woensdag 6 april 2011

Time-special over een alternatieve soort energie

De editie van het Anerikaanse weekblad Time Magazine, die de datum 11 april draagt, is een environment special. Op de voorpagina wordt gesuggereerd dat met gas uit schalie de energiecrisis zou kunnen worden opgelost. In principe is dat echter wel ietwat kort door de bocht, want de inleidende woorden bij het acht pagina's lange artikel van Brian Walsh binnenin het blad eindigen met "Can the energy industry be trusted to deliver the goods so that everyone benefits?"


Langzaam maar zeker komt in de loop van het artikel, de aap uit de mouw, aangezien de vaststelling van groot belang luidt: Ëxtreme Energy Goes Global — From shale gas to oil sands, new unconventional sources of fossil fuel may keep the world running. But this energy could come at a high environmental cost."

De internationale vraag naar olie bedraagt in 2011 negenentachtig miljoen vaten per dag. IN 2035 zal dat aantal zijn opgelopen tot negenennegentig miljoen vaten. Tussen 2008 en 2035 zal de vraag naar natuurlijk gas toenemen met vierenveertig procent.Meer dan een derde gedeelte daarvan zal afkomstig zijn uit onconventionele bronnen.

Geen opmerkingen: