woensdag 6 april 2011

Time-special over een alternatieve soort energie

De editie van het Anerikaanse weekblad Time Magazine, die de datum 11 april draagt, is een environment special. Op de voorpagina wordt gesuggereerd dat met gas uit schalie de energiecrisis zou kunnen worden opgelost. In principe is dat echter wel ietwat kort door de bocht, want de inleidende woorden bij het acht pagina's lange artikel van Brian Walsh binnenin het blad eindigen met "Can the energy industry be trusted to deliver the goods so that everyone benefits?"


Langzaam maar zeker komt in de loop van het artikel, de aap uit de mouw, aangezien de vaststelling van groot belang luidt: Ëxtreme Energy Goes Global — From shale gas to oil sands, new unconventional sources of fossil fuel may keep the world running. But this energy could come at a high environmental cost."

De internationale vraag naar olie bedraagt in 2011 negenentachtig miljoen vaten per dag. IN 2035 zal dat aantal zijn opgelopen tot negenennegentig miljoen vaten. Tussen 2008 en 2035 zal de vraag naar natuurlijk gas toenemen met vierenveertig procent.Meer dan een derde gedeelte daarvan zal afkomstig zijn uit onconventionele bronnen.

zondag 3 april 2011

Das Philosophische Quartett van 3 april: Verrassende revoluties als discussiethema

De tweede publieke Duitse televisiezender ZDF zendt met enige regelmaat een aflevering van het programma Das Philosophische Quartett uit, waarin Rüdiger Safranski en Peter Sloterdijk met twee gasten een actueel thema bespreken. Deze keer is het onderwerp verrassende revoluties. De woelige omwentelingen, respectievelijk de verwoede, deels gelukte, ten dele nog in de kiem bestaande, dan wel moeizaam verlopende omwentelingen in de Arabische wereld zullen ongetwijfeld de aanleiding hebben gevormd voor het huidige thema.
Onder de titel Sturm der Geschichte: Warum uns Revolutionen überraschen wordt vanaf 23:55 uur tot 00:55 uur in de nacht op maandag 4 april wordt het thema behandeld op de diepgravende wijze die de heren eigen is, zonder daarbij al te veel in jargon te vervallen. Toch is het geen niveau van discussie dat het op prime time goed zou doen, vandaar dat het late tijdstip het ideale moment lijkt om dergelijke zaken niet uit de weg te gaan. De gasten die over het onderwerp komen meepraten, hebben niet zelden een tegengestelde mening, hetgeen ten faveure werkt van een verlevendiging van de discussie.