vrijdag 4 juni 2010

Strategische zet van bondskanselier Angela Merkel

Kandidaat-bondspresident
Zojuist is bekend geworden dat de zwart-gele regeringscoalitie in Berlijn de huidige minister-president van Niedersachsen, Christian Wulff (geboren 1959), heeft uitverkoren om de maandag 31 mei verrassend afgetreden Bundespresident Horst Köhler op te volgen. De wet schrijft voor dat een kandidaat vóór 30 juni door de Bondsdag (Duitslands Tweede Kamer) dient te worden gekozen.
De andere partijen hadden gehoopt en geëist dat er thans iemand zou worden benoemd die door alle partijen zou kunnen worden gedragen, en desgevraagd verklaarde mevrouw Merkel niets uit te sluiten, maar haar kennende vindt ze strategie van groter gewicht dan datgene wat voor de mensen in haar staat belangrijk is, vooral nu, in een tijd van een reeks van crises, die heel wat verder reiken dan bij voorbeeld in ons land. Aangezien de coalitie van CDU (christen-democraten) en FDP (rechtse liberalen) over een ruime meerderheid van het aantal zetels in de Bondsdag beschikt, is de benoeming zo goed als zeker. Wulff, die als Streber en tamelijk technocratisch te boek staat, zou bij de volgende algemene verkiezingen een voor Angela Merkel gevaarlijke kandidaat voor het kanselierschap van de Bondsrepubliek zijn geweest, en met de uiteindelijke benoeming, die Wulff zeker zal aanvaarden, heeft de bondskanselier haar grootste en meest kansrijke tegenstrever nu al uit de weg geruimd, geheel volgens haar inmiddels langdurig bekende 'overlevings'-strategie. 
__________
Afbeelding: De minister-president van de Duitse deelstaat Niedersachsen, Christian Wulff. Zaterdag 19 juni wordt hij 51 jaar. (Foto uit 2008.)

Geen opmerkingen: