maandag 22 februari 2010

Duitslands smerige spel met de import van asbest

Eén van de vuile spelletjes die de Duitsers — binnen de daarvoor verantwoordelijke instanties — spelen, naast wapenleveringen in oorlogsgebieden of als gevolg van andere conflicten op springen staande delen van onze globe, is het opnieuw, voorzichtig toelaten als  importartikel van asbest als isolatiemateriaal. En dat ondanks het alom bekende feit dat deze stof zeer gevaarlijk is voor de gezondheid van mens en dier.
De Duitse tv-zender Westdeutsche Rundfunk (WDR) presenteert op maandag 23 februari — vanaf 22:00 uur de documentaire Asbest! — Ein Schadstoff kehrt zurück. Die uitzending is een aflevering in de televisiereeks Die Story. Het zal niemand verbazen als daarop bij de zender de nodige reacties zullen binnenkomen, en het zal evenmin voor fronsende gezichten zorgen als binnenkort deze film van bijna drie kwartier zal worden herhaald, eventueel op het Frans-Duitse cultuurkanaal Arte-tv.
Wie meer details wil weten, kan het Dossier Asbest van het Nederlandse Ministerie van VROM raadplegen.
__________
Foto overgenomen uit het Dossier Asbest van het Ministerie van VROM.

zaterdag 20 februari 2010

Een nogal nieuw fenomeen: homo interneticus

De klok slaat voortdurend www
In de laatste aflevering van de vierdelige documentairereeks The virtual revolution, die door de televisiezender BBC 2 wordt uitgezonden en die de veelzeggende titel Homo interneticus draagt, komt zaterdag 20 februari — tussen 21:15 uur en 22:15 uur, onze tijd — dat relatief nieuwe fenomeen met die Latijnse naam aan bod.
Aleks Krotoski rondt daarin haar presentatie af van de resultaten van haar onderzoek met betrekking tot het world wide web, door nader in te gaan op de effecten daarvan die de gebruiker, al dan niet bewust, ondervindt, en in aansluiting daarop bekijkt ze de wijze waarop dat web zelfs ons denken beïnvloedt.
In wezen hebben we niet eens een gestudeerde dame nodig om te kunnen beseffen dat het verschijnsel www veel meer dan alleen het mensenlijk denken reeds geruime tijd bestoot, alsmede het daaruit voortvloeiende handelen: van vroeg tot laat tot in de droomwereld toe.

maandag 15 februari 2010

Thema-avond: slachtoffers van de financiële crisis

Bestaan tussen hoop en vrees
Arte-televisie presenteert op dinsdag 16 februari — tussen 20:15 uur en 22:05 uur — een thema-avond als centrale gebeurtenis tussen al het andere dat voor uitzending geschikt bleek. Het thema deze keer is Die Opfer der Krise.
Zoals gebruikelijk is het programma in drie onderdelen opgesplitst. Als eerste kan men, vanaf 20:15 uur, kijken naar de documentaire Angst vor dem Absturz, waarin wordt stilgestaan bij zeer grote groeperingen mensen die in Frankrijk en Duitsland slschtoffer zijn geworden van de financiële crisis, en dat zijn zeer uiteenlopende categorieën, variërend van arbeiders tot werklozen en daarnaast directeuren van bedrijven.

Krediethaaien en hun prooi

Om 21:15 uur volgt de tweede documentaire, die een groepering personen behandelt, welke wereldwijd reeds ruimschoots is besproken, maar die er kennelijk — althans een niet onbelangrijk deel — in slaagt de kwalijke praktijken te continueren. Kredithaie auf Beutejagd luidt de titel van de ongeveer dertig minuten durende film over woekeraars die hun geld — en veelal gaat het daarbij om aanzienlijke bedragen— binnenhalen door handig gebruik te maken van de ellende waarin een groot aantal mensen verkeert als gevolg van de vrijwel overal ter wereld om zich heen gegrepen hebbende crisissfeer.
Debat

Het derde onderdeel van de thema-avond is het debat dat in aansluiting op de beide documentaires wordt gevoerd. Die Debatte duurt van 21:45 uur tot 22:05 uur.
Zoals velen inmiddels weten, wordt een thema-avond van Arte-televisie niet herhaald. 

zaterdag 13 februari 2010

De prijs die men betaalt voor iets dat gratis is

In de derde aflevering van een vierdelige serie met de titel The virtual revolution, die door BBC Two Television wordt gepresenteerd, volgt op zaterdag 13 februari om 22:15 uur, onder de titel The cost of free het aspect van adverteren op internet en de gevolgen daarvan voor de privacy van degenen die daaraan meedoen.
De serie is bedoeld om inzicht te verschaffen met betrekking tot de invloed die de digitale revolutie heeft op ons leven, sedert deze twee decennia geleden van start is gegaan. Daartoe heeft Aleks(andra) Krotoski, journaliste en deskundige op het gebied van vormen van interactie — al dan niet tussen aanhalingstekens —, in deze aflevering een ontmoeting met invloedrijke personen die een vooraanstaande actieve rol spelen in de wereld van het huidige internet.
In deze documentaire kan de kijker de confrontatie aangaan — zij het vooralsnog passief — met Jeff Bezos van de firma Amazon, met Chad Hurley van YouTube, en met Google's Eric Schmidt.
__________
Foto: Aleksandra Krotoski.

vrijdag 5 februari 2010

Verloren gegane film uit 1910 over Buffalo Bill op Arte-televise

Begin jaren vijftig, na een wandeling met mijn grootvader in de Indische buurt van de stad Groningen, bleef mijn grootvader even staan bij het ruim uitgevallen Bernouilliplein. "Kijk, mijn jong, hier heeft het circus van Barnum en Bailey in 1900 zijn tenten opgeslagen. De voorstellingen werd met veel poespas aangekondigd door een optreden van de enige echte Buffalo Bill."  In het verloop van het verhaal werd het duidelijk dat opa er niets van geloofde, omdat er naar zijn opvatting nogal flink wat enige echte Buffalo Bills, verspreid over de aardbol waren opgetreden. Daarbij had mijn grootvader, zeker achteraf beschouwd, een betere kijk op het geheel doordat hij in het eerste decennium van de twintigste eeuw enige jaren in de staat Michigan had doorgebracht en ook daar de enge echte Buffalo Bill had gezien. Ten minste één van hen kon niet de echte zijn, als gevolg van onderling afwijkende lichaamsbouw en wat dies meer zij. De burgerlijke naam van Buffalo Bill luidt William Frederick Cody (1846-1917).

Film uit 1910
Arte-televisie zendt bij tijd en wijle een aflevering uit van de documentaire serie Verschollene Filmschätze, waarin historische filmopnamen worden vertoond. Op zatedag 16 februari — tussen 21:30 uur en 22:00 uur wordt opnieuw een aflevering vertoond, deze keer met de titel 1910 Buffalo Bill ist Buffalo Bill. Het betreft een Franse documentaire uit 2007, met een duur van 26 minuten, die onder regie van Serge Viallet werd gedraaid, en als bijdrage van Arte France de ether wordt ingestuurd.
Nog tweemaal volgt een herhaling: de eerste op dinsdag 9 februari, vanaf 's ochtends 11:50 uur, de tweede op zondag 14 februari, in de middag vanaf 16:20 uur.
__________
Afbeelding: William Frederick Cody, bijgenaamd Buffalo Bill — soldaat, bizonjager en showman.

Cannabis! — de meest gebruikte drug van Europa

Franse documentaire
Arte-televisie biedt de gebruikers van  en alle geïnteresseerden in het fenomeen cannabis een uur durende documentaire aan die de komende negen dagen vier keer zal worden, elk van de vier uitzendingen is geprogrammeerd voor een ander tijdstip op de betreffende dag. De film is in 2008 gereedgekomen onder regie van Oliver Julien. Deze zal worden vertoond op vrijdag 5 februari, vanaf 21:40 uur.
Wetenschappers, artsen en psychologen als deskundigen — of wat daar voor moet doorgaan— aan de ene zijde, en daartegenover gebruikers en hun omgeving — vooral familieleden — praten over de consumptie van dit illegale verdovende middel dat in Europa tegelijkertijd het meest gebruikte is, en er wordt ingegaan op de aan dat gebruik gekoppelde gevolgen.
Arte zal de komende acht dagen drie keer een herhaling van deze documentaire realiseren, en wel op

zaterdag 6 februari om 10:45 uur
woensdag 10 februari om 05:00 uur
zaterdag 13 februari om 01:45 uur
__________

Afbeelding: de plant in kwestie. (Foto Arte F.)