dinsdag 16 september 2008

De memoires van een dolende zielepoot

Raaskaltante
Vandaag heeft ze haar Memoires voorgesteld in Berlijn: de inmiddels vierenzeventigjarige Hollywood-ster Shirley MacLaine, die al heel lang contact heeft met buitenaardse wezens, die haar hebben verteld dat de mensen op onze planeet de boel kapot maken en de natuur vernielen. Ach, als je nu ook al buitenaardse wezens nodig hebt om het dag in, dag uit pregnant zichtbare van die feitelijkheden onder de aandacht te brengen, dan schort er toch nog heel wat meer aan dan alleen een hele reeks niet compatibele onderdeeltjes in dat op zich reeds langdurig warrige bolletje van het zeer onbedaarlijk blatende gakkergeitje.
Jaren geleden zag ik een stukje van een interview dat door CNN werd uitgezonden: deze dolende domme etalagepop sprak met een andere sektariër, de Mormoon Larry King, ook al zo'n ongelooflijk snaterend stuk zelfoverschatting. En toch stelde hij — naar aanleiding van de bewering van de mejuffrouw — dat wij mensen altijd weer op aarde terugkomen — een redelijke vraag: hoe kon het toch dat er, bij die voortdurende reïncarnatie, nu zoveel mensen onze planeet bevolken?
Geïrriteerd antwoordde ze, dat van alle andere planeten de voormalige bewoners eveneens op onze aarde reïncarneren. Heeft u — en heeft het — veel zin om nog enige tijd te besteden aan zulk minderbegaafd gebazel?
Evenmin hebben de buitenaardse fluisteraars haar indertijd goed geïnformeerd over een eventuele kandidatuur van haar jongere broer, Warren Beaty, voor 2004. Hoewel die voor de Democratische Partij zou hebben gekandideerd, en daarmee wellicht enig soelaas zou hebben geboden na vier jaar beestachtigheden van een tot en met het merg verdorven, thans nog steeds zittende, president, is iets van zelfs maar een miniem randverschijnsel bij een eventuele kandidatuur mij volstrekt ontgaan.
Kortom, aan zo'n ziekelijk raaskallende, in voortdurende ijlkoortsen verkerende Shirley MacLaine is elke extra minuut, jawel, zelfs iedere seconde, die aan haar wordt besteed, gestolen en dus verloren tijd.
____________
Afbeeldingen
1. De van diep ingrijpende, geestelijke verwarring aan elkaar hangende Hollywood-juf Shirley MacLaine. Foto: Tony Shek, genomen tijdens een Filmfestival in 2005.
2. CNN-presentator en al bijna gereïncarneerde buitenaardse King Lawrence the Great. Foto uit 2006.