dinsdag 9 augustus 2011

Village SOS op tv; Big Cities driemaal SOS op straat

Van de Britse reportageserie Village SOS is op woensdag 10 augustus een nieuwe aflevering te zien via BBC One, tussen 21:00 uur en 22:00 uur onze tijd. Daarin kunnen we kennismaken met bewoners van verschillende Engelse steden, waarvan groepen zich inzetten voor een opknapbeurt van de eigen stad.
Het is ietwat wrang, te moeten vaststellen dat juist de laatste dagen naast Londen nog diverse andere Engelse steden in het brandpunt van de bekangstelling staan doordat zij worden geteisterd door al te grote groepen bewoners die er juist alles aan doen om zo destructief mogelijk op te treden door zoveel mogelijk te vernietigen en op allerlei manieren schade aan te richten in de steden waar zij zelf wonen.
En hoewel die in alle andere opzichten volkomen ongeloofwaardige minister-president David Cameron ─ een op zich waardige collega van de Nederlandse premier ─ van wie evenmin vrijwel niemand gelooft dat hij in staat is om een actuele crisis het hoofd te bieden ─ met een ernstige blik in de camera belooft dat er hard zal worden ingegrepen tegen vernielers, plunderaars, en tegen lieden die de politie aanvallen ─ zou die Tory-prime minister er verstandiger aan hebben gedaan maatregelen af te kondigen, die de zwakken in zijn samenleving hadden moeten beschermen, in plaats van die zaken te entameren welke ertoe leiden dat het gros van de rijken steeds rijker worden.


zondag 7 augustus 2011

Thema-avond over Loverboys op Nederland 3

Nieuwe generatie
Al geruime tijd heeft de maatschappij ─ en daarin vooral veel meisjes in de puberleeftijd ─ flink last van het fenomeen loverboys. Dat heeft onder meer de aandacht gekregen op scholen, op politiekantoren, in televisierubrieken en niet te vergeten in de gedrukte media.
Nu is er echter een 'nieuwe generatie' jongens opgestaan, die de contacten naar hun beoogde slachtoffers via internet leggen, en er op die manier nog sneller in slagen een prooi aan de haak te slaan. Het doel van dat alles is die meisjes horig te maken door ze eerst met veel aandacht, lieve woorden en dure cadeaus te paaien, om vervolgens van hen te verlangen dat ze met kerels het bed in duiken. De ene loverboy begint daarmee heel voorzichtig door te vertellend dat hij een 'goede vriend' nog iets verschuldigd is, en als zij hem daarin helpt ─ die cadeaus kostten immers ook veel en zo ─ kunnen ze snel een goed leven tegemoet zien.
De thema-avond Loverboys, die op dinsdag 9 augustus te zien is op Nederland 3, tussen 21:25 uur en 22:50 uur, informeert de kijkers en biedt tips die kunnen helpen om die vorm van criminaliteit te herkennen. Immers: pas dan is het mogelijk er iets tegen te ondernemen.
__________
NB: Men mag deze thema-avond 
niet verwarren met een vast programma waarvan de titel identiek is, van een schreeuwerige jongerenzender, en die eveneens via hetzelfde Nederland 3 de ether in gaat. In dat programma bieden twee jongeren een tenen krommende vorm van relatiebemiddeling beneden elk minimum-niveau.

vrijdag 5 augustus 2011

Het nieuwe gezicht van de zware criminaliteit

In de aflevering van vrijdagavond 5 augustus van het Belgische actualiteitenprogramma Terzake, van het tweede Nederlandstalige televisienet Canvas, kunt u zich tussen 20:00 uur en 20:45 uur laten informeren over Het nieuwe, zware banditisme.
Het fenomeen straatboefjes ─ dat we vooral kennen uit een reeks televisiebeelden van enkele jaren geleden, uit Parijs en ander stedelijk gebied in Frankrijk ─ is in enkele jaren uitgegroeid tot een nieuw fenomeen van zware criminaliteit: een nieuwe, min of meer georganiseerde, bende, die gebruik heeft gemaakt van de mogelijkheden die voor het oprapen lagen toen bleek dat de politie de focus voornamelijk had gericht op de leden van het al heel lang bekende, en inmiddels traditionele, criminele milieu. Zo kreeg de 'nieuwe lichting' de gelegenheid om de 'markt' over te nemen die braak scheen te liggen op het punt van bankovervallen, autodiefstallen, alsmede de handel in verdovende middelen en wapens.