woensdag 29 september 2010

Canvas-tv met Brazilië voor beginners: politici.

Politici onder de loep
In het kader van een tiendelige reis-reeks wordt op donderdag 30 september door de tweede Nederlandstalige, Belgische zendgemachtigde Canvas het vijfde deel uitgezonden, tussen 21:15 uur en 22:15 uur. Vooraanstaande Belgen stellen hierin een onderzoek in op hun eigen vakgebied. Ditmaal zijn politici in Brazilië aan de beurt om aan de tand te worden gevoeld.
Dat land staat, vooral de laatste maanden, dikwijls in de belangstelling van diverse media in verband met de relatief spectaculaire groei van de economie aldaar. Daarin zijn politici ook betrokken, maar vooral ondernemende mensen die risico's durven nemen zorgen voor de opmars in de vaart der volkeren, en dat is precies wat ze voor hun landgenoten willen.
Tim Pauwels, Belgisch politiek journalist (geb. 1971), onderwerpt een aantal politici aan een streng en kritisch interview.

zondag 26 september 2010

Een Grieks dorp in crisistijd in VPRO's Tegenlicht

Van de vijfdelige serie De aanval op Europa — door de VPRO uit te zenden in de reeks Tegenlicht — kunt u, op maandag 27 september, tussen 20:55 uur en 21:47 uur via Nederland 2, kennisnemen van de tweede aflevering, getiteld Een Griekse tragedie. Gezien de reeks waarin deze documentaire verschijnt en de noodlotsbeladen titel, zal het niet moeilijk te raden zijn dat het gaat over het Zuid-Europese land dat in bovengemiddelde mate is getroffen door de financieel-economische crisis. Andere lidstaten van de Europese Unie hebben ervoor gezorgd dat een failliet van dat land tijdig kon worden afgewend.


De daarvoor vereiste, en door die andere lidstaten geëiste, bezuinigingen in Griekenland hebben veel onrust onder de Griekse bevolking in het algemeen, en bepaalde beroepsgroepen in het bijzonder, voor veel onrust gezorgd, met als gevolg felle tot zeer felle demonstraties, welke tot op de huidige dag doorgaan. Alles wordt uit de kast getrokken om te kunnen overleven, en dat daarbij zekere groepen ook nog wel eens onderling tegengestelde belangen hebben, zal niemand verbazen.

Regisseur Shuchen Tan heeft besloten om de tragedie van het huidige Hellas te portretteren aan de hand van een Grieks dorp.

zondag 19 september 2010

Zondag: Panorama van Canvas over bijensterfte

Al degenen die geïnteresseerd zijn in de kwaliteit van het leven der mensen en die ook graag verder kijken dan de oppervlakte — of zij nu van honing en de producent ervan: de BIJ houden of niet — doen er goed aan op zondag 19 september om 20:10 uur hun televisietoestel in te schakelen om te kijken en luisteren naar wat er wordt getoond en verteld in het actualiteitenprogramma Panorama van het tweede Nederlandstalige Belgische televisienet CANVAS over het massale, en tot nu toe onverklaarbare sterven van de (honing)bij, een fenomeen dat in eerste instantie de existentie van de commerciële bijenhouders bedreigt — maar als gevolg van het enorme belang voor het leven op aarde voorzover dat in principe het verschijnsel Mens betreft — maar tegelijkertijd catastrofale invloed kan hebben voor het bestaan op deze planeet.

Voor meer en vervolgens nog meer informatie over dit uitermate actuele thema zij verwezen naar twee eerder gepubliceerde artikelen, onder meer op deze site.


zaterdag 11 september 2010

De nachtmerrie van Ina Post zondagavond via NL 2

Op 8 september 1986 werd de toen jonge vrouw — thans vooral bekend als Ina Post, die in werkelijkheid echter Clasina Maria Post heet, en werd geboren in 1956 — door de politie van haar bed gelicht, omdat zij wordt verdacht van de wurgmoord op een bejaarde vrouw. Ina Post legde na vier dagen, als gevolg van grote psychische druk, een bekentenis af, ook al had ze die moord niet gepleegd. Weliswaar trok ze die bekentenis vrijwel onmiddellijk weer in, maar deze bleef van doorslaggevende betekenis voor de toenmalige veroordeling. Verder leidde die bekentenis, helemaal in latere stadia, toen er steeds meer twijfel ontstond omtrent haar daderschap, tot grote vraagtekens. Overigens staat voor de coördinator van het toenmalige politieteam, ook anno 2010 vast dat Ina Post wel de dader is.
Zondag 12 september presenteert de Humanistische Omroep — via Nederland 2, vanaf 23:45 uur tot 00:45 uur — een reconstructie van de feiten omtrent Ina Post, in een film met Karina Smulders, Huub Stapel, Leopold Witte en Fred Goessens.