maandag 23 juni 2008

Een jaren zestig transistorradiootje voor één euro met in een extra vak een waardevolle vondst

Aankoop via Internet
Een 46-jarige Duitse meubelmaker zonder werk, die helemaal in de ban verkeert van interieurs die het beeld van de jaren zestig hebben bepaald, verzamelt steeds meer onderdelen om zijn huiskamer zoveel mogelijk in die stijl te kunnen aanpassen. Zeer recentelijk heeft hij een transistorradio uit die tijd via Internet gekocht voor de draaglijke somma van één euro. Toen het toestel was gearriveerd en de nieuwe eigenaar ook even wilde zien hoe het met het inwendige ervan was gesteld, kreeg hij de verrassing van zijn leven: achter een extra klep tegen de achterwand bevond zich een envelop met een met de hand geschreven testament, een foto en nog een stapel bankbiljetten ter waarde van 12.100,— D-Mark. De man heeft het testament gelezen: daarin wordt een bepaalde begraafplaats in Berlijn genoemd waar de schrijver van de brief — gericht aan zijn zoon — wenste te worden bijgezet. Uit de rest van de tekst is gebleken dat het bijgevoegde bedrag daarvoor was bestemd. Aangezien er oook namen in de tekst worden genoemd, moet het — eventueel met behulp van de op de foto afgebeelde personen — niet al te moeilijk zijn uit te zoeken om wie het precies gaat. De vinder heeft contact opgenomen met de politie en de burgerlijke stand en hoopt dat de documenten en het geld op de juiste plek zullen belanden Mocht dat niet het geval zijn, dan krijgt de vinder na het verstrijken van een wettelijk voorgeschreven periode de bescheiden terug en kan hij er zelf een bestemming aan geven.
Al eerder heeft de man een bedrag van 3.500 Duitse marken gevonden, die ook aan de rechtmatige eigenaar zijn teruggegeven.

zondag 22 juni 2008

Desinformatie als machtfactor — de olie-industrie manipuleert ten detrimente van de consument

Klimaatveranderingen
Op het Zwitserse netwerk FACTS 0.2 is vandaag een link verschenen naar een bijdrage van wetenschapsjournalist Joachim Laukenmann, die is verschenen in de SonntagsZeitung van heden, onder de titel Desinformation ist Macht. Hierin toont de auteur aan hoe zeer diverse denktanks gericht verkeerde informatie hebben verstrekt over klimaatveranderingen, die al druk bezig zijn, in allerlei delen van de wereld en in allerlei gedaanten. En eveneens over de daaraan ten grondslag liggende oorzaken. Deze denkfabrieken — zoals Laukenmann ze noemt — worden financieel ondersteund door de olie-industrie.
De geschiedenis herhaalt zich. Hoe dikwijls is het al niet gebeurd dat een farmaceutisch concern heeft betaald voor een rapport met onjuiste conclusies omtrent middelen van een concurrerend bedrijf, en zeker als het om ongevaarlijke alternatieven ging. Ook deze rapporten barstten van de halve waarheden of hele leugens, dan wel van talrijke suggesties die nadrukkelijk werden gewekt door het weglaten van delen van een totaalbeeld.
En dat dit nu vooral in de energie- en voedselsector zo vehement en intens gebeurt, zal dus ook geen enkel weldenkend mens meer verbazen. Aanbevolen dus.

vrijdag 20 juni 2008

Melitta-koffiefilter — Het succesverhaal van een inmiddels honderdjarig, alom bekend fenomeen

Koffiefilter met meisjesnaam
Vandaag is het honderd jaar geleden Melitta Bentz (1873-1950) op de eerste, thans nog steed s alom overbekende, koffiefilter patent heeft verkegen. Het hulpmiddel is ontstaan doordat deze huisvrouw uit Dresden zich ergerde aan het drab onderin de koffiekop — en dit niet ging gebruiken om daaruit de toekomst feilloos, dan wel dubieus, te voorspellen. Zij wenste te voorkomen dat deze droesem de kans zou krijgen zich op de bodem van een koffiekop te formeren, en daarvoor maakte ze gebruik van een koperen schaaltje, waarin ze gaten had geslagen en deze had afgedekt met vloeipapier uit een schoolschrift van haar zoon. Bezoekende koffievriendinnen betoonden zich zeer enthousiast over deze uitvinding.


Vrij snel realiseerde zij verbeteringen, en samen met haar man Hugo ging ze op zoek naar het juiste papier. Binnen een half jaar na het verkregen patent, en wel op 15 december 1908, stichtten de beiden de firma M. Bentz. De bedrijfsruimte had met de veertig vierkante meter weinig meer vloeroppervlak dan een ruime woonkamer, en het bedrijfskapitaal van het echtpaar bedroeg slechts 73 Pfennig. Hun beider onderneming werd echter een groot succes. Nog steeds wordt het bedrijf geleid door familie van de oprichtster. En nog altijd is Melitta het bekendste van alle koffiefilters.
Het NOS-Journaal van heden besteedt aandacht aan de memorabele ontwikkelingen van dit fenomeen.
____________
Afbeeldingen
1.Ongebleekt koffiefilter.
2. Melitta Bentz (1873-1950).

dinsdag 17 juni 2008

Zittend in bed, genietend van een ochtendpijpje — Tabak en zijn vele toepassingen vroeger en nu (1)


Verdere, inperkende maatregelen
Bij actuele ontwikkelingen, zoals de steeds strengere regels tegen het fenomeen roken — en die regels zijn op zich zo gek nog niet, aangezien zij de niet-rokers enigszins kunnen beschermen tegen ongewenst meeroken — en het ophanden zijnde Verbod op roken in horecagelegenheden dat per 1 juli van kracht wordt, is het wellicht aardig om eens terug te kijken naar tijden toen het roken langzaam maar zeker meer enthousiaste bedrijvers daarvan.
Door toeval vond ik, als fervent niet-roker, in een kringloopwinkel een Duits prachtboek over de tabak, zijn geschiedenis en de ontwikkeling van de talrijke toepassingen in de loop der tweede helft van het achter ons liggende decennium. Juist de voortreffelijk geschreven tekst, gelardeerd met de nodige ironie en trefzekerheid boeide mij. De aantrekkelijke afbeeldingen — onder meer enkele ware kunstwerkjes — deden de rest. Van enkele aspecten van de inhoud van dit bewste boek [1] ervan wil ik u deelgenoot maken.

Ochtendpijp
De afbeelding bovenaan is van de Franse cartoonist, kunstschilder en beeldhouwer Honoré Daumier (1808-1879) . Onder de afbeelding staat nog een tekst van enkele regels, die echter zo vaag is dat we hebben afgezien van opname direct onder de reproductie.
De Tabac maakt nu een geïntegreerd bestanddeel uit van datgene wat de dichters kwalificeren als "les suaves parfums du matin", de verrukkelijke ochtendgeuren.
__________
[1] Het betreffende boek is Rauchringe — Feste des Tabaks. Von Zigarren, Pfeifen und Zigaretten vom Schnupfen und vom Kauen. Het is een boek van Prestel-Verlag, München. Mijn exemplaar is een druk uit 1961. Wellicht zijn er nog herdrukken verschenen.