maandag 27 juli 2009

Acht decennia achter het stuur; vijf jaar verlenging

Al acht decennia mag de 98-jarige Jan Leugs, woonachtig in het dorp Ten Boer onder de rook van Groningen, in een auto rijden. Verleden week moest hij de periodieke herkeuring ondergaan, en vandaag weet hij dat de arts geen enkel gezondheidsrisico bij de man heeft vastgesteld en hij daarom nog weer een verlenging van zijn rijbewijs krijgt voor een periode van vijf jaar. Volgens de dokter kon hij zo naar Parijs rijden.
Niet iedereen zou bij de man in de auto stappen, juist vanwege die leeftijd. TV Noord-verslaggeefster Anja Otto deed dat vandaag echter wel en stelde al snel vast dat Jan Leugs de vaart er goed in had.
"Als je langzaam wilt, moet je niet in de auto stappen," luidde het commentaar van de krasse knar, en mevrouw Otto stelde vast dat Jan Leugs reed "als een jonge hond."
Samen reden ze richting de plaatselijke supermarkt, waar de vanwege het goede nieuws uitstekend geluimde Jan Leugs werd opgewacht door een stralende eigenaar van de winkel. Met een fles voor de avonduren van de 'jubilaris'. Twee jaar geleden had Jan Leugs zich bij de supermarkt gemeld met de vraag of daar geen werk voor hem was, aangezien hij zich stierlijk verveelde. Na wat wikken en wegen heeft de supermarkteigenaar besloten hem dan toch maar vakken te laten vullen, en wat bleek? "Hij werkt als een jonge hond."
In de hoedanigheid van hoogbejaarde jonge hond had TV Noord al eens een onderwerp voor het dagelijkse nieuws gemaakt en waren tal van mensen van die bijzondere prestatie op de hoogte.
Daar is nu het heugelijke nieuws van vandaag aan toegevoegd. Het feit dat Jan Leugs met zijn nieuwe — beter nog: verlengde status quo — erg content is, laat hem echter niet van de realiteit afdwalen. Zodra hij ook maar merkt dat het geringste niet meer helemaal goed gaat, zet hij de auto aan de kant. Een stralend voorbeeld voor tal van minder ouderen en heel wat jongeren. Zoals bij voorbeeld een Leekster 17-jarige jongen die met vaders auto betrokken raakte bij een ongeval en gewoon is doorgereden.

woensdag 22 juli 2009

Waar staat Duitsland — De volgende generatie(s)

Een andere generatie
In de documentairereeks Wo steht Deutschland wordt op donderdag 23 juli, 's avonds tussen 22:15 en 23:00 uur, door het tweede Duitse publieke televisienet ZDF, een nieuwe aflevering uitgezonden. Deze draagt de Engelse titel Germany's next generation — Kinder und der Ernst des Lebens. Overal in Europa raken — helaas — steeds meer maatschappelijke geledingen totaal vergiftigd door onnodig en niet zelden onterecht gebruik van Engelse-, en in de meeste gevallen zelfs Yanken-termen. Vindt men dat internationaal aandoen, maakt het en goede of ontwikkelde indruk? Neen, natuurlijk niet: het is slechts de slaafsheid ten opzichte van een waanidee dat alles in het Engels zou moeten, die hier prevaleert. Maar waarom dan de tweede helft van de titel wel in het Duits? En zelfs als er een Amerikaanse dan wel Franse vertoning, of nog een ergens anders ter wereld, zou worden gegeven, dan kan men bij die passende gelegenheden gebruikmaken van een anderstalige titel. Nu doet het aan als een uiting van willekeur, een ratjetoe dat bepaald niet zal bijdragen tot een verhoging van de eventueel gewenste geloofwaardigheid.
Voor ons land is de in de betreffende documentaire gestelde vraag vanzelfsprekend van belang, ook en vooral doordat daar door een dolgedraaide minister van Binnenlandse Zaken een nieuwe Gestapo wordt voorbereid die terreur, angst en haat zal zaaien over Europa en daarbuiten. Daarom is het goed te weten hoe het er met de jeugd in dat naburige land is gesteld. Hoewel de Engeltaligse titel een next generation suggereert, wordt verderop in de verklarende tekst gerept van de hedendaagse jeugd in dat land. Dat betekent dat ieder naar die rolprent moet gaan kijken die daartoe in de gelegenheid is en die zich daarbij ook nog eens voor dat toekomstbeeld interesseert.
Deze Dokumentation is in 2009 gereedgekomen, en zal door het ZDF worden herhaald in de nacht van donderdag 23 op vrijdag 24 juli, vanaf 04:45 uur.

zaterdag 18 juli 2009

EO-presentator mag niet meevaren op homobootje

Roze bootjes
Niet ieder bootje is een huwelijksbootje. Kennelijk heeft men dat bij de EO nog niet begrepen, en het lijkt er, gezien de laatste incidenten ook niet op dat het begrip ooit tot de huidige ch/g-ristenkongsi zal penetreren. En derhalve zal men verder gaan met een deel van het personeel — in het onderhavige geval gaat het om Manuel Venderbos, die zelfs niet passief mag mee flikkeren — zaken te verbieden die volgens de Grondwet aan een ieder in onze samenleving vrijstaan. Nu heb ik in mijn jonge jaren reeds geleerd dat je nimmer wetten en evenmin andersoortige voorschriften mag maken die dwars ingaan tegen het in onze Constitutie gestelde. Dus wat mot dat daar bij die zwarte-kousen-engerds? Dat laatste begrip voeg ik er maar even aan toe, aangezien ik zelf maar wat graag zwarte kousen draag, en niet alleen omdat deze zo deftig zijn, maar tegelijkertijd zo in-en-in sexy. En dat is allemaal mooi meegenomen: dobberend, peddelend, dan wel wippend in één of andere kajuit.

EO-recidive
Al eerder werd EO-presentator Arie Boomsma drie maanden geschorst omdat hij enigermate bloot in een Franstitelig tijschrift met, de bij hen-die-van-het-goede-geloof zijn, koudwatervrees en brandende-ijsblokjesangst bevorderende titel L'Homo had gestaan. "Zo, en waar bemoeit dat christentuig zich mee?" vraag je je dan toch wel even af. Sedert 1945 wordt alhier geen 'bezettende macht' geacht directe invloeden te kunnen vestigen. Want zodra het om voorstellen tot het praktiseren van de veel gepredikte tolerantie en menselijke vrijheid gaat, zijn en geven massa's christenen niet thuis. Dat was zo in den beginne, is nu, en in de eeuw der eeuwen. Nee, niks Amen.
Ik ken zelfs een manspersoon — een collega-scribent nog wel — welke de semi-blote foto's van Arie Boomsma graag even nader wilde bestuderen; zelf voelde ik — al heb ik niets tegen mooi bloot van welke kunne dan ook — daartoe niet de geringste behoefte, want ik vind dat glunderhoofd compleet ingepakt al onuitstaanbaar, en ik ben als de dood dat het alleen maar erger wordt als de man zich in ontklede staat den volke toont. Maar hij moet dat — vanzelfsprekend — wel mogen, zolang hij zich maar houdt aan het binnen onze Nederlandse wetten gestelde, en hij moet zich zeker niet laten weerhouden door wat voor met verdovende blindheid geslagen sektarisme dan ook.

Geen behoefte
Ach, en ik heb ook al niet de geringste affiniteit met homobootjes, met of zonder huwelijk van al dan niet gelijkgeslachtelijke partners en met of zonder kledij om de anders eventueel blote kont, (ten dele) te bedekken, die niet zelden beter toont dan de kop boven aan de voorzijde, welke aan hetzelfde lichaam gekluisterd zit — ja, ik weet het: aan mij is niet veel besteed. Mij is zulks allemaal snel te veel van het blote lekkers, waarvan allen op de (zich)zelf zaligmakende wijze maar naarstiglijk moeten snoepen. Laat dit bootje maar fijn aan mij voorbijvaren.

Met He-Ho-A-Bi, als het ware
Ergo: Manuel Venderbos — homo-, hetero- dan wel a- of biseksueel en voor mijn part ook nog eens als een compleet anerotische seksofiel — dient gewoon te mogen meevaren. Jawel, zelfs, indien gewenst, als Kleine Geertje/Greetje uit de Polder, Kind van 't Hele Land — al dan niet voorzien van een Van Oekel-bril en dito smoking, de can can dansend maar wel zodanig dat het vaartuigje niet kapseist. Doch een poging, van welke zijde dan ook, om de basaal-menselijke kant van deze gehele affaire toch te laten prevaleren, zal bij gene, zich evangelisch noemende, omroep op dovemansoren stuiten, en de leiding daarvan zal verdergaan met het zich gedragen als jonge weduwen, welke lang geleden reeds door de Apostel Paulus vermanend werden toegesproken met betrekking tot het "omgaan bij de huizen, ijdele dingen doende, sprekende hetgeen niet betaamt". (I Tim 5:13.)
We wisten het reeds decennia: helaas is men, in het geval van heel veel christenen, in tal van opzichten aan de heidenen overgeleverd.
____________
Afbeeldingen
1. Door EO geknevelde-presentator Manuel Venderbos.
2. Glunderende EO-presentator Arie Boomsma.
3. De Apostel Paulus.

vrijdag 17 juli 2009

Afluisterschandaal — extreme hufterigheid is troef

Van kwaad tot erger
Met de vele afluisterschandalen die binnen korte tijd in het nieuws zijn gekomen, is nog weer eens aangetoond in wat voor Big Brother- maatschappij we leven, en in het geval van BNN met welke geesteloze wereld van al die prepuberale ettertjes we te maken hebben. Heel grote schreeuwlelijkjes zonder basaal fatsoen, zonder enig niveau en zonder de geringste beschaving. Hersenloosheid in het kwadraat.
Ik vind die Albert Verlinde wel een onuitstaanbare man, met wie ik noch actief, noch als consument van saaiheidsbuisbeelden ook maar het geringste te maken wil hebben, vooral omdat ik van mening ben dat hij via het huiskamergifscherm uitsluitend nodeloze en nutteloze informatie over de vele kijkers uitstrooit, en dat hij zo intens publiciteitsgeil is en derden wat graag in dubieuze situaties den volke toont, behoort nou ook bepaald niet in de sfeer der klassieke Engelse deftigheidsnormen [1]. Maar zolang Albert Verlinde een normaal burgermansbestaan leidt, hoort niemand hem binnen een fatsoenlijk-geordende samenleving af te luisteren, en al helemaal niet via een vermeende onderscheiding, waarmee een huichelachtig BNN-pubertje kwam aanzetten.

BBN uit het publieke bestel

Bij de toewijzing van zendtijd aan BNN heb ik staatssecretaris Aad Nuis (1933-2007) indertijd voor gestoord, blind en doof, verklaard omdat hij die toekenning vergezeld liet gaan van de mededeling dat dit instituut iets aan het bestaande publieke bestel zou toevoegen. We hadden toen toch al kennis van de hufterige manier waarop Bart de Graaff die ook al zo nare Tros-coryfee Jaap Jongbloed te grazen had genomen. Doch dat over het paard getilde etterbakje snapte niet eens dat hij de grootste naarling van de twee was, en dat gaf reeds overduidelijk aan dat hij totaal ongeschikt was voor het vak dat hij probeerde uit te oefenen.
Zou men nu bij het Commissariaat van de Media eindelijk inzien dat zo'n ranzige club als BNN niet in een fatsoenlijk bestel thuishoort, en zou het nu eindelijk een laatste waarschuwing uitdelen als gevolg van deze ongrondwettelijke handeling jegens Albert Verlinde? Het is nu waarachtig de hoogste tijd.
Albert Verlinde heeft aangifte van het gebeuren gedaan en daarnaast een kort geding aangespannen tegen de zendgemachtigde en tegen de beide presentatoren Sophie Hilbrand en Filemon Wesselink. We mogen hopen dat diens voor 2010 aangekondigde baby de voetsporen van papa naarstiglijk zal mijden.
____________
[1] Dat hij eventueel daarvoor, en vanwege zijn opmerkingen over mannen die de revue passeren, de betiteling valse roddelnicht van Hilversum opgeplakt heeft gekregen, moge verdiend zijn, een inbreuk op zijn privéleven binnen de eigen muren is echter al te zeer buiten proporties, ook als wraakoefening.
____________
Afbeeldingen
1. Glunder-roddeltante Albert Verlinde.
2. Overjarig-prepuberaal BNN-ertje Filemon Wesselink.

woensdag 15 juli 2009

Zwitserse revolutie in de chocoladeproductie

Na zes decennia resultaat
SPIEGEL ONLINE meldt in een artikel van Alice Chapulny dat heden is gepubliceerd, over een revolutie in de productie van chocolade, een van oudsher Zwitsers product, waarover een in Zwitserland veel voorkomende categorie consumenten, de bergbeklimmers, zowel bij hevige koude, alsook bij sterke hitte al heel lang klagen, en het product — dat overigens voor de instandhouding van lichaamsenergie en een goed gevoel dit vanwege de endorfine) — dan ook nooit meenemen als ze de hoogte in gaan.
Het is ook een Zwitserse firma, die daarin verandering kan èn wil aanbrengen: Barry Callebaut, de belangrijkste producent van chocolade ter wereld. Daar is men erin geslaagd een cacao-product te ontwikkelen dat niet alleen caloriearm maar ook nog eens warmtebestendig blijkt te zijn. Zes decennia lang heeft men er tevens bij de concurrentie naar gezocht.


Opvallend is dat zijdelings nog even een ander probleem — dan dat van de bikkelharde winterchocolade en de vla-achtige zomeruitvoering daarvan— wordt aangestipt: chocolade als dikmaker. Merkwaardig toch, aangezien enige jaren geleden de BBC een documentaire heeft gefinancierd en na gereedkoming uitgezonden waarin onomstotelijk zou zijn aangetoond dat een normale consumptie van chocolade niet voor extra lichaamsomvang zou zorgen. De boosdoeners zouden zitten binnenin bonbons.
(Wordt wellicht vervolgd)
__________
Afbeelding: Uitbeelding van twee chocola drinkende Mixteense koningen. Codex Zuche-Nutall.

Kijken in omstreden gevangenis Guantanamo Bay

Handel met Guantanamo-gevangenen
De Nederlandse minister-president zat als een uitermate onbeholpen schooljongetje naast de bovenmeester der Verenigde Staten en werd daar veelvuldig gefotografeerd, waardoor waarlijk ieder die het wil weten, nu kan zien met welk een op alle fronten extreme kleinschaligheid de grootmacht VS soms te maken heeft — moet hebben. De Nederlandse 'baas van 't spul' heeft nu toegezegd te zullen laten bezien of er, na een aanvankelijke categorische weigering, wellicht toch gevangenen kunnen worden overgenomen uit het geheel eigen concentratiekamp van de vorige, op tal van fronten misdadige, president van die 'westerse grootmacht'. Zo is het wellicht goed te beseffen, waarom Barack Obama wil dat Europa gevangenen uit dat mens verachtende en geest onterende instituut 'overneemt'. Aangezien Nederland deel wil uitmaken van de G20-landen, mag u ervan uitgaan dat die vorm van koehandel zal worden gepraktiseerd. "Meneer Biesheuvel, dit is geen koehandel, dit is geitenhandel," maande Joop den Uyl zo'n vier decennia geleden de toenmalige MP van ons land, die — eveneens van zogeheten christendemocratischen huize — ook al zo goed de geïncarneerde benepenheid kon uitbeelden.

Bush's Game
Van velen staat helemaal niet vast dat ze schuldig zijn aan al hetgeen hun ten laste wordt gelegd, maar terug naar het eigen land kunnen ze niet, omdat ze daar — volgens de overwegingen van de administratie in het Witte Huis — zullen worden gemarteld. Niemand, die met het reilen en zeilen van de maffiose voormalige VS-administratie Bush jr. enigszins op de hoogte is — en waarvan dag in, dag uit, meer mofse manipulaties aan het licht komen —, zal nog verbaasd mogen zijn over de onbeantwoorde schuldvraag van diverse van die gevangenen, aangezien de monsterlijke willekeur in het mensonterende, extreem vuile spelletje van crimineel tuig op één der machtigste instituten op dit ondermaanse reeds toen spreekwoordelijk was.
En dat opnieuw gemarteld worden mag vanzelfsprekend onder geen enkel beding gebeuren, aangezien al deze gevangenen reeds zijn behandeld alsof zij in de ergst denkbare Gestapo-gevangenis waren ondergebracht.
Degenen, die thans meer details over dat slachthuis van de menselijkheid, onder leiding van George W. Bush, willen weten, doen er goed aan op woensdag 15 juli te kijken naar het tweede, Nederlandstalige Belgische televisienet, Canvas, waar in het actualiteitenprogramma Terzake tussen 20:00 uur en 20:45 uur de documentaire Inside Guantanamo zal worden uitgezonden. De bewuste aflevering van Terzake wordt uitgezonden voorafgaand aan de speelfilm Ripley's Game, waarin omstandig zal worden uitgemeten tot welke ongelooflijke misdaden een gedegenereerde geest in staat blijkt te zijn. Wat een hele kongsi van gedegenereerden dan kan aanrichten, hebben we al zo vaak gezien in de loop der geschiedenis, zowel in Europa als in het verre Oosten, en eveneens al diverse malen in 'God's own country'.
____________
Afbeeldingen
1. De geïncarneerde, kikkerlandse benepenheid Jan Peter Balkenende.
2. De stralende tronie van een massamoordenaar en hoofd van een eigen concentratiekamp.

zaterdag 4 juli 2009

Portret van Johannes Calvijn tweemaal op Arte-tv

Calvijn-Jaar
Op zaterdag 4 juli, 's avonds tussen 21:50 uur en 22:50 uur, zendt Arte-televisie een portret uit van Johannes Calvijn (1509-1564), de Frans-Zwitserse theoloog, die stierf in het jaar dat William Shakespeare werd geboren, en die één en ander binnen de christelijke wereld aan veranderingen teweeg gebracht heeft, voornamelijk tijdens de Reformatie. Zo is hij ook naamgever geworden van de strming binnen de protestantse leer van het christendom: het calvinisme.
Nu het derhalve niet alleen maar het Purcell-Jaar, het Händel-Jaar en het Haydn-Jaar is, en daarnaast ook nog het Mendelssohn-Jaar, mogen we 2009 ook best beschouwen als het Calvijn-Jaar, aangezien de goede man op 10 juli 1509 in de Noord-Franse plaats Noyon is geboren. Die aanvaarding van dat Calvijn-Jaar kan tevens gelden voor tal van mensen die geen boodschap hebben aan het protestantisme of aan het christendom in he algemeen, en evenmin van mening zijn dat die stroming(en) in onze maatschappij voor hem of haar een boodschap inhouden, zoals we Trouw een voortreffelijke krant kunnen vinden, ook als we niet-christelijk zijn ingesteld.
De documentaire, met dramatische elementen, die we te zien (kunnen) krijgen, duurt 58 minuten en is een Frans-Zwitsers-Duitse coproductie die in 2009 is gereedgekomen. Verantwoordelijk daarvoor zijn André Schäfer en Werner Köhne. In de film zien we niet alleen de acteur Julian Mehne de rol van de rusteloze hervormer vertolken, ook krijgen we beelden te zien van de steden waarin Calvijn zich op de een of andere manier heeft doen gelden: naast zijn geboorteplaats Noyon zijn dat Parijs en Straatsburg, Genève, Orléans, alsmede Zürich, alle tijdens de late middeleeuwen.
Deze ZDF-productie die in HD-kwaliteit zal worden uitgezonden op het formaat 16:9, wordt zondagmiddag (5 juli) herhaald vanaf 14:55 uur.
____________
Afbeeldingen
1. Portret van Johannes Calvijn.
2. Beeld uit de documentaire. Foto: André Schäfer/Florianfilm.