donderdag 29 april 2010

Documentaire over Otto Frank, de vader van Anne

Het Anne Frank Huis 
In de programmareeks Holland Doc van de NPS wordt donderdag 29 april via Nederland 2 een nieuwe aflevering uitgezonden — tussen 22:50 uur en 00:09 uur in de nacht op vrijdag 30 april — die over de vader van Anne Frank gaat. Otto Frank werd geboren in 1889 en overleed in 1980. Hij was de enige van de acht mensen die in het Achterhuis in Amsterdam ondergedoken waren, die de oorlog heeft overleefd.

Toen Otto Frank het dagboek van zijn dochter in handen kreeg, heeft hij het besluit genomen om dit uit te geven. Dat is voor vele lezers in tal van landen ter wereld een betere ingang gebleken naar de gruwelen van het nazi-bewind dat zijn sporen over onder meer geheel Europa heeft nagelaten. Het heeft een massale oplage bereikt in zeer veel talen.
Vanzelfsprekend bleken er in die tijd toch ook nog 'restanten' van de Jodenhaat te zijn uit de periode waarin de donkerbruine kleur overheerste waarin tal van democratische staten waren ondergedompeld.


Otto Frank kreeg naast de grote instemming die zijn inspanningen oogstten, toch ook weer te maken met abjecte teksten van lui die het nationaal-socialistische gedachtegoed al te zeer hadden geïncorporeerd. Zo werd het succes van dat dagboek voor Otto Frank een relatief schrale troost. De Adolphus-geest was met het einde van de oorlog nog niet verdwenen, en is dat heden ten dage evenmin.
De stiefdochter van Otto Frank, Eva Schloss, die zo'n brief gisteren in het programma Pauw en Witteman heeft voorgelezen — en daarna waarschuwende woorden sprak met betrekking tot de huidige verrechtsing in maatschappij en politiek —, komt in de documentaire ook aan het woord, evenals persoonlijke vrienden van Otto Frank en vroegere vrienden van Anne en familieleden.
Dat Achterhuis bestond gisteren als museum — met een miljoen bezoekers per jaar — exact een halve eeuw. Moge van daaruit de komende halve eeuw evenveel pionierswerk worden gerealiseerd.

__________
Afbeelding: Voorzijde van een Franse pocket-editie uit 1970 van het Dagboek van Anne Frank.

vrijdag 23 april 2010

VPRO's Import: Toen Herold Noel thuiskwam

Irak-veteraan Herold Noel heeft zeer te kampen met een posttraumatisch stresssymptoom, zoals dat tevens het geval is met talrijke collega's van hem. Herold leeft in zijn auto in de New Yorkse wijk Brooklyn.
Voor de documentaire — die op zaterdag 24 april door het digitiale televisiekanaal Holland Doc 24 zal worden uitgezonden tussen 22:07 uur en 23:07 uur — is gebruik gemaakt van gebeurtenissen in het leven van Herold Noel, om met die basis een onderzoek e starten naar de omstandigheden waarin zoveel andere VS-veteranen 'leven': ze zijn veelal dakloos, verblijven, als het even meezit, in een voertig dat eigenlijk rijp is voor de sloop, of op een andere plek, die dan nog relatief draaglijk lijkt. Naast al die deprimerende omstandigheden wordt hun bestaan gekenmerkt door nog een constante: de dagelijkse strijd tegen de armoede en tegen de eigen regering.
Zo'n verhaal verdient ruime aandacht, ook en vooral doordat het een volstrekt gebrek aan beschaving van de kant van (regerings)leiders aan de kaak stelt.
Gelukkig wordt deze documentaire meerdere malen uitgezonden. De eerste herhaling zal op zondag 25 april worden gerealiseerd via hetzelfde televisiekanaal, maar dan tussen 20:00 uur en 21:00 uur.
 

woensdag 21 april 2010

Twee tv-programma's kindermisbruik gelijktijdig

Canvas-documentaire
Op woensdag 21 april wordt er opnieuw op twee Europese televisiezenders een programma uitgezonden over seksueel misbruik van kinderen, echter niet alleen maar binnen de context waarmee we de laatste maanden in en om ons land zo intensief worden geconfronteerd doordat deze gevallen — evenals die van andersoortige mishandeling — in het middelpunt van de belangstelling hebben gestaan.
De multiraciale vrouwenorganisatie Bobbi Bear in het Zuid-Afrikaanse Dunbar is ten strijde getrokken tegen het seksueel misbruik van kinderen. De methode die men daarvoor gebruikt, bestaat in het gebruik van teddybeertjes die ertoe moeten dienen dat de kinderen aan de hand van die — zeer tot de verbeelding sprekende — speelgoeddieren vertellen wat er met hen is gebeurd.
De film met de titel Rough aunties wordt gepresenteerd door het tweede Nederlandstalige Belgische televisienet Canvas, in de avonduren tussen 23:20 uur en 01:05 in de nacht op donderdag 22 april.

ARD-reportage
Ongeveer een maand geleden werd in het politieke discussieprogramma Hart aber fair van het eerste Duitse televisienet ARD/Das Erste aandacht besteed aan het seksueel misbruik van kinderen door met name katholieke geestelijken in (vooral) de Duitse Bondsrepubliek en Oostenrijk. Gespreksleider toen was Frank Plasberg, die met tal van uiteenlopende programma's op de Duitse buis present is. De discussie leek zich toe te spitsen op het celibaat, en dat leidde er weer toe dat het slachtoffer van eertijds onder de deelnemers dreigde de discussie te verlaten.
Diezelfde journalist presenteert op diezelfde zender — tussen 23:30 uur en 00:15 uur — een reportage over seksueel misbruik van kinderen door geestelijken, onder de titel Sündenfall Missbrauch — Kirche in der Krise.
__________

Zie ook onze bijdrage van maandag 19 april op deze site.
__________
Afbeelding: TV-moderator Frank Plasberg.

maandag 19 april 2010

Reportage over kindermisbruik via ARD/Das Erste

Op maandag 19 april presenteert het eerste Duitse publieke televisienet ARD/Das Erste een reportage getiteld Sexobject Kind. Daarin wordt ingegaan op het misbruik van kinderen, ongetwijfeld mede ingegeven door de explosieve stijging van het aantal mensen dat naar buiten komt met zwaarwegende klachten jegens ouderen die hun positie hebben misbruikt ten einde zich te doen gelden voor het bevredigen van machtswellust dan wel heel directe seksuele wellust. De meesten van hen doen dat pas decennia na het gebeuren, en worden daarbij wellicht enigszins aangemoedigd door het feit dat er nu zoveel jongeren van anno toen blijken te zijn misbruikt, die eindelijk met het lijden van toen — dat soms sluimerend, soms op andere wijze, is blijven doorgaan tot en met deze dag.
Ook komt de vraag aan de orde waarom pedofielen — verkeerde term: het gaat over pedoseksuelen, en dat is een categorie van een geheel andere orde — door de rechter zo dikwijls geen therapie hebben opgelegd gekregen, want de ervaring heeft getoond dat recidivisme heel vaak voorkomt.
De uitzending van deze reportage zal tussen 21:00 uur en 21:45 uur worden gerealiseerd.

woensdag 14 april 2010

BBC-documentaire: speurtocht naar laatste nazi's

Bij het scheiden van de beelden- en geluidenmarkt van woensdag 14 op donderdag 15 april zendt het tweede Nederlandstalige Belgische televisienet Canvas, tussen 23:20 uur en 00:10 uur, een BBC-documentaire uit die werd gerealiseerd in 2009. Deze film gaat over Charlie Russell and Izzy Charman, twee jonge filmers die zich ten doel hebben gesteld de laatste nazi-oorlogsmisdadigers op te sporen, welke nog steeds voortvluchtig zijn. Zij willen de nog steeds verborgen geschiedenis van die extreme criminelen openbaar maken.
Het zal een langdurige en inspannende zoektocht worden, niet in de laatste plaats doordat er maar heel weinig meer in leven zullen zijn, althans relatief gezien: ieder is er immers één teveel.
Toch zijn de twee doorzetters erin geslaagd enkele van die figuren op te sporen en hen zelfs voor de camera te krijgen. De een beweert zich niet aan de gegeven bevelen te hebben kunnen onttrekken zonder zelf in levensgevaar te geraken, een andere hoogbejaarde beweert dat hij zich van alle gebeurtenissen niets meer te kunnen herinneren: met zijn 94 jaar is hij te oud en te zwak; uitgeleverd, door Oostenrijk aan Kroatië, wordt hij niet. Dan komen ze terecht bij iemand die eind verleden jaar eindelijk is veroordeeld: levenslang heeft hij gekregen.
Ook komen ze in contact met een extreem gestoorde vrouw, genaamd Ursula Haverbeck, die indertijd een hoge functie bij de Hitlerjugend heeft bekleed, en tot de groep van de ewig gestrigen behoort: zij ontkent de Holocaust en is tot op de dag van de confrontatie een fervent aanhanger van de nazi-ideologie.
Al die opgespoorden spreken met de twee jonge filmers over schuld en boete, over de tijd die snel over alle gebeurtenissen heen vliedt en ten slotte over het feit dat de geschiedenis altijd wordt geschreven door de overwinnaars.

maandag 5 april 2010

De verleiders — over 21ste eeuwse Don Juans

Het digitale televisiekanaal Holland Doc 24 biedt de — vooral, zo niet uitsluitend — mannelijke kijkers — in dit geval vanuit de luie stoel of anders buiten schot blijvend — de gelegenheid deel te nemen aan een verleidingscursus, die speciaal in het leven werd geroepen voor onervaren mannen die graag willen leren hoe ze zich kunnen ontwikkelen tot doorgewinterde Don Juans, die vervolgens in zulk een hoedanigheid bepaalde delen van de dag, of zelfs langere perioden achtereen, door het leven hopen te kunnen gaan.
Martijn Kieft en IJsbrand van Veelen hebben besloten in die wereld te duiken. Het resultaat van hun onderneming — een onderzoek met praktische kanten — heet
De verleiders, en zal worden uitgezonden op dinsdag 6 april, vanaf 21:00 uur, op genoemde zender.

Een herhaling, eveneens via dat digitale kanaal, is te zien op woensdag 7 april, vanaf 18:22 uur. Eventuele verdere uitzendingen kunt u desgewenst vinden in de Programmagegevens op de website van Holland Doc 24.
Opvallend is dat Van Dale's Groot Woordenboek der Nederlandse taal twee, tamelijk uiteenlopende, definities geeft van het begrip donjuanisme:
1. het stelselmatig spelen van de verleider.
2. satyriasis (onverzadigbare geslachtsdrift bij mannen).
____________

Afbeeldingen
1. IJsbrand van Veelen.
2. Martijn Kieft.

zondag 4 april 2010

Sven Kockelmann met Nederlandse Hard Talk?

Nieuw programma
Op het breukvlak van de beide Paasdagen vervolgt de Nederlandse zendgemachtigde KRO op de televisie via Nederland 2 — tussen 23:45 uur en 00:15 uur — met de tweede aflevering van een nieuw programma, gepresenteerd door Sven Kockelmann, dat de titel draagt Oog in oog. De eerste aflevering is op 28 maart uitgezonden en niet bepaald onverdeeld gunstig ontvangen. Het gesprek met de nieuwe leider van de Socialistische Partij, Emile Roemer, werd in de reacties in de Mediacourant door enkele kijkers neergesabeld, maar daarnaast was er toch ook één die de beeldbuis-journalist aanmoedigde om zo door te gaan.
Het programma wordt aangekondigd als een één-op-één gesprek van Kockelmann met machthebbers uit binnen- en buitenland, en dat duwt de lezer van die woorden direct in de richting van het BBC-programma
Hard Talk, waarin sommige presentatoren hun gesprekspartner(s) inderdaad met woorden hard aanpakken. Die formule heeft zijn nut weliswaar bewezen, maar doorgewinterde televisiemakers — van de bedenkers van iets nieuws tot en met de degenen, die zoiets uiteindelijk op de buis moeten brengen — weten dat je niet ieder willekeurige formule kunt vertalen naar een soortgelijk programma in een ander land en andere taal.
Als je het regelmatige gestuntel van Sven Kockelmann kent in
Goedemorgen Nederland — eveneens van de KRO —, verwacht je niet direct dat hij de aangewezen persoon is om een dergelijke formule op de juiste wijze gestalte te geven. Maar de formule zou hem juist kunnen inspireren wat dieper op de materie in te gaan en daarbinnen te groeien, als je bedenkt dat de presentator niet zo versnipperd te werk hoeft te gaan als in de ochtenduren, waar niet alleen binnen een goed kwartier enkele gasten worden ondervraagd, maar daar tussendoor enkele krantenkoppen aandacht moeten krijgen, alsmede de files op de Nederlandse snelwegen en het weer.
We moeten derhalve maar eerst eens een stuk of zes van die afleveringen zien alvorens een afsluitend oordeel te (kunnen) vellen.

zaterdag 3 april 2010

VPRO's Tegenlicht over de elektrische automobiel

Het thans al in de vierde maand lopende jaar 2010 is in tal van media inmiddels uitgeroepen tot het jaar van de elektrische auto. Het ligt derhalve voor de hand dat er televisiemagazines in binnenland en daarbuiten zullen zijn die zich in de loop van de resterende maanden van dit jaar en ongetwijfeld nog dikwijks daarna zullen bezighouden met die materie in het algemeen en met voor het fenomeen typerende aspecten in het bijzonder.

VPRO's tv-magazine 
Tegenlicht zal in de aflevering die op zaterdag 3 april zal worden uitgezonden via Nederland 2 — tussen 20:55 uur en 22:00 uur — enige vragen aan de orde stellen die van wezenlijk belang zouden kunnen zijn met betrekking tot de verdere ontwikkeling van dat nieuwe voertuig.
Zo zou het wel aardig zijn om te weten wat voor een voertuig die auto precies zal worden. Daartoe hebben
Tegenlicht-medewerkers zich nader laten informeren bij Nederandse producenten van de — ook al met een niet-Nederlandse term aangeduide — voertuigen: de electric vehicle-makers. Dezen hebben zich voorgenomen om nog in 2010 met de eerste — ongetwijfeld relatief beperkte — lichting personenauto's hun opwachting te komen maken, welke dan uiteraard zullen gelden als "van Nederlandse makelij."

Wie meer wil weten over de ontwikkeling van het Elektrisch Voertuig, zoals dit officieel wordt genoemd, kan terecht voor een uitgebreid artikel in de Wikipedia.
__________
Foto: De Ellica, een Japans onderzoeksproject.