dinsdag 19 februari 2008

Drie politieke documentaires van belang

Twee daders — één slachtoffer
Woensdagavond zullen er drie belangrijke, internationale politieke portretten in de vorm van documentaires worden uitgezonden vanaf 21:00 uur: één over Deng Xiaping, direct gevolgd door een over een andere, zij het nog levende, dictator: Vladimir Poetin, en tenslotte één over een slachtoffer van het politieke vuile spel, zoals dat overal ter wereld wordt gespeeld: de Russische journaliste Anna Politkovskaja, die op 7 oktober 2006, op 48-jarige leeftijd in de lift van haar flat te Moskou werd doorgeschoten. Deze laatste film wordt om half twaalf op Duitsland 1 vertoond.
Meer over deze drie documentaires op onze zustersite Tempel der Kritiek.

zaterdag 16 februari 2008

De naakte waarheid voor een openbaar blote man

Taboe op bloot
Eigenlijk is het te absurd voor woorden dat de politie in actie komt voor een man die spiernaakt ─ hopelijk had hij toch schoenen aan, want dat tegenwoordige plaveisel is helemaal niet ingericht op blote voeten ─ van de binnenstad naar zijn woning loopt. Maar misschien vormde het blauwdienende optreden wel een onderdeel van de Actie die de politie landelijk voert.
In ieder geval was er in Groningen Stad dezer dagen een man, die de weddenschap had afgesloten, het traject van het centrum naar zijn huis in adamskostuum te kunnen afleggen. Bij zijn woning stond ─ althans volgens de berichtgeving van de radio- en televisiezender in genoemde stad [1] een al of niet (maar dan anders) geüniformeerde vertegenwoordiger van Hermandad op hem te wachten, met de bedoeling hem mee te nemen en in één der Blauwe Burelen die onze Stad rijk is, op de bon te slingeren, hetgeen in de daad is omgezet. Hij werd aangehouden omdat hij zijn kledij niet had aangehouden, zeg maar. Dat werd in de berichtgeving van de zendgemachtigde in kwestie omschreven als naakte waarheid. Wellicht is er nog een jurist die zich voelt aangesproken om een Proefproces of Bodemprocedure te beginnen over de vraag of die man meende aan stoot te zijn, en of hij in dat geval ook werkelijk aanstoot heeft gegeven. Wel binnenskamers in de rechtbank graag, anders komt Oom Hermandad opnieuw in actie. . . . .

Bedreigend?

Je vraagt je af, welke bedreiging er van een naakte man zoal kan uitgaan. Over de toestand van zijn natuurlijke wapenrusting meldt de berichtgeving niets, en derhalve mogen we ervan uitgaan dat hij geen directe negatieve bedoelingen had. Ander wapentuig dan datgene dat vrijwel alle Adams gebruikelijkerwijs met hun kostuum bedekken, kan men moeilijk op, aan of in zo'n lijf verstoppen, tenzij volmaakt stilstaand. Misschien werd zijn naaktheid wel juist vanwege het ontbreken van natuurlijk schoon als storend ervaren? En de meest klemmende vraag is: zou de man in kwestie, indien voorzien van vijgenblad op de sedert de oude tijden in Tweestromenland daarvoor kennelijk bedoelde plek, ook zijn geverbaliseerd, of ware het dan bij slechts een herderlijke vermaning gebleven? Misschien is er een olijkerd die dat in het kader van een actievoerende politie eens gaat uitproberen.
Het zal toch niet zo wezen dat de verzamelde inwoners van dit land eventueel rechtstreeks of via eventuele, al dan niet officiële, belangenvertegenwoordigingen bij de huidige politie-minister wel heel sterk moeten aandringen op het verplicht stellen voor alle politieagenten ─ ook voor vrouwen! ─ van de nieuwste literatuur over (al dan niet geheel blote) mannen met hun complete voor- en achterdelen.
Het meeste risico liep de man echter zelf door in semi-winterse temperatuur in statu nascendi over straat te gaan. Een koutje is immers licht gevat. Mocht het laaste zich alsnog manifesteren, dan verdient de man het inderdaad ferm te worden toegesproken, aangezien de kosten van de gezondheidszorg niet verder onnodig mogen stijgen. Onverantwoord roken, dito drinken en andere vormen van roekeloosheid dienen dan ook ten stelligste te worden afgeraden, en daarom hier en nu: Goede man, wacht op hogere temperaturen opdat u zelf en de kleine man met u niet ineen zullen krimpen als gevolg van de koude.
__________
[1] Voorzichtigheid diengaande is echter geboden, daar bij de zender in kwestie slordigheden worden gepresenteerd die aldaar, ook na adequate informatie, niet worden rechtgezet. Toch vraagt men de lezers, kijkers en luisteraars op de website van het betreffende instuituut wel om een mail te zenden als men iets te melden heeft.
____________
Afbeeldingen
1. Om te tonen hoe mooi een blote man kan zijn: hier is er een, maar binnenshuis.
2. Vijgenblad uit het bestand van Tuinadvies.be. In de beschrijving daarvan staat onder meer: "Adams zwembroek had weinig om het lijf." En voorts: "De bladeren zijn groot en mooi, maar te klein voor de hedendaagse Adam." (Vanzelfsprekend met dank aan Kurt Vossaert van de redactie van Tuinadvies.be.)
__________
Naschrift 5 september 2009:

Zie tevens het artikel Naaktheid als alledaags verschijnsel — Deelgeschiedenis van het naturisme op de website All art is quite useless van Rond1900.nl, geplaatst op 18 juni 2009.

zaterdag 2 februari 2008

Aardappelallergie ontkend tijdens aardappeldag

Kortzichtigheid
Tijdens de heden in Munnekezijl bij Proefboerderij Kollumerwaard gehouden aardappelgezinsdag meldde Land- en Tuinbouw Organisatie-voorman Aike Maarsingh dat een leven zonder aardappelen geen leven is. Erg kortzichtig, vooral als je er de gotspe an toevoegt, dat niemand allergisch is voor aardappelen, want dat is een pijnlijke onjuistheid. Precies de mensen die zuls betreft hebben nu juist geen leven als ze aardappelen consumeren. Tal van mensen, die beweren dat ze wel voor tomaten, maar niet voor aardappelen, allergisch zijn, vergissen zich. Het één is rotsvast verbonden aan het ander.
Het is dan ook een volstrekt onverantwoorde uitspraak, aangezien mensen in zijn positie meer verantwoordelijkheid dragen in de samenleving dan de huis- tuin- en keukenburger. Zo'n sprookje — want voor hem niet meer dan een wensbeeld — ten beste te geven, is uiterst kwalijk. Aangezien we ervan uitgaan dat zijn bewering stoelt op onwetendheid en niet op commerciële overwegingen ten aanzien van de aardappelomzet, zullen het er maar op houden dat hij zich niet voldoende heeft geïnformeerd. Laat de man eens contact opnemen met een allergoloog van het Universitair Medisch Centrum te Groningen — voor hem dicht bij huis —, dan zal deze hem hopelijk nog even van de bok laten dromen door hem in kennis te brengen met de feiten omtrent deze vorm(en) van overgevoeligheid.
Kortom, luistert u vooral niet naar Aike Maarsingh, maar informeer bij uw arts of specialist.