vrijdag 4 juni 2010

Tegenkandidaat Bondspresident van SPD en Grüne

Dominee in de voormalige DDR
Heden is bekend geworden dat, na het aanwijzen als kandidaat door de Duitse regeringsfracties van CDU en FDP zonder dat er overleg is gevoerd om een kandidaat te vinden voor de functie van Bundespräsident, die door alle fracties in de Duitse Tweede Kamer (Bundestag) zou kunnen worden gedragen, de fracties van de Duitse sociaal-democraten (SPD) en de Groenen (Bündnis 90/Die Grünen) met een tegenkandidaat zijn gekomen met een beachtenswaardige achtergrond, Joachim Gauck (geboren 1940). 
Hij geniet ook binnen de fracties van CDU en FDP groot aanzien en hij is een persoonlijkheid voor wie de heden eerder aangewezen kandidaat voor die fracties, Christian Wulff alleen maar lof had, hetgeen ook van Gauck uit, naar Wulff toe, het geval was. Die beiden zullen elkaar de komende bijna vier weken beslist niet het vel over de oren trekken.

Achtergronden
De fractie van Die Linke had echter wel één en ander te mekkeren over Joachim Gauck, die te zeer een man uit het verleden zou zijn en door de SPD en de Grüne expres zou zijn benoemd opdat Die Linke niet met hem zou kunnen instemmen. Dat is, hoezeer ook de politiek van SPD en Grüne kwalijke kanten heeft, een ongelooflijke gotspe uit de mond van een partij die als prominent lid een dame heeft die de misdaden van Stalin als "historisch juist" heeft gekwalificeerd. Joachim Gauck was hoofd van het instituut dat zich met de politieke misdaden van het DDR-regime indringend heeft bemoeid, en wel zo prominent dat die instelling naar hem werd genoemd: die Gauck-Behörde.
Hoewel Joachim Gauck als dominee in de DDR een veilige haven voor vele tegenstanders van het regime is geweest, stond hij niet in de voorste rijen en wist daardoor al te vermijden al te veel aandacht op zich te vestigen. In 1989 echter heeft men hem aan vele fronten gezien waar hij de fouten van de DDR-regering aan de kaak heeft gesteld. Voor hem was het einde van de DDR een bevrijding.

__________
Afbeelding: Joachim Gauck, SPD/Grüne-kandidaatvoor het ambt van Bundespräsident van 'Duitsland'. (Foto uit 2008.)

Strategische zet van bondskanselier Angela Merkel

Kandidaat-bondspresident
Zojuist is bekend geworden dat de zwart-gele regeringscoalitie in Berlijn de huidige minister-president van Niedersachsen, Christian Wulff (geboren 1959), heeft uitverkoren om de maandag 31 mei verrassend afgetreden Bundespresident Horst Köhler op te volgen. De wet schrijft voor dat een kandidaat vóór 30 juni door de Bondsdag (Duitslands Tweede Kamer) dient te worden gekozen.
De andere partijen hadden gehoopt en geëist dat er thans iemand zou worden benoemd die door alle partijen zou kunnen worden gedragen, en desgevraagd verklaarde mevrouw Merkel niets uit te sluiten, maar haar kennende vindt ze strategie van groter gewicht dan datgene wat voor de mensen in haar staat belangrijk is, vooral nu, in een tijd van een reeks van crises, die heel wat verder reiken dan bij voorbeeld in ons land. Aangezien de coalitie van CDU (christen-democraten) en FDP (rechtse liberalen) over een ruime meerderheid van het aantal zetels in de Bondsdag beschikt, is de benoeming zo goed als zeker. Wulff, die als Streber en tamelijk technocratisch te boek staat, zou bij de volgende algemene verkiezingen een voor Angela Merkel gevaarlijke kandidaat voor het kanselierschap van de Bondsrepubliek zijn geweest, en met de uiteindelijke benoeming, die Wulff zeker zal aanvaarden, heeft de bondskanselier haar grootste en meest kansrijke tegenstrever nu al uit de weg geruimd, geheel volgens haar inmiddels langdurig bekende 'overlevings'-strategie. 
__________
Afbeelding: De minister-president van de Duitse deelstaat Niedersachsen, Christian Wulff. Zaterdag 19 juni wordt hij 51 jaar. (Foto uit 2008.)