te zijn. Hopelijk zijn het niet alle geweest, anders had het er wellicht nog heel wat minder aangenaam kunnen uitzien in dat rijk van die rijk met juwelen behangen etalagepop avant la lettre.


Plannen van geleerde mannen
Volgens de makers van het BBC 2-programma Timewatch, waarvan een nieuwe aflevering op zaterdag 21 februari tussen 21:00 uur en 22:00 uur zal worden uitgezonden met als titel Queen Elizabeth's lost guns, is deze verloren gewaande verzameling oud-Engels schiettuig teruggevonden op en aan een eeuwenoud scheepswrak dat zich op de zeebodem bevindt voor het Kanaaleiland Alderney. En wat blijkt? Een team van archeologen wil nu dat deze oude representaties van de fallus als model zullen worden gebruikt voor het gieten van nieuwe exemplaren.
Meer verbijsterends, verhelderends en verrassends kunt u aan de weet komen als u de moeite neemt naar het bovengemelde programma te kijken. En het moet hier worden gezegd: bij een aflevering van Timewatch zult u zich niet vervelen.
__________
Afbeelding: Lizzie the First in 1588. Portret in Jesus College.

zondag 15 februari 2009

"Alles voor één euro"

Als de nood aan de man is
Het ZDF zendt op zondag 15 februari — 's avonds tussen 18:30 uur en 19:00 uur — een reportage uit over de zogeheten één euro winkels. In de nacht op maandag, tussen 01:25 en 01:55 uur wordt de film nogmaals uitgezonden.
In diverse landen van ons werelddeel zijn de laatste jaren winkels geopend waarin alle uitgestalde goederen voor de somma van één euro te koop zijn. Wie zal zich erover verbazen dat juist deze zaken de laatste maanden floreren als nooit tevoren?
Het is dan ook ietwat wonderlijk dat in de begeleidende tekst die de ZDF-reportage aankondigt, er de zin staat: "Ondanks alle financiële malaise floreren de spotgoedkope één euro winkels."

€ 1 voor elk artikel

Voor de hand liggend
Hoewel dat correct Nederlands is, kun je toch alleen maar de wenkbrauwen fronsen, aangezien het juist dankzij alle financiële malaise is dat die winkels het nu zo extra goed doen. Weliswaar is er altijd ruimte voor dergelijke zaken, maar nu de mensen minder te besteden hebben enerzijds en daarnaast zo veel mogelijk willen besparen, is de run op goedkope goederen uiteraard alleen maar groter geworden en deze zal de eerstkomende tijd zeker verder groeien.
Als kanttekening dient daarbij te worden geplaatst dat men in die zaken niet al te beroerde spullen mag aanbieden — en dat is helaas niet zelden het geval geweest: tussen aanvaardbare, respectievelijk goede en uitstekende artikelen bevindt zich niet zelden de meest vreselijke troep die eigenlijk niet verder mag komen dan de vuilstort.

Bijverschijnsel
De enige vraag die zich opdringt is, hoe lang de eigenaren artikelen voor die lage prijs (kunnen) blijven verkopen als de vraag steeds toeneemt. Of de toeleveranciers zien hun kans schoon en dumpen steeds meer troep of er zal meer moeten worden neergeteld voor dezelfde artikelen.
Ik heb zelf wel eens in een zaak, die eerst een één euro winkel was, maar na enige tijd verderging als Alles voor € 2,50, kunnen vaststellen dat veel van dezelfde goederen waren blijven liggen en zo in zeer korte tijd — letterlijk van de ene dag op de andere — honderd vijftig procent in prijs waren gestegen.
Dus geldt in deze zaken, nog meer dan gebruikelijk, dat men goed moet uitkijken en de aankopen weloverwogen moet blijven doen.