maandag 5 december 2011

Controversieel thema: Misbruik van Britse meisjes

Presentator Adil Ray doet onderzoek in de Pakistaanse
gemeenschap in Groot-Brittannië. (Foto: BBC Three)

De Britse tv-zender BBC Three vertoont op maandag 5 december een documentaire over een zeer actueel en tegelijkertijd controversieel onderwerp met betrekking tot de Britse maatschappij van vandaag de dag: het misbruik van jonge Britse meisjes door Pakistaanse mannen. Dat misbruik geschiedt nadat deze
heren der schepping die meisjes eerst hebben ingepalmd.
Presentator Adil Ray ─ die zelf van Pakistaanse afkomst is ─ heeft veel mensen geïnterviewd die op enigerlei wijze bij het probleem betrokken zijn: leden van de Pakistaanse gemeenschap, evenals politiemensen, en eveneens slachtoffers.
De documentaire, getiteld Exposed: groomed for sex, wordt uitgezonden tussen 22:00 uur en 23:00 uur onze tijd.

donderdag 1 december 2011

Vandaag wordt Hefners Playboy achtenvijftig jaar

Vandaag is het exact achtenvijftig jaar geleden dat het eerste nummer van het internationale, Engelstalige, in Amerika uitgegeven, tijdschrift Playboy is verschenen. De oplage bedroeg 70.000 exemplaren, op de middenpagina's was een foto afgebeeld van een naakte Marilyn Monroe (1926-1962).
Het tijdschrift van uitgever Hugh Hefner (*1926) wordt nog dikwijls gekwalificeerd als blootblad, en hoewel dat niet helemaal onjuist is, werd het blad gekenmerkt door meer dan alleen cartoons, oppervlakkige seksverhaaltjes en, in elk nummer, de grote foto, verdeeld over de beide middenpagina's, die soms zelf nog weer kon worden uitgevouwen; deze afbeelding werd omschreven als centerfold. Veel mannen, die werden 'betrapt' op het lezen of doorbladeren van het tijdschrift, gaven als reden "het interview" op en konden daar, objectief gezien, redelijk mee wegkomen, aangezien dat element van het blad vrijwel altijd van bijzondere kwaliteit was en de geïnterviewden niet zelden door geen enkel ander tijdschrift werden geïnterviewd, respectievelijk niet door andere publicaties wensten te worden geïnterviewd.
Juist op deze verjaardag van America's meest besproken tijdschtift, besteedt BBC Four-tv aandacht aan een veel ouder, en al veel eerder internationaal vermaard, eveneens Amerikaans, tijdschrift: LIFE Magazine. Meer daarover in een bijdrage van heden op onze zustersite Tempel der actualiteit.

__________
Afbeeldingen: 
1. Playboy-uitgever Hugh Hefner op 13 november 2010 in Long Beach, California.
2. Hoewel deze foto van Marilyn Monroe niet als zodanig in het blad Playboy werd gepubliceerd, maar dat er één was waarop MM zonder enige kledij te zien is, past deze heel goed in de context. Dit is een foto uit de film Some like it hot uit 1959 van William Wyler.

woensdag 16 november 2011

Het bloed van de wereld ─ tweedelige ZDF-docu

Anderhalf uur bedraagt de lengte van de documentaire Blut der Welt, die ─ verspreid over twee avonden ─ door het tweede publieke Duitse televisienet zal worden uitgezonden. Het thema daarvan is de machtsstrijd rond de bodemschat olie. Daarover is in de achter ons liggende eeuw heel wat strijd gevoerd, die veel directer en bloediger is geweest dan alleen op het niveau van mensen met witte boorden, die voornamelijk in overdrachtelijke zin elkaars bloed wel konden drinken.
De eerste aflevering,
 Kamp um Öl, van deze documentaire zal worden uitgezonden op woensdag 16 november vanaf 23:30 uur, tot in de nacht op donderdag 17 november om 00:15 uur. De dag daarop wordt 's avonds tussen 23:15 uur en middernacht de tweede helft uitgezonden onder de titel Öl der Zukunft.

maandag 7 november 2011

Huizinga over de nietigheid van leidende mannen

Citaat van de dag van Citatennet
"De leidende mannen zijn slechts een blaadje of takje op de eeuwige en onpeilbare stroom van het alzijdig gebeuren." Dat was de opvatting van Johan Huizinga (1872-1945), die geldt als de grootste historicus uit de Nederlandse geschiedenis en die daarnaast wordt beschouwd als de grondlegger van de cultuurgeschiedenis en de mentaliteitsgeschiedenis; dat laatste een fraai begrip dat we echter hoogst sporadisch tegenkomen. Zijn internationale faam dankt hij vooral aan zijn grandioze studie Herfsttij der Middeleeuwen uit 1919.
Johan Huizinga. Foto
van Uitgeverij Contact.
Het begrip zelf alsook het citaat waarmee de vorige alinea werd geopend, zou afkomstig kunnen zijn uit het boek Cultuurhistorische verkenningen uit 1929. Men hoeft niet diep na te denken over de stelling die als Citaat van de dag de ronde doet, om te beseffen dat die nuchtere vaststelling tot op de huidige dag opgeld doet, en de verwachting te uiten dat dit onder leidende figuren ─ vooral als deze politici zijn ─ ook nog wel een paar millennia zo zal blijven.
Immers, in juist de laatste maanden zien we dag in, dag uit, hoe die leidersfiguren, zelfs als ze een vrouw in broek(pak) moeten voorstellen, vasthouden aan het eigen vooroordeel en de eigen positie, omdat ze die belangrijker vinden dan het wereldgebeuren en het lot van de burgers op dat ondermaanse. Al zal geen van hen ooit iets anders roepen dan het landsbelang.
De geïncarneerde zelfoverschatting genaamd Berlusconi, een van de meest dubieuze naoorlogse 'leidende figuren' in de Europese politiek, is daar het meest stuitende voorbeeld van.

vrijdag 21 oktober 2011

Zembla: Edith Schippers, de mini - ster van Tabak

Edith Schippers, de
maxi-ster van Roken.
In de Zembla-aflevering van vrijdag 21 oktober ─ tussen ca. 21:20 uur en ca. 22:00 uur via Nederland 2 ─ staat de huidige minister die Volksgezondheid in haar portefeuille heeft, maar zich manifesteert als een contradictio in terminis, door ze zich heeft ontpopt als een trouwe bondgenoot voor de rooklobby in ons land. Niet de geringste artsen spreken vol walging over het huidige, door die mini-ster in het leven geroepen, nieuwe rookbeleid: opheffing van het rookverbod in de kleine horeca, naast stopzetting van de campagnes om mensen te laten stoppen met roken.
Dat heeft ertoe geleid dat de tabaksfabrikanten zich gesteund voelen, want een minister die naar hen luistert en niet verder probeert het volk te 'onderwijzen', past geheel in hun strategie.
Toch is die invloed vooralsnog niet van heel veel betekenis. Deze week liet tabaksfabrikant Niemeyer in Groningen weten zo'n tien procent van het personeel te zullen ontslaan. Het werk dat door hen wordt gedaan, wordt overgeheveld naar Engeland.

In de Zembla-aflevering wordt onderzocht welke de motieven zijn die mevrouw Schippers zo welwillend tegenover de sigaret doet staan, en hoe het precies zit met de banden tussen de rooklobby en de Haagse politiek.

woensdag 19 oktober 2011

Fatale beloften: bijdrage in de reeks VPRO Import

Gloria Steinem tijdens
een persconferentie
in januari 1972.
Mensenhandel
Er gaan miljarden om binnen de wereldwijd opererende misdadige organisatie, welke zich bezighoudt met de handel in mensen.
De VPRO presenteert op woensdag 19 oktober, via Nederland 2, vanaf 23:45 uur ─ doorlopend in de nacht op donderdag 20 oktober 00:45 uur ─ een aflevering van de reeks VPRO Import onder de titel Fatal Promises van Kate Rohrer.
Daarin wordt een realistisch beeld geschetst van de handel en wandel in de context van het fenomeen mensenhandel door middel van persoonlijke gesprekken met slachtoffers, alsmede door interviews met politici en woordvoerders van (internationale) organisaties. Onder hen komen we de hoog gewaardeerde actrice Emma Thompson en de feministe, publiciste Gloria Steinem.

Herhalingen

Het digitale televisiekanaal Holland Doc 24 presenteert op donderdag 20 oktober, vanaf 19:29 uur een herhaling van deze documentaire, en dat gebeurt eveneens op vrijdag 21 oktober, vanaf 21:00 uur. Voor eventuele verdere herhalingen via dat kanaal, overdag en tijdens de nachtelijke uren, zij hier verwezen naar de website van die zender, waar u onder de kop Programmagegevens eventueel meer zult kunnen vinden.

woensdag 21 september 2011

Crises in de Duitse Rooms-Katholieke Kerk

In de nieuwste aflevering van de reportageserie Zoom van het tweede openbare Duitse tv-net ZDF ─ te zien op woensdag 21 september, tussen 22:45 uur en 23:15 uur ─ wordt onder de titel Erschüttert, enttäuscht, entfremdet de aandacht gevestigd op de vertrouwenscrisis die in Duitsland de Rooms-Katholieke Kerk teistert.
Verleden jaar heeft in dat land een record aantal mensen zich van hun kerk afgewend: om precies te zijn 496 per dag hebben zich laten uitschrijven. Dat was ─ het ligt voor de hand ─ het gevolg van de intensiteit waarmee de media aandacht hebben besteed aan tal van negatieve aspecten van de problemen waarmee dat aloude instituut te kampen heeft. Daarbij gaat het niet alleen over het seksueel misbruik waarmee de Duitse ─ en helaas niet alleen die ─ kerk wordt geconfronteerd, omdat ─ net als dat eerder het geval geweest is ─ slachtoffers eindelijk hun mond hebben durven opentrekken. Een andere, zware fout van 'Rome' is het blijven plaatsen in de zijlijn van vrouwen binnen het instituut Kerk. Mede gezien het gegeven dat steeds minder mannen priester willen worden, is het in Duitsland de laatste tijd nodig gebleken om parochies samen te voegen.
Met betrekking tot zoveel achterlijkheid en het negeren van sociale feiten en wetmatigheden bestaat er in de Duitse taal een mooie uitdrukking: "Leben hinter dem Mond." Een betere kwalificatie kan ook ik niet verzinnen.
In het nachtprogramma van woensdag op donderdag zal het ZDF deze Zoom-aflevering worden herhaald.

dinsdag 9 augustus 2011

Village SOS op tv; Big Cities driemaal SOS op straat

Van de Britse reportageserie Village SOS is op woensdag 10 augustus een nieuwe aflevering te zien via BBC One, tussen 21:00 uur en 22:00 uur onze tijd. Daarin kunnen we kennismaken met bewoners van verschillende Engelse steden, waarvan groepen zich inzetten voor een opknapbeurt van de eigen stad.
Het is ietwat wrang, te moeten vaststellen dat juist de laatste dagen naast Londen nog diverse andere Engelse steden in het brandpunt van de bekangstelling staan doordat zij worden geteisterd door al te grote groepen bewoners die er juist alles aan doen om zo destructief mogelijk op te treden door zoveel mogelijk te vernietigen en op allerlei manieren schade aan te richten in de steden waar zij zelf wonen.
En hoewel die in alle andere opzichten volkomen ongeloofwaardige minister-president David Cameron ─ een op zich waardige collega van de Nederlandse premier ─ van wie evenmin vrijwel niemand gelooft dat hij in staat is om een actuele crisis het hoofd te bieden ─ met een ernstige blik in de camera belooft dat er hard zal worden ingegrepen tegen vernielers, plunderaars, en tegen lieden die de politie aanvallen ─ zou die Tory-prime minister er verstandiger aan hebben gedaan maatregelen af te kondigen, die de zwakken in zijn samenleving hadden moeten beschermen, in plaats van die zaken te entameren welke ertoe leiden dat het gros van de rijken steeds rijker worden.


zondag 7 augustus 2011

Thema-avond over Loverboys op Nederland 3

Nieuwe generatie
Al geruime tijd heeft de maatschappij ─ en daarin vooral veel meisjes in de puberleeftijd ─ flink last van het fenomeen loverboys. Dat heeft onder meer de aandacht gekregen op scholen, op politiekantoren, in televisierubrieken en niet te vergeten in de gedrukte media.
Nu is er echter een 'nieuwe generatie' jongens opgestaan, die de contacten naar hun beoogde slachtoffers via internet leggen, en er op die manier nog sneller in slagen een prooi aan de haak te slaan. Het doel van dat alles is die meisjes horig te maken door ze eerst met veel aandacht, lieve woorden en dure cadeaus te paaien, om vervolgens van hen te verlangen dat ze met kerels het bed in duiken. De ene loverboy begint daarmee heel voorzichtig door te vertellend dat hij een 'goede vriend' nog iets verschuldigd is, en als zij hem daarin helpt ─ die cadeaus kostten immers ook veel en zo ─ kunnen ze snel een goed leven tegemoet zien.
De thema-avond Loverboys, die op dinsdag 9 augustus te zien is op Nederland 3, tussen 21:25 uur en 22:50 uur, informeert de kijkers en biedt tips die kunnen helpen om die vorm van criminaliteit te herkennen. Immers: pas dan is het mogelijk er iets tegen te ondernemen.
__________
NB: Men mag deze thema-avond 
niet verwarren met een vast programma waarvan de titel identiek is, van een schreeuwerige jongerenzender, en die eveneens via hetzelfde Nederland 3 de ether in gaat. In dat programma bieden twee jongeren een tenen krommende vorm van relatiebemiddeling beneden elk minimum-niveau.

vrijdag 5 augustus 2011

Het nieuwe gezicht van de zware criminaliteit

In de aflevering van vrijdagavond 5 augustus van het Belgische actualiteitenprogramma Terzake, van het tweede Nederlandstalige televisienet Canvas, kunt u zich tussen 20:00 uur en 20:45 uur laten informeren over Het nieuwe, zware banditisme.
Het fenomeen straatboefjes ─ dat we vooral kennen uit een reeks televisiebeelden van enkele jaren geleden, uit Parijs en ander stedelijk gebied in Frankrijk ─ is in enkele jaren uitgegroeid tot een nieuw fenomeen van zware criminaliteit: een nieuwe, min of meer georganiseerde, bende, die gebruik heeft gemaakt van de mogelijkheden die voor het oprapen lagen toen bleek dat de politie de focus voornamelijk had gericht op de leden van het al heel lang bekende, en inmiddels traditionele, criminele milieu. Zo kreeg de 'nieuwe lichting' de gelegenheid om de 'markt' over te nemen die braak scheen te liggen op het punt van bankovervallen, autodiefstallen, alsmede de handel in verdovende middelen en wapens.

zaterdag 23 juli 2011

E-Book niet geliefd bij onze oosterburen

Het Duitse dagblad Die Welt vraagt in een artikel hoe het komt dat het zogeheten E-Book in Duitsland nog steeds geen plek heeft veroverd tussen de populaire, alledaagse fenomenen? Ligt dat aan het geliefde klassieke boek of aan het ongeliefde nieuwe medium zelf?

dinsdag 19 juli 2011

Documentaire Zo duur mogelijk via ARD/Das Erste

De publieke Duitse televisiezender ARD/Das Erste biedt op woensdag 20 juli, vanaf 23:30 uur, een drie kwartier durende documentaire met als titel So teuer wie möglich, over het verzet dat de grote Duitse elektriciteits-concerns aantekenen tegen het recente besluit ─ als gevolg van de ramp bij Japanse kerncentrales ─ van de regering van de Bondsrepubliek Duitsland, om ─ op relatief korte termijn ─ te stoppen met kernenergie. Dat besluit is overigens niet alleen omstreden in de directie-etages van de energieconcerns ─ en daar alleen om commerciële redenen ─ maar ook in kringen van mensen die de overtuiging zijn toegedaan dat in wintertijd de lichten zullen uitgaan omdat het nu eenmaal niet (meer) mogelijk is om in een moderne industrie zonder kernenergie in de bestaande behoefte te kunnen voorzien.
Het zal dan ook niemand verbazen dat de huidige regering in Nederland ─ bestaande uit geborneerde technocraten, die heel ver buiten de werkelijkheid staan ─ wordt overwogen om een nieuwe kerncentrale te bouwen. Zoveel minachting voor menselijke waarden kun je van een club onder leiding van Mark Rutte verwachten. Het zoveelste bewijs van onvermogen.

dinsdag 12 juli 2011

Molotovs Toverlantaarn met prijs onderscheiden

Dezer dagen is bekend geworden dat het van oorsprong Engelstalige boek Molotov's Magic Lantern: A Journey to Russian History ─ van Racel Polonsky, in Engeland verschenen in 2010, en eveneens vertaald in het Nederlands door Nico Groen, als Molotovs Toverlantaarn ─ is onderscheiden met de prijs Dolman Travel Book of the Year. De Nederlandse uitgever, Nieuw Amsterdam, heeft dit via een persbericht bekendgemaakt.
Molotovs Toverlantaarn is een literaire verkenning van Ruslands cultuur: eerst in Moskou en vervolgens door geheel Rusland, hetgeen een kaleidoscopisch uitzicht oplevert op al hetgeen, gecombineerd, de Russische cultuur bepaalt: mensen, gebeurtenissen, mijlpalen die de grote lijn door de eeuwen van het Rusland trekken, maar daarbij details van doorslaggevende betekenis niet uit het oog verliezen.

maandag 4 juli 2011

Silvio Berlusconi: incarnatie van Machtsmisbruik

Anders gestructureerd
Hoewel Italianen ─ en dat geldt eveneens voor andere Zuid-Europeanen ─ totaal anders gestructureerd zijn dan bij voorbeeld koele Nederlanders of afstandelijke Scandinaviërs, zou men er ook daar wel goed aan doen (heel wat meer) te relativeren, hetgeen een bittere noodzaak lijkt, voordat Italië in hetzelfde politieke moeras wegzinkt als dat zo ongeveer acht decennia geleden het geval was.

De Italiaanse premier en
mediamagnaat Berlusconi
De Italiaanse premier Silvio Berlusconi (geboren 1936), die het land in de vorm van een design-laars in zijn ban houdt, is alles behalve democraat. En zolang hij meent dat hij het zich kan veroorloven, zal hij aan alles en iedereen voorbij regeren, simpelweg omdat hij in een geheel eigen wereld leeft, die niet eens parallel loopt met die van al zijn landgenoten, maar door allerlei subliminale werkingen die van zijn persoon uitgaan, menen tig miljoenen Italianen dat dat wel het geval is, doordat de man de indruk weet te wekken dat hij geïnteresseerd is in alles en iedereen. Hij is Milanees onder de Milanezen, Romein onder de Romeinen, arbeider tussen arbeiders en ondernemer met zovele andere ondernemers. En als hij erin slaagt die illusie overeind te houden, meent hij tevens dat het gros van de Italianen hem wel zal blijven steunen.

Toch nog hoop op verdwijnen
Hoe oppervlakkig dat alles is, blijkt als men even verder kijkt dan de eigen neus lang is. Want zelfs Italianen kan men het te bont maken, is in juni gebleken. Die meneer Berlusconi heeft zich te zeer vergaloppeerd, hetgeen ertoe heeft geleid dat hij zijn overtuiging direct heeft bijgesteld. Riep hij na de rampen met de kerncentrales in Japan ─ inmiddels geheel uit het nieuws verdwenen ─ dat hij bleef inzetten op kernenergie, na de voor hem slecht verlopen verkiezingen is hij voor een groene toekomst. Het zegt iets over de wendbaarheid van de man als het eigenbelang in het gedrang komt. Toch is en blijft het verwonderlijk dat iemand met zo'n kwalijker uitstraling ─ eerst zie je een conglomeraat van onbetrouwbaarheid op je afkomen en wel zodanig dat die een zelfstandig leven leidt buiten de 'aura' van de man in kwestie; dan zie je een hele tijd niets en pas dan een schertsfiguur die de naam draagt van iemand over wie recentelijk een boek is verschenen, dat snel in het Nederlands is vertaald.

Ten halve omkeren?
De meest prangende vraag die zich keer op keer voordoet, is: kan die dubieuze Italiaan toch weer overleven, geheel in overeenstemming met wat zich de laatste decennia door, met en om hem heeft afgespeeld, of is het moment aangebroken dat de meerderheid der Italianen door een onomkeerbare Berlusconi-moeheid is gegrepen? Mocht dat niet gebeuren, dan zal ook Italië meer en meer worden gekenmerkt door de onaangenaam bruine tinten in het politieke krachtenveld dat reeds heeft bezit genomen van diverse andere Europese landen, hetzij in de regering zelf, dan wel in de sfeer der gedoog-partners, die het in enkele landen al voor het zeggen hebben. 
De terugreis naar de jaren dertig van de vorige eeuw is vooralsnog niet tegen te houden. Misschien dat het ware gezicht van bepaalde politici ─ en dat komt slechts onder zeer hoge druk te voorschijn ─ ertoe bijdraagt dat in landen waar grote delen van de bevolking reeds heeft geboekt voor het avontuur in het ondoorgrondelijk bruine moeras, een al te pijnlijk incident met verstrekkende gevolgen ervoor kan zorgen dat men ten halve keert voordat men ten hele blijft dwalen.

Tournee
Dat de opper-manipulator uit Rome ─ en deze keer bedoelen we daarmee nu eens niet de bezetter van de stoel van Petrus ─ voor pathologisch geblaat niet terugschrikt, bleek voor de zoveelste keer, tijdens een bezoek in juni 2010 aan Brazilië. Tegen de Braziliaanse president da Silva sprak het Laars-Mannetje: "Wij komen allebei uit de loopgraven van de arbeiderswereld." Hoe wereldvreemd ─ om het nu eens vriendelijk te zeggen ─ dat was, blijkt uit het feit dat die Italiaan miljarden heeft verdiend na zijn tijd in een arbeidersgezin, en de ander na zijn schooltijd een gewone arbeider is geweest. 
En zo raaskalt dat vreselijke wezen 'gewoon' verder. Aan Sarkozy meldde hij dat hij aan de Sorbonne heeft gestudeerd, maar dat moet de Italiaanse premier hebben gedroomd: letterlijk of figuurlijk.

Kameleontisch
Beppe Severgnini omschrijft in zijn boek Berlusconi en de Italianen dergelijke en soortgelijke uitingen als kameleontisch: de man doet ze op de scala variërend van kameel-achtig tot leeuw-achtig. Het toont hoezeer de man is gespeend van ook maar de geringste zelfkritiek.
Auteur Indro Montanelli 
Mooier dan de Italiaanse schrijver Indro Montanelli (1909-2001) kan men niet in een paar zinnen een beeld van Berlusconi schetsen. De zeer kritische journalist was ooit emotioneel-vriendschappelijk gelieerd aan die blaaskaak, maar pas na de breuk tussen die beiden, halverwege de jaren negentig van de vorige eeuw, zei Montanelli het volgende over de Italiaanse premier van anno nu: "Hij heeft gevraagd of hij me nog eens kan zien, maar ik wil niet. Omdat ik weet hoe het gaat: dan komt hij aan, barst meteen in het trapportaal in tranen uit, omhelst me en zegt dat hij niet zonder me kan. En ik geloof hem. En hij belazert me."
In het boek van Beppe Severgnini worden we nog eens met wat nuchtere feiten geconfronteerd: die Berlusconi bezit negentig procent van de Italiaanse media; meer dan eens is hij aangeklaagd wegens corruptie, meineed en frauduleuze handelingen. Toch werd hij in 2008 voor de derde keer Italië's minister-president.

Eindeloos lijkende weg het ravijn in
Al twee decennia draait heel Italië om deze man. Hoe kan dat en welke gevolgen heeft het. In het onlangs in Nederlandse vertaling uitgekomen boek van voornoemde auteur wordt het uit de doeken gedaan, en gelukkig doet de schrijver dat op een onderhoudende manier, die je hier en daar doet meesmuilen ondanks de vele kwalijke aspecten die in het verhaal geenszins onderbelicht raken. Hij verklaart de tien elementen die het succes van Berlusconi vormen, en houdt de mensen, ook de niet-Italianen, daarmee een spiegel voor. Zolang de super macho Berlusconi het niet al te bont maakte, leek het alsof een meerderheid van de bevolking in Italië dat vergoelijkte, maar nu zijn ster dalende is ─ en hoewel het zou kunnen, is het nog maar de vraag of dat een voortschrijdend proces is ─ gaat het volk morren en wordt de mantel der liefde minder en minder vaak te voorschijn gehaald.
En dan zijn er toch nog altijd weer politici die maar niet kunnen begrijpen dat er steeds meer mensen zijn ─ en vooralsnog zullen blijven komen ─ die zelfs alles wat lijkt op een schaduw van vertrouwen in de politieke kaste verliezen.
__________
Beppe Severgnini: Berlusconi en de Italianen. Vertaald door Miriam Bunnik; 176 pagina's, paperback, Nieuw Amsterdam Uitgevers, Amsterdam 2011. ISBN 978-90-468-1030-9.

dinsdag 28 juni 2011

Arte-televisie: Thema-avond over Vuile Olie

Zeebodem
Om kwart over acht in de avonduren van dinsdag 28 juni start Arte's thema-avond over de gevaren die kleven aan het boren naar olie op de zeebodem. Het motto van de thema-avond luidt Schmutziges Öl. Het eerste van de twee onderdelen, Profit um jeden Preis gaat over de vraag hoe het nu verder moet met olieboringen in de zeebodem, nadat we 
recentelijk ─ wereldwijd, zeg maar ─ zijn geconfronteerd met de ramp omtrent het boorplatform Deepwater Horizon in de Golf van Mexico.

Deepwater Horizon, het boorplatform in de Golf van Mexico
Dubieuze boringen
Dat eerste onderdeel van de thema-avond duurt vijftig minuten: tot 21:05 uur, waarna het tweede deel dat direct in aansluiting wordt uitgezonden, nog vijf minuten langer duurt: tot 22:00 uur. Dat onderdeel draagt de titel Abgefackelt ─ Wie die Ölkonzerne unser Klima killen. In dat gedeelte worden de dubieuze olieboringen in Nigeria en Rusland aan de kaak gesteld, omdat deze fatale gevolgen hebben voor de klimaatbeheersing.

maandag 20 juni 2011

Seksueel misbruik: het zwijgen doorbroken

De Britse televisiezender BBC One vertoont op dinsdag 21 juni, vanaf 23:35 uur ─ tot 00:25 uur in de nacht op woensdag 22 juni ─ een documentaire van eigen bodem over seksueel misbruik in de katholieke kerk. Dat ligt weliswaar alweer flink wat jaren terug, maar komt nu heel nadrukkelijk in de openbaarheid doordat de slachtoffers van toen ─ die inmiddels allen volwassen zijn ─ een rechtszaak hebben aangespannen tegen de verantwoordelijken. Eén en ander zal in een stroomversnelling zijn geraakt door alle ophef die zulke vergrijpen ook in andere Europese landen de laatste jaren thema van de bestaande media zijn geworden en, in mindere mate, ook gebleven.

dinsdag 14 juni 2011

Arte-tv: Thema-avond Stemmen uit Iran


Op dinsdag 14 juni begint om kwart over acht in de avond op Arte-televisie de thema-avond Stimmen aus dem Iran. De eerste negentig minuten zullen worden ingeruimd voor een documentaire uit 2010 met bovengenoemde titel.
In juni 2009 zijn heel veel, vooral jongeren, in Iran in opstand gekomen tegen het regime, omdat zij twijfelden aan de uitslag van de presidentsverkiezingen.
Hoewel de actie aldaar niet geheel uitliep op wat de demonstranten zich als doel hadden gesteld, is er wel een voorbeeldfunctie van uitgegaan voor andere islam-landen, waar het snel eveneens ging broeien tegen de machthebbers: Tunesië, Egypte, Lybië, Jemen en Alegrije.

In aansluiting op de documentaire volgt om 21:45 uur het programma-onderdeel Die Debatte, waarin wordt gedebatteerd over het thema.

Hoe staat het nu met Wikileaks' Julian Assange?

WIKILEAKS' Julian Assange
Diverse andere protagonisten uit het wereldgebeuren hebben Julian Assange van de voorpagina's der kranten en van de topthema's van de radiobulletins, en vooral van de televisiejournaals verdreven. Mladic en Strauss Kahn waren de mannen op wie de laatste maand de aandacht in overvloed was gericht. Die laatste zal nog heel wat Journaals op de globe halen, en eveneens in ons land aangezien het Tribunaal dat hem zal moeten berechten, zich in Den Haag bevindt. Maar we willen toch ook graag weten wat er nu met Julian Assange in de tussentijd is gebeurd, en vooral of er iemand binnen de journalistiek is die zich in de zaak heeft vastgebeten om eens tot de bodem uit te zoeken waarom juist op het moment dat er één en ander van de kant van Wikileaks de focus richting regeringen en hun vertegenwoordigers, verspreid over de aardkloot, zou wijzen, werd de man gearresteerd en in staat van beschuldiging gesteld. De overeenkomst met Strauss Kahn valt niet te overzien.
Vanzelfsprekend is het mogelijk dat Julian Assange zich heeft laten gaan waar hij er beter aan zou hebben gedaan enige terughoudendheid te betrachten. Weten kunnen we het immers (nog) niet, en juist daarom zou het goed (geweest) zijn als de journalistiek in staat zou blijken van het ene spectaculaire moment naar het andere te huppelen.
Bij al die persoonlijke aspecten van de kwestie Assange is kennelijk datgene wat van veel ruimer belang is en dat heel veel meer internationale gevolgen heeft, totaal op de achtergrond geraakt.
Daarom willen we u hier nog eens een boek voorstellen welks inhoud over het fenomeen Wikileaks gaat. Kennisname van de inhoud is een spannende en interessante aangelegenheid.
__________
Marcel Rosenbach en Holger Stark:
Staatsfeind Wilileaks ─ Wie eine Gruppe von Netzaktivisten die mächtigsten Nationen der Welt herausfordert. 336 pag., paperback; Deutsche Verlags Anstalt, München, zusammen mit SPIEGEL Buchverlag, 2011.
ISBN 978-3-421-04518-8

donderdag 9 juni 2011

Nieuwste VPRO Thema: Kroost en carrière

Tweeverdieners in de knel
Het zal geen al te grote verwondering wekken als we hier nog eens postuleren dat er ─ in ieder geval in ons land ─ steeds meer tweeverdieners komen. Onder hen bevinden zich veel gezinnen met jonge kinderen,
In de aflevering van VPRO Thema van donderdag 9 juni komt het feit met alle parafernalia ruim aan de orde, en in de loop van de bijdrage leren we dat de meeste werkende moeders dit drie à vier dagen per week doen. Daarnaast is het een gegeven dat steeds meer vaders een papa-dag ─ ook wel: een thuiswerkdag ─ houden. De klemmende vraag die zich in die context voordoet, is: zijn we dan nu tevreden over de verdeling, respectievelijk de combinatie qua zorg en werk: hebben we die goed geregeld? Willen al die vaders wel papa-dagen of laten ze dat, zonder directe kritiek en/of bezwaren aan zich opdringen? Een vraag die ons nog veel gewichtiger lijkt, is: zijn de kinderen wel gebaat bij dat Nederlandse model? Om enigszins een indruk dienaangaande te krijgen, hebben de mensen van VPRO Thema bij vier gezinnen achter de voordeur gekeken.

Kroost en carrière, tweeverdieners in de knel, luidt de titel van de aflevering in kwestie, die te zien is op donderdag 9 juni, via Nederlkand 3, tussen 20:25 uur en ongeveer 21:50 uur.

vrijdag 3 juni 2011

Veel kunst, moleculen en consumabele chemie

De Nacht van Kunst en Wetenschap in binnenstad Groningen
Op onze zustersite Tempel der Wetenschappen hebben we u in een artikel van 3 juni een zo goed mogelijk beeld willen schetsen van gedeelten van hetgeen u te wachten kan staan, als u de voorkeur blijkt te geven aan (de) wetenschappelijke aspecten van De Nacht van Kunst en Wetenschap die van zaterdagavond 4 juni tot in de nacht op zondag 5 juni zal worden gehouden in de binnenstad van Groningen.


Van het grote moleculaire project dat tot zesentwintig meter hoog in het schip van de Der Aa-kerk zal worden gebouwd tot en met allerlei chemische ontdekkingen die de leek nog zou kunnen doen, willen we hier ter aanvulling nog enkele activiteiten opsommen, welke u eventueel zouden kunnen doen besluiten u actiever in te laten met het brede scala aan mogelijkheden dat de hedendaagse chemie u biedt.
U kunt in de Der Aa-kerk spelen met nano-motoren en eveneens met buckyballen, u kunt waarachtig kloppend hartcellen bekijken en de proef op de som nemen op het punt van de consumptiemogelijkheden die de chemie te bieden heeft, zowel qua eetbaarheid alsook qua consumptie van vloeibare stoffen.
Zie ook de website van dit Grote Gebeuren.

woensdag 25 mei 2011

Japanse catastrofe met wereldwijde gevolgen

TV5 Monde biedt op woensdag 25 mei enkele actuele reportages in de reeks Complément d'enquête. De aflevering die deze keer op ons scherm kan verschijnen ─ Nucléaire: la catastrophe change tout ─ toont diverse aspecten van de ramp in Japan met de kerncentrakes in Fukushima na de aardbeving in maart 2011, en de wereldwijde gevolgen daarvan, voorzover men die nu kan inschatten.
De reportages in kwestie worden via de Franstalige zender de ether ingestuurd tussen 21:00 uur en 23:00 uur.

donderdag 12 mei 2011

Lezing Philip Jenkins: Vrije Universiteit Amsterdam

Lezing en commentaar
Op vrijdag 13 mei wordt in de Theologische Faculteit van de Vrije Universiteit te Amsterdam een lezing gehouden door Philip Jenkins, hoogleraar Geesteswetenschappen aan de Pennsylvania State University. Daarin zal de geleerde één en ander toelichten van hetgeen hij in 2007 heeft geboekstaafd in Christianity, Islam and Europe's Religious Crisis, in 2010 in een Nederlandse vertaling van Bart Voorzanger verschenen als Gods Werelddeel ─ christendom,  islam en de religieuze crisis in Europa bij Nieuw Amsterdam uitgevers te Amsterdam.


Als basis voor de lezing dient een tweetal vragen:
Zal het christendom in Europa bezwijken onder het gewicht van niet alleen globalisering, westers secularisme, en van (al dan niet) islamitische immigranten?

Staat Europa op het punt Eurabië te worden?

Overdreven voorstellingen
Laten we hier ─ voordat Philip Jenkins zijn lezing houdt ─ nog eens recapituleren dat er in Nederland minder dan vijf procent van de bevolking islamieten zijn, welke zich zeker niet als geheel laten indelen bij de groepering islamisten. Om het even zuiver te houden: niet alle rooms-katholieken ─ integendeel ─ vinden het aanvaardbaar dat de paus ─ u weet wel, die paapse travestiet in Vaticaanstad die een zetel bezet houdt met de uiterst ridicule benaming  Heilige Stoel draagt ─ gezag mag uitoefenen als Gods plaatsbekleder op aarde, terwijl juist aardse mensen God hebben gecreëerd en niet andersom.
Dat er geestelijke gestoorden bestonden die twee decennia geleden riepen dat er in het jaar 2000 nog slechts één vlag op deze aardkloot zou wapperen ─ die van Allah ─ en dat er ongetwijfeld ook nu nog misleide lieden zullen bestaan die menen dat het dan misschien wat later zal gebeuren, mag geen reden zijn voor mensen in het westen ─ inclusief gelovigen van welke richting dan ook, en al dan niet vanuit een politieke overtuiging met een verborgen agenda ─ om zich, jegens zo'n kleine minderheid als de moslimbevolking, op te stellen zoals het beesten-tuig in Mofrika van anno dazumal heeft gedaan jegens hun joodse burgers.


Geen verovering

Het is, vriendelijk gezegd, dan ook je reinste dwaasheid dat er politieke stromingen, helaas ook in ons land, bestaan van mensen die zich laten leiden door een ─ opnieuw: vriendelijk gezegd ─ vorm van niet onderkende doodsangst jegens moslims, die in hun relatief geringe aantal ertoe zouden kunnen overgaan Europa te veroveren. Dat anderzijds de reëel bestaande angst niet zonder meer van tafel kan worden geveegd, moge even duidelijk zijn: een poging tot verklaring is dan ook wel het minste. Die ligt onder meer in de vehemente wijze van prediken en haatzaaien aan de zijde van bepaalde extremistische fundamentalisten, die de wereldheerschappij wensen en daarom eisen. De niet zelden hysterisch-uitzinnige wijze waarop de dreigingen aan het adres van aanhangers van een andere godsdienst, en in de richting van ongelovigen, worden geuit, maakt, vooral bij ons, nuchtere Nederlanders, een volslagen gestoorde en daardoor verstorende indruk.

Philip Jenkins, hoogleraar
Geesteswetenschappen aan de
Pennsylvania State University
Aanpassingen
Philip Jenkins is er dan ook van overtuigd dat die angst voor een totale islamisering van Europa zwaar overtrokken is. Voorts is hij van mening dat het christendom eveneens grote moeite zal hebben, zich in de seculiere cultuur van Europa te handhaven. Volgens deze geleerde hebben die beide geloofsgemeenschappen zich inmiddels aangepast en zullen zij zich ook nog verder aanpassen.
Wat Philip Jenkins in zijn lezing naar voren zal brengen, zal worden becommentarieerd door James Kennedy, hoogleraar Nederlandse geschiedenis aan de Universiteit van Amsterdam.

__________
Lezing Philip Jenkins:
Vrije Universiteit, Hoofdgebouw 13A-11/13
vrijdag 13 mei, tussen 14:00 uur en 16:00 uur

Toegang vrij, met een borrel na afloop.
__________
Philip Jenkins: Gods werelddeel ─ Christendom, islam en de religieuze crisis in Europa. Vertaald door Bart Voorzanger; voorzien van een inleiding door de auteur, speciaal voor de Nederlandse editie. 480 pagina's, paperback, Nieuw Amsterdam Uitgevers, Amsterdam 2010. ISBN 978-90-468-0788-0.

Lezing Philip Jenkins in Vrije Universiteit Amsterdam

woensdag 6 april 2011

Time-special over een alternatieve soort energie

De editie van het Anerikaanse weekblad Time Magazine, die de datum 11 april draagt, is een environment special. Op de voorpagina wordt gesuggereerd dat met gas uit schalie de energiecrisis zou kunnen worden opgelost. In principe is dat echter wel ietwat kort door de bocht, want de inleidende woorden bij het acht pagina's lange artikel van Brian Walsh binnenin het blad eindigen met "Can the energy industry be trusted to deliver the goods so that everyone benefits?"


Langzaam maar zeker komt in de loop van het artikel, de aap uit de mouw, aangezien de vaststelling van groot belang luidt: Ëxtreme Energy Goes Global — From shale gas to oil sands, new unconventional sources of fossil fuel may keep the world running. But this energy could come at a high environmental cost."

De internationale vraag naar olie bedraagt in 2011 negenentachtig miljoen vaten per dag. IN 2035 zal dat aantal zijn opgelopen tot negenennegentig miljoen vaten. Tussen 2008 en 2035 zal de vraag naar natuurlijk gas toenemen met vierenveertig procent.Meer dan een derde gedeelte daarvan zal afkomstig zijn uit onconventionele bronnen.

zondag 3 april 2011

Das Philosophische Quartett van 3 april: Verrassende revoluties als discussiethema

De tweede publieke Duitse televisiezender ZDF zendt met enige regelmaat een aflevering van het programma Das Philosophische Quartett uit, waarin Rüdiger Safranski en Peter Sloterdijk met twee gasten een actueel thema bespreken. Deze keer is het onderwerp verrassende revoluties. De woelige omwentelingen, respectievelijk de verwoede, deels gelukte, ten dele nog in de kiem bestaande, dan wel moeizaam verlopende omwentelingen in de Arabische wereld zullen ongetwijfeld de aanleiding hebben gevormd voor het huidige thema.
Onder de titel Sturm der Geschichte: Warum uns Revolutionen überraschen wordt vanaf 23:55 uur tot 00:55 uur in de nacht op maandag 4 april wordt het thema behandeld op de diepgravende wijze die de heren eigen is, zonder daarbij al te veel in jargon te vervallen. Toch is het geen niveau van discussie dat het op prime time goed zou doen, vandaar dat het late tijdstip het ideale moment lijkt om dergelijke zaken niet uit de weg te gaan. De gasten die over het onderwerp komen meepraten, hebben niet zelden een tegengestelde mening, hetgeen ten faveure werkt van een verlevendiging van de discussie.

donderdag 31 maart 2011

De biseksuele revolutie op Arte-tv

Uitgesproken verwachting
Het zal ongeveer twee decennia geleden zijn dat profesor Iteke Weeda, in een vraaggesprek met mensen van een stedelijk televisieprogramma in Groningen, de verwachting uitsprak dat omstreeks het midden van de eenentwintigste eeuw zo ongeveer alle mensen wel biseksuele interesse zouden tonen. Vanzelfsprekend was menigeen verontwaardigd over zoveel stoutmoedigheid, om het voorzichtig uit te drukken. Doorgewinterde, desondanks zeer onzekere, macho's liepen voorop in hun afkeuring, respectievelijk afkeer, van de gedachte.
Een jaar of tien later vertelden diverse studenten van kunstinstellingen, voorop de conservatoria, dat op hun 'school' alle studenten biseksueel waren, met uitzondering van de literalisten uit de zogeheten Bible Belt en enkele verstokte anderen uit streng christelijke milieus.

Vastgesteld feit

Inmiddels is door allerlei onderzoeken komen vast te staan dat steeds meer mensen zich niet willen vastleggen op één geslacht: niet op de andere sekse, maar evenmin op de eigen, en dat die eerder wat stroef verlopende wijzigingen in het patroon van anno toen, steeds vloeiender worden. Zo ligt de situatie vier decennia na de Grote Seksuele Revolutie.
Dat komt aan de orde in de Franse documentaire uit 2008 van Laure Michel en Eric Wastiaux, die Arte-televisie de komende dagen drie keer zal uitzenden in HD-kwaliteit op het beeldformaat 16:9, en met stereofonisch geluid.
De eerste keer is dat op donderdag 31 maart, tussen 21:55 uur en 22:55 uur. De eerste herhaling is op zondag 3 april om 05:00 uur in de ochtend, de tweede op dinsdag 5 april om 04:35 uur.

dinsdag 29 maart 2011

EO-thema-avond over loverboys op Nederland 3

Veel voorkomend fenomeen
Als een naïef meisje — dat wellicht beter kan worden aangeduid met de kwalificatie lief-dom, want totaal onervaren in het contact met mannen, hoe jong ook, die een verborgen agenda hebben — dat door een werkelijk of vermeende aantrekkelijke jongen in het zonnetje wordt gezet, cadeautjes van hem krijgt en een huwelijk in het vooruitzicht wordt gesteld, is niet zelden helemaal aangedaan door de aandacht en daardoor in een voor haar onbeheersbare situatie terechtgekomen die haar in emotioneel opzicht chantabel maakt.
Als de jongen in kwestie geen serieuze bedoelingen heeft en zijn liefde alleen maar speelde om zijn slachtoffer klaar te maken voor een zo soepel mogelijk verloop van zijn plannen — en die zijn geenszins ten faveure van het meisje in kwestie, maar maken kans van slagen door haar relatief grote labiliteit—, dan is het beslist gerechtvaardigd om te spreken van een loverboy.
Want het toneelstuk raakt in een volgend bedrijf. De jongen speelt haar voor dat ze, in verband met hun wensen en verlangens, in een financieel moeilijke positie verkeren, maar dat die valt op te lossen als zij bereid is om met een vriend van hem het bed te delen. Natuurlijk, zo beweert hij, wil ook hij dat liever niet, en in veel gevallen stemt het meisje dan toe, doordat bij haar allerlei verwarde gevoelens zijn gaan gisten.


Thema-avond
Wat we hierboven hebben omschreven, is een situatie die verbijsterend vaak voorkomt, in vrijwel alle landen van de westerse samenleving, en die veel schade aanricht bij het betrokken meisje en haar omgeving.

Eindelijk hebben politie en justitie door welke omvang dit fenomeen heeft aangenomen en sedert kort zijn er acties met waarschuwingen op touw gezet. Maar vooralsnog blijft het desondanks een kwestie van vooral alert blijven en, waar nodig, ingrijpen.
De Evangelische Omroep heeft het probleem op de agenda gezet en presenteert op woensdag 30 maart een thema-avond met de titel Loverboys. Dat is zeker geen overbodige luxe, aangezien de nieuwste 'generatie' loverboys de voor hen geschikte meisjes niet meer via het schoolplein ronselt, maar nu veel meer contact legt via het internet. Dat medium garandeert de  voor de loverboys zo noodzakelijke anonimiteit, en dat geldt tevens vcor de inmiddels talrijke andere, zogeheten, sociale media.


Slachtoffers en deskundigen

Tijdens die thema-avond, die via Nederland 3 zal worden uitgezonden tussen ongeveer 20:25 uur en circa 21:50 uur, komen slachtoffers en ter zake kundigen aan het woord. Zij spreken vooral over de nieuwste generatie loverboys. Ook komen methoden an bod waarmee de meisjes in kwestie een vorm van zelfbescherming kunnen opbouwen.
We zijn benieuwd of ook de door jonge studenten van een college in Groningen in 2010 gerealiseerde speelfilm met documentaire elementen in deze uitzending wordt genoemd. Juist die jongeren hebben, mede op basis van eigen ervaringen, besloten voor leeftijdsgenoten deze film te maken.

dinsdag 22 februari 2011

De onzekere toekomst van Moeammar al-Khaddafi

Moeammar al-Khaddafi,
een Beest uit de Afgrond.
Het ongrijpbare van Libië
Ieder die ogen en oren heeft, en daarmee enigermate situaties kan inschatten, respectievelijk analyseren op basis van gegevens welke verder reiken dan zijn neus lang is, begrijpt dat het recente charme-offensief van de Libische leider Moeammar al-Khaddafi richting het westen door politiek opportunistische motieven is ingegeven en niet omdat plotselinge vriendelijke uitingen ten opzichte van datzelfde westen hun oorsprong vinden in oprechte gevoelens: koele berekening is wat hem drijft. Zelfs extreme krankzinnigen — en tot die categorie behoort die kolonel, en dat bewijst hij steeds opnieuw — kunnen heel goed hun eigen belang in het oog houden.
Dat bleek enige jaren geleden reeds in de Lockerbie-kwestie: zodra Khaddafi in al te gevoelig vaarwater terechtkomt, past hij zijn strategie aan. Hoewel er altijd goedgelovigen zullen blijven, die — uit welke overwegingen dan ook — menen dat het om aanpassingen ten faveure van Europa en de VS gaat, is zulk gevoelen of wensdenken niets anders dan voorbijgaan aan de realiteit. Voor diegenen zou je het bijna verplicht gesteld willen zien om eens nader kennis te nemen van enige feiten omtrent de man in kwestie en de staat die hij en zijn familie in de greep houden. Er bestaat objectieve literatuur over land en volk en degenen die er aan de macht zijn.

Gerbert van der Aa onderweg in Libië op een prachtige plek met fraai uitzicht.

Gerbert van der Aa reed door Libië
In het verleden jaar verschenen, doch nu weer hyper-actuele boek van Gerbert van der Aa wordt een reeks indrukken geschetst die de auteur — hij was een van de zeer weinige opdeed tijdens zijn tienduizend kilometer lange tocht door Libië, in een oude terreinwagen. Daarbij heeft hij zich vooral gericht op de mensen in dat land, en is hij daarmee erin geslaagd ons een beter inzicht te verschaffen in hoe de incarnatie van daverende gekte, die de Libische leider is, zijn sporen nalaat in de samenleving van alledag. Dat is meestal het geval met krankzinnige leiders.
We hoeven de geschiedenis van de twintigste eeuw er maar op na te slaan om te kunnen vaststellen welke vloedgolven van totale destructie zijn ontstaan in de pathologisch-perfide toestand in het hoofd van lieden als Hitler, Stalin, Mao, Amin en nog zoveel andere leiders van kleinere staten. Dat Khaddafi er alles aan doet om in die rij van vertegenwoordigers van het Beest uit de Afgrond te worden opgenomen, bleek op dinsdag 22 februari tijdens zijn toespraak voor de Libische televisie. Daarin bewees hij niet alleen dat hij geheel buiten de realiteit staat, maar tevens dat hij er niet voor terugschrikt een zeer omvangrijke massamoord aan te kondigen.

Niet alleen is hij daarvoor geschift genoeg, en zal er — ondanks alle redelijke protesten, daar en elders ter wereld, tot in de hoogste politieke regionen toe — heel wat strijd moeten worden geleverd voordat de man op zijn knieën wordt gedwongen. 
Hoewel een deel van het land in handen van de oppositie is — althans volgens berichten van ooggetuigen die hun bevindingen via de nieuwste communicatiemedia verspreiden, opdat de rest van de wereld daarvan kan kennis nemen — is één der belangrijkste vragen van dit moment of het leger bereid is de walgelijke devotie ten aanzien van die uitzinnige Gek op te geven en de kant van het volk te kiezen. De politie in de bevrijde steden schijnt dit te hebben gedaan. Als dat juist is, dient dat voorbeeld zo snel mogelijk te worden gevolgd, opdat — na Egypte — de olievlek van geweld, haat en angst in die regio niet tot het uiterste zal escaleren.
Vooralsnog lijkt het erop dat die door destructiedrift aangestuurde Khaddafi dit land in de woestijn voor een (eventueel groot) deel zal doen veranderen in een woestenij, die een afspiegeling zal vormen van de giftige inhoud van zijn schedelpan.
__________ 
Gerbert van der Aa: Khaddafi's woestijn — Reis door het ongrijpbare Libië. 192 pag., paperback. Nieuw Amsterdam Uitgevers, Amsterdam 2010. ISBN 978 90 468 0639 5. 

Algerijnen — een tekening van Auguste Renoir


Jongere dan deze Algerijnen van Auguste Renoir (1841-1919) zijn momenteel, samen met tal van Arabieren in andere landen van Noord-Afrika en elders in het Midden-Oosten in het vizier van de wereldpers, aangezien zij massaal om veranderingen roepen. 
In Egypte is dat, vooralsnog zonder bloedvergieten verlopen, in andere landen loopt het wat tot zeer veel stroever. In Libië belooft de zoon van de dictator weliswaar aanpassingen, maar de opstandige bevolking gelooft dat waarschijnlijk niet, vooral omdat Khaddafi junior eist dat eerst de zaak tot rust komt. Een uiterst onaangename-, want sensatiekrant berichtte hedenochtend reeds dat Khadaffi zijn volk uitmoordt. Niet dat je verbaasd mag zijn over wandaden van dictatoren, doch moeten we wel de nodige afstand houden tot beweringen in de sensatie- en rioolpers, al melden zelfs agenten van die producten van de drukpers nog wel eens iets dat waar zou kunnen zijn.

maandag 31 januari 2011

INDIA als thema van BBC Radio 3's Night waves

In het programma Night waves van de Britse radiozender BBC Radio 3 wisselen Rana Mitter en historicus Patrick French van gedachten over de staat die ondanks de ietwat dubieuze elementen die deze eveneens vertegenwoordigt, de grootste democratie ter wereld wordt geacht te zijn. In de drie kwartier van dat programma, dat wordt uitgezonden tussen 22:15 uur en 23:00 uur onze tijd, zal best een aantal interessante aspecten naar voren komen, maar alsmen ruim wilworden geïnformeerd over het land India nu en in de tijd die daaraan is voorafgegaan, rest u eigenlijk op dit moment slechts één ding: het omvangrijke, maar zeer boeiend geschreven boek van Ramachandra Guha te lezen, waarover meer te lezen is in een artikel van 5 november 2010 op onze zustersite Tempel der Documentaires.

maandag 24 januari 2011

Duelle: Helmuth Kohl tegen Wolfgang Schäuble

Voormalig Bondskanselier van de
Bundesrepublik Deutschland:
Helmut Kohl (geboren 1930).
Maandag 24 januari begint om 21:00 uur, op het eerste publieke tv-net ARD/Das Erste, een aflevering van de documentairereeks Duelle; de film duurt drie kwartier. De afleveringen in die serie hebben als thema het spanningsveld dat kan ontstaan, en in de meeste gevallen ook wel ontstaat, zo is in de praktijk gebleken, zodra de wegen van twee persoonlijkheden — die dan, in aanleg gewild of niet, rivalen zijn — elkaar kruisen en dat dan ook nog eens langdurig gebeurt.
In de aflevering van 24 januari — Helmut Kohl gegen Wolfgang Schäuble —wordt de aandacht gericht op twee heren uit de sfeer der Duitse christendemocratie, welke beiden flink wat smetten op hun blazoen hebben opgelopen: Helmuth Kohl — voormalig bondkanselier en tot over zijn oren verwikkeld in affaires met betrekking tot allerlei geldschieters die zijn partij geld hebben toegeschoven, waarbij diverse keren de wetten van de BRD zijn overtreden — en Wolfgang Schäuble, die ook betrokken is geraakt in een dubieuze financiële transactie. 
Wolfgang Schäuble (geboren 1942).
Veel erger is dat laatstgenoemde — thans Minister van Financiën in het kabinet Merkel — in zijn tijd als Minister van Binnenlandse Zaken van de Bondsrepubliek Duitsland er alles aan heeft gezet dat er een superpolitie zou worden gecreëerd die nog meer oncontroleerbare macht zou krijgen dan Hitlers Gestapo ooit heeft gehad, en alleen al daarom was die man een uiterst gevaarlijk-monsterlijk wezen en een risicofactor van de ergste orde.