zondag 15 februari 2009

"Alles voor één euro"

Als de nood aan de man is
Het ZDF zendt op zondag 15 februari — 's avonds tussen 18:30 uur en 19:00 uur — een reportage uit over de zogeheten één euro winkels. In de nacht op maandag, tussen 01:25 en 01:55 uur wordt de film nogmaals uitgezonden.
In diverse landen van ons werelddeel zijn de laatste jaren winkels geopend waarin alle uitgestalde goederen voor de somma van één euro te koop zijn. Wie zal zich erover verbazen dat juist deze zaken de laatste maanden floreren als nooit tevoren?
Het is dan ook ietwat wonderlijk dat in de begeleidende tekst die de ZDF-reportage aankondigt, er de zin staat: "Ondanks alle financiële malaise floreren de spotgoedkope één euro winkels."

€ 1 voor elk artikel

Voor de hand liggend
Hoewel dat correct Nederlands is, kun je toch alleen maar de wenkbrauwen fronsen, aangezien het juist dankzij alle financiële malaise is dat die winkels het nu zo extra goed doen. Weliswaar is er altijd ruimte voor dergelijke zaken, maar nu de mensen minder te besteden hebben enerzijds en daarnaast zo veel mogelijk willen besparen, is de run op goedkope goederen uiteraard alleen maar groter geworden en deze zal de eerstkomende tijd zeker verder groeien.
Als kanttekening dient daarbij te worden geplaatst dat men in die zaken niet al te beroerde spullen mag aanbieden — en dat is helaas niet zelden het geval geweest: tussen aanvaardbare, respectievelijk goede en uitstekende artikelen bevindt zich niet zelden de meest vreselijke troep die eigenlijk niet verder mag komen dan de vuilstort.

Bijverschijnsel
De enige vraag die zich opdringt is, hoe lang de eigenaren artikelen voor die lage prijs (kunnen) blijven verkopen als de vraag steeds toeneemt. Of de toeleveranciers zien hun kans schoon en dumpen steeds meer troep of er zal meer moeten worden neergeteld voor dezelfde artikelen.
Ik heb zelf wel eens in een zaak, die eerst een één euro winkel was, maar na enige tijd verderging als Alles voor € 2,50, kunnen vaststellen dat veel van dezelfde goederen waren blijven liggen en zo in zeer korte tijd — letterlijk van de ene dag op de andere — honderd vijftig procent in prijs waren gestegen.
Dus geldt in deze zaken, nog meer dan gebruikelijk, dat men goed moet uitkijken en de aankopen weloverwogen moet blijven doen.

Geen opmerkingen: