maandag 20 oktober 2008

Goudstof in plaats van geld in de gevarenzone

Nu de kredietcrisis een ware geldcrisis is geworden — die echter niets anders is dan één der symptomen van een sterk en diep ingrijpende maatschappelijke crisis is — hebben de afzenders van spam — die hopen dat de ontvanger zo dom is zijn telefoonnummer, banknummer en allerlei andere persoonlijke gegevens ter beschikking te stellen — de tekenen des tijds begrepen en zich snel aangepast.
Kreeg ik tot voor kort steeds de mededeling dat één of andere adellijke of anderszins hooggeplaatste weduwe of wees in een ver land zich in arren moede aan mij wendde om mij te vertellen dat ik vele honderdduizenden euro's of ponden dan wel dollars zou kunnen verdienen door als tussenpersoon op te treden, waarbij de bedragen allengs opliepen van enige tonnen tot zeer onlangs reeds enkele miljoenen Britse ponden, nu is het goudstof van 22 karaat dat naar een goudsmid moet, die ik even voor de afzender moet 'organiseren', waarna ik, bij een afgesloten overeenkomst 10% van de waarde als provisie zal ontvangen.
En altijd zijn er weer mensen, die geloven dat zulke loze en dubieuze beloften ook maar een schijn van werkelijkheid in zich zouden kunnen bergen. En precies daar zit de winst voor dergelijke economische criminelen, die inkomsten van dubieuze herkomst willen witwassen.

Geen opmerkingen: