zondag 24 januari 2010

Economisch herstel of een diepgravender crisis?

Onzekerheden over herstel
Op maandag 25 januari zal in het VPRO-programma Tegenlicht — dat tussen 20:55 uur en 21:45 uur via Nederland 2 wordt uitgezonden met de titel 2010: Buigen of barsten? — de vraag aan de orde worden gesteld of het economisch herstel intussen is ingezet — zoals sommige deskundigen beweren — of moet het ergste ons alsnog overspoelen? — zoals zeker even deskundige economen en andere geleerden ons waarschuwen.
Waar het in ieder geval in de dagelijkse praktijk op neerkomt, is voor velen wel heel duidelijk: slagen we erin om in het pas begonnen jaar de noodzakelijke ingrepen te verrichten die economische hervormingen van fundamentele aard zullen genereren, of kijken we toe hoe — al dan niet langs lijnen van geleidelijkheid — de volgende crisis ons onverbiddelijk in een houdgreep neemt?
Om antwoorden op de vragen te krijgen, alsook andersoortige reacties, heeft Tegenlicht economen benaderd en investeerders. Aan het woord komen de schrijver Marc Faber, die tevens een naam heeft gemaakt als beleggingsgoeroe. Ook superbelegger Jim Rogers kan zijn zegje doen. Voor de samenstelling alsmede de regie van deze nieuwste Tegenlicht-aflevering is Jos de Putter (*1959) verantwoordelijk.
__________
Foto: Regisseur Jos de Putter.

maandag 18 januari 2010

VPRO's Tegenlicht over 'missies' in Afghanistan

In het VPRO-programma Tegenlicht wordt op maandag 18 januari — tussen 20:55 uur en 21:50 uur — de aflevering getiteld Exit Afghanistan! van Mariusz Pilis en Olaf Oudheusden uitgezonden.

Een coalitie van troepen uit het westen bevindt zich al geruime tijd — volgens menigeen veel te lang — in Afghanistan. Soldaten van die naties raken nu al zeven jaar betroken in gevechten. Nu wordt dan — eindelijk — steeds vaker de vraag gesteld of het westen (nog wel) iets te zoeken heeft in dat land. Het zijn echter niet alleen de betrokkenen uit de westerse landen die zich dat afvragen,doch tevens deskundigen, en niet te vergeten: een steeds groter wordend aantal inwoners van de diverse landen die aan datgene meedoen wat eufemistisch als missie wordt gekwalificeerd. Ook dat is een uiting van de uiterst kwalijke leugenachtigheid waarmee verantwoordelijke politici in westerse regeringen zichzelf en de burgers een rad voor ogen willen draaien. Het gevolg is ook in die context dat meer en meer 'kiezers' zich van de traditionele politiek afwenden en al te vaak in handen vallen van extreem weerzinwekkende rattenvangers, variërend van hoogst blond tot en met diep-bruin.
Aangezien politici nu eenmaal behoren tot de meest hardleerse categorie van tweebenige wezens, zullen ze hun leugenachtig steeds opnieuw zo lang volhouden tot ze opnieuw worden betrapt, met alle rampzalige gevolgen van dien. Kortom: uitzinnig abject.

woensdag 13 januari 2010

Een duel met betrekking tot de levering van gas

Eertijdse coalitiegenoten
Tot ongeveer 2005 waren de zich sociaal-democraat noemende Gerhard Schröder (*1944) van de Duitse SPD en de zichzelf als links beschouwende Joschka Fischer (*1948) van de Duitse partij Die Grünen, bondgenoten. Toen kwam er een einde aan de rood-groene coalitie die de Bondsrepubliek regeerde. Schröder fungeerde in twee kabinetten als bondskanselier, Fischer was in diezelfde regering een zeer succesvolle minister van Buitenlandse Zaken.

Inmiddels hebben die beiden afscheid genomen van de dagelijkse partijpolitiek, maar niet van het bedrijven van politiek of het kiezen van partij, en al helemaal niet van het uitoefenen van invloed en macht. In de wereld van olie en gas, één der drie belangrijkste drijfveren welke de komende tijd nog veel problemen zullen veroorzaken in het dagelijks leven van enige miljarden mensen; oorlogen zijn daarbij niet uitgesloten.


Het dictaat van Gerhard Schröder
Schröder legt al zijn gewicht in de schaal voor een Russisch project — Nordstream — dat gas vanuit Siberié naar het Westen wil transporteren via de Oostzee. Zijn functie is zeer omstreden, aangezien hij zich reeds in zijn tijd als bondskanselier daarvoor heeft ingezet; thans is hij voorzitter van de raad van aandeelhouders van dat consortium. Zijn positie is inmiddels in westerse streken welo wat verder omstreden geraakt door het gasconflict dat tussen de Oekraïneen Rusland heeft gewoed.


Fischers pretenties
Fischer pretendeert daarentegen dat hij onafhankelijk wenst te blijven van Rusland, en is als adviseur verbonden aan Nabucco, een firma die een pijpleiding die het gas uit het urkse Ezerum moet doorpompen. 
Daarbij weet hij zich gesteund door de Europese Unie en door de Amerikanen. Toch zit er aan zijn gaswerkzaamheden eveneens een vreemd luchtje: dat van de riekende pecunia. Volgens sommige insiders heeft hij voor zijn inzet een bedrag ontvangen dat zes nullen telt.


Reportage op ZDF
De reportage Duell ums Gas zal door het ZDF worden uitgezonden in de nacht van woensdag 13 op donderdag 14 januari, tussen 00:35 uur en 01:20 uur.
Details omtrent de verschillende posities van de beide heren en de verschillende consortia in kwestie zullen daarin zeker aan de orde komen, en als het even meezit, wordt de eportage binnen niet al te lange tijd door het ZDF, al is het op de cultuurzender Arte, herhaald.
____________
Afbeeldingen
1. Voormalig bondskanselier van de BRD Gerhard Schröder.
2. Voormalig minister van Buitenlandse Zaken der BRD, Joseph Martin Fischer.

maandag 11 januari 2010

BBC's Panorama deze keer over Jeruzalem

Op maandag 21 januari zendt BBC One Television een aflevering uit van het internationaal gewaardeerde, maar hier en daar eveneens gevreesde, kritische programma Panorama uit, dat niet alleen kwalijke praktijken en aanverwante zaken aan de kaak stelt, maar eveneens niet zelden diepgravende reportages organiseert waarbij regelmatig kwesties worden belicht, die voor justitieel onderzoek in aanmerking blijken te komen. Kortom, een tak van journalistiek die het algemeen belang dient en alleen al daardoor zijn bestaansrecht ruimschoots heeft bewezen.


De aflevering van 11 januari — die te zien zal zijn tussen 21:30 uur en 22:00 uur onze tijd — heeft Jeruzalem als thema. israeli's zijn van meing dat de stad nimmer mag worden opgedeeld, Palestijnen daarentegen claimen het oostelijke deel ervan.
Jane Corbin bezoejt diverse delen van Jeruzalem, en het resultaat van haar bevindingen worden de kijker in de bewuste uitzending voorgelegd.
__________
Afbeelding: Jeruzalem. Gezicht op de oude en nieuwe stad, vanaf de Olijfberg.