zaterdag 18 juli 2009

EO-presentator mag niet meevaren op homobootje

Roze bootjes
Niet ieder bootje is een huwelijksbootje. Kennelijk heeft men dat bij de EO nog niet begrepen, en het lijkt er, gezien de laatste incidenten ook niet op dat het begrip ooit tot de huidige ch/g-ristenkongsi zal penetreren. En derhalve zal men verder gaan met een deel van het personeel — in het onderhavige geval gaat het om Manuel Venderbos, die zelfs niet passief mag mee flikkeren — zaken te verbieden die volgens de Grondwet aan een ieder in onze samenleving vrijstaan. Nu heb ik in mijn jonge jaren reeds geleerd dat je nimmer wetten en evenmin andersoortige voorschriften mag maken die dwars ingaan tegen het in onze Constitutie gestelde. Dus wat mot dat daar bij die zwarte-kousen-engerds? Dat laatste begrip voeg ik er maar even aan toe, aangezien ik zelf maar wat graag zwarte kousen draag, en niet alleen omdat deze zo deftig zijn, maar tegelijkertijd zo in-en-in sexy. En dat is allemaal mooi meegenomen: dobberend, peddelend, dan wel wippend in één of andere kajuit.

EO-recidive
Al eerder werd EO-presentator Arie Boomsma drie maanden geschorst omdat hij enigermate bloot in een Franstitelig tijschrift met, de bij hen-die-van-het-goede-geloof zijn, koudwatervrees en brandende-ijsblokjesangst bevorderende titel L'Homo had gestaan. "Zo, en waar bemoeit dat christentuig zich mee?" vraag je je dan toch wel even af. Sedert 1945 wordt alhier geen 'bezettende macht' geacht directe invloeden te kunnen vestigen. Want zodra het om voorstellen tot het praktiseren van de veel gepredikte tolerantie en menselijke vrijheid gaat, zijn en geven massa's christenen niet thuis. Dat was zo in den beginne, is nu, en in de eeuw der eeuwen. Nee, niks Amen.
Ik ken zelfs een manspersoon — een collega-scribent nog wel — welke de semi-blote foto's van Arie Boomsma graag even nader wilde bestuderen; zelf voelde ik — al heb ik niets tegen mooi bloot van welke kunne dan ook — daartoe niet de geringste behoefte, want ik vind dat glunderhoofd compleet ingepakt al onuitstaanbaar, en ik ben als de dood dat het alleen maar erger wordt als de man zich in ontklede staat den volke toont. Maar hij moet dat — vanzelfsprekend — wel mogen, zolang hij zich maar houdt aan het binnen onze Nederlandse wetten gestelde, en hij moet zich zeker niet laten weerhouden door wat voor met verdovende blindheid geslagen sektarisme dan ook.

Geen behoefte
Ach, en ik heb ook al niet de geringste affiniteit met homobootjes, met of zonder huwelijk van al dan niet gelijkgeslachtelijke partners en met of zonder kledij om de anders eventueel blote kont, (ten dele) te bedekken, die niet zelden beter toont dan de kop boven aan de voorzijde, welke aan hetzelfde lichaam gekluisterd zit — ja, ik weet het: aan mij is niet veel besteed. Mij is zulks allemaal snel te veel van het blote lekkers, waarvan allen op de (zich)zelf zaligmakende wijze maar naarstiglijk moeten snoepen. Laat dit bootje maar fijn aan mij voorbijvaren.

Met He-Ho-A-Bi, als het ware
Ergo: Manuel Venderbos — homo-, hetero- dan wel a- of biseksueel en voor mijn part ook nog eens als een compleet anerotische seksofiel — dient gewoon te mogen meevaren. Jawel, zelfs, indien gewenst, als Kleine Geertje/Greetje uit de Polder, Kind van 't Hele Land — al dan niet voorzien van een Van Oekel-bril en dito smoking, de can can dansend maar wel zodanig dat het vaartuigje niet kapseist. Doch een poging, van welke zijde dan ook, om de basaal-menselijke kant van deze gehele affaire toch te laten prevaleren, zal bij gene, zich evangelisch noemende, omroep op dovemansoren stuiten, en de leiding daarvan zal verdergaan met het zich gedragen als jonge weduwen, welke lang geleden reeds door de Apostel Paulus vermanend werden toegesproken met betrekking tot het "omgaan bij de huizen, ijdele dingen doende, sprekende hetgeen niet betaamt". (I Tim 5:13.)
We wisten het reeds decennia: helaas is men, in het geval van heel veel christenen, in tal van opzichten aan de heidenen overgeleverd.
____________
Afbeeldingen
1. Door EO geknevelde-presentator Manuel Venderbos.
2. Glunderende EO-presentator Arie Boomsma.
3. De Apostel Paulus.

Geen opmerkingen: