maandag 23 juni 2008

Een jaren zestig transistorradiootje voor één euro met in een extra vak een waardevolle vondst

Aankoop via Internet
Een 46-jarige Duitse meubelmaker zonder werk, die helemaal in de ban verkeert van interieurs die het beeld van de jaren zestig hebben bepaald, verzamelt steeds meer onderdelen om zijn huiskamer zoveel mogelijk in die stijl te kunnen aanpassen. Zeer recentelijk heeft hij een transistorradio uit die tijd via Internet gekocht voor de draaglijke somma van één euro. Toen het toestel was gearriveerd en de nieuwe eigenaar ook even wilde zien hoe het met het inwendige ervan was gesteld, kreeg hij de verrassing van zijn leven: achter een extra klep tegen de achterwand bevond zich een envelop met een met de hand geschreven testament, een foto en nog een stapel bankbiljetten ter waarde van 12.100,— D-Mark. De man heeft het testament gelezen: daarin wordt een bepaalde begraafplaats in Berlijn genoemd waar de schrijver van de brief — gericht aan zijn zoon — wenste te worden bijgezet. Uit de rest van de tekst is gebleken dat het bijgevoegde bedrag daarvoor was bestemd. Aangezien er oook namen in de tekst worden genoemd, moet het — eventueel met behulp van de op de foto afgebeelde personen — niet al te moeilijk zijn uit te zoeken om wie het precies gaat. De vinder heeft contact opgenomen met de politie en de burgerlijke stand en hoopt dat de documenten en het geld op de juiste plek zullen belanden Mocht dat niet het geval zijn, dan krijgt de vinder na het verstrijken van een wettelijk voorgeschreven periode de bescheiden terug en kan hij er zelf een bestemming aan geven.
Al eerder heeft de man een bedrag van 3.500 Duitse marken gevonden, die ook aan de rechtmatige eigenaar zijn teruggegeven.

Geen opmerkingen: