maandag 20 oktober 2008

Goudstof in plaats van geld in de gevarenzone

Nu de kredietcrisis een ware geldcrisis is geworden — die echter niets anders is dan één der symptomen van een sterk en diep ingrijpende maatschappelijke crisis is — hebben de afzenders van spam — die hopen dat de ontvanger zo dom is zijn telefoonnummer, banknummer en allerlei andere persoonlijke gegevens ter beschikking te stellen — de tekenen des tijds begrepen en zich snel aangepast.
Kreeg ik tot voor kort steeds de mededeling dat één of andere adellijke of anderszins hooggeplaatste weduwe of wees in een ver land zich in arren moede aan mij wendde om mij te vertellen dat ik vele honderdduizenden euro's of ponden dan wel dollars zou kunnen verdienen door als tussenpersoon op te treden, waarbij de bedragen allengs opliepen van enige tonnen tot zeer onlangs reeds enkele miljoenen Britse ponden, nu is het goudstof van 22 karaat dat naar een goudsmid moet, die ik even voor de afzender moet 'organiseren', waarna ik, bij een afgesloten overeenkomst 10% van de waarde als provisie zal ontvangen.
En altijd zijn er weer mensen, die geloven dat zulke loze en dubieuze beloften ook maar een schijn van werkelijkheid in zich zouden kunnen bergen. En precies daar zit de winst voor dergelijke economische criminelen, die inkomsten van dubieuze herkomst willen witwassen.

maandag 6 oktober 2008

Nieuwe dictatuur in de maak — bij de oosterburen

Het verraad aan een hele natie
Het nieuwe Mofrika, waar de minister van binnenlandse zaken al tijden probeert drieëntachtig miljoen mensen te laten bloeden voor een aanslag, die heel wat jaren geleden op hem is gepleegd, gaan de nieuwe maatregelen, die hij, Wolfgang Schäuble, in het kader van zijn dringende wensen om van de huidige Bondsrepubliek Duitsland een politiestaat te maken met een SuperGestapo — kortom, de stichting en daarna verdere uitbouw van het Vierde Rijk — komt steeds dichterbij.
De regering van die reeds lang zeer nadrukkelijk te wantrouwen staat verandert de grondwet zodanig dat het mogelijk wordt dat het leger nu ook in het binnenland kan worden ingezet. Verder zal er iets worden gedaan aan Schäuble's pathologische wil dat vliegtuigen mogen worden neergehaald, omdat hij is behept met een zwaar terrorisme-complex. Juist zo iemand vormt de grootst denkbare bedreiging voor vrede en veiligheid, en derhalve dient zo'n wezen, dat maar blijft ronddwalen met zijn onbehandelde trauma, te worden geïsoleerd en afgeschermd, opdat hij niet nog meer onheil kan aanrichten.
We hebben in de eerste helft van de vorige eeuw gezien waartoe één zwaar gestoorde kan aanzetten wanneer hij zijn hoogst persoonlijke problematiek projecteert op eerst een hele natie, vervolgens op het werelddeel waartoe die staat behoort, en uiteindelijk op het gehele ondermaanse.
Bestrijd(t) het Grote Leed dat Wolfgang Schäuble heet.
___________
Afbeelding
: Wofgang Schäuble, de huidige minister van buitenlandse zaken van de Duitse Bondsrepubliek, en Architect van het Vierde Rijk. Eén der ergst denkbare vijanden van een vrije samenleving.

donderdag 2 oktober 2008

Frits Spits nu ook in Vara-programma gekneveld

Nooit meer Matthijs van Nieuwkerk
Die Frits Spits is bepaald geen domme man— integendeel. En dus is het ook niet te begrijpen dat hij — na zoveel commotie die steeds maar weer is ontstaan als gevolg van het pijnlijke narcisme van Matthijs van Nieuwkerk — aan dat Vara-programma De Wereld Draait Door heeft willen deelnemen. Immers — éénmaal enkele minuten DWDD, en prompt hoef je in dit leven, en tevens gedurende de eerstvolgende zeventienhonderdnegenennegentig reïncarnaties, niet meer je tijd te verkwisten aan dat gezever, althans: zolang die presentator er een gezicht aangeeft. Laten we wel wezen: gasten heeft hij helemaal niet nodig, zo intens important is hij — althans meent hij. Kortom: DWDD is een totaal overbodige vorm van beeldschermvergiftiging.
Zie voor de gebeurtenissen rondom Frits Spits in verband met het bovengenoemde programma:
http://www.volkskrant.nl/multimedia/article
1072943.ece/Frits_Spits_woest_op_Van_Nieuwkerk
Daar krijgt u dan ook nog de gelegenheid de ergernis te beluisteren, die Frits Spits gisteren in het programma van Edwin Evers op Radio 538 heeft geventileerd. Dat hij nog over zijn toeren was van louter woede, viel te horen aan diverse herhalingen van hele zinsdelen.
____________
Afbeelding: Voorzijde van het maandag verschenen boek van Frits Spits, de steen des aanstoots in het conflict met DWDD-presentator Matthijs van Nieuwkerk.