woensdag 15 juli 2009

Kijken in omstreden gevangenis Guantanamo Bay

Handel met Guantanamo-gevangenen
De Nederlandse minister-president zat als een uitermate onbeholpen schooljongetje naast de bovenmeester der Verenigde Staten en werd daar veelvuldig gefotografeerd, waardoor waarlijk ieder die het wil weten, nu kan zien met welk een op alle fronten extreme kleinschaligheid de grootmacht VS soms te maken heeft — moet hebben. De Nederlandse 'baas van 't spul' heeft nu toegezegd te zullen laten bezien of er, na een aanvankelijke categorische weigering, wellicht toch gevangenen kunnen worden overgenomen uit het geheel eigen concentratiekamp van de vorige, op tal van fronten misdadige, president van die 'westerse grootmacht'. Zo is het wellicht goed te beseffen, waarom Barack Obama wil dat Europa gevangenen uit dat mens verachtende en geest onterende instituut 'overneemt'. Aangezien Nederland deel wil uitmaken van de G20-landen, mag u ervan uitgaan dat die vorm van koehandel zal worden gepraktiseerd. "Meneer Biesheuvel, dit is geen koehandel, dit is geitenhandel," maande Joop den Uyl zo'n vier decennia geleden de toenmalige MP van ons land, die — eveneens van zogeheten christendemocratischen huize — ook al zo goed de geïncarneerde benepenheid kon uitbeelden.

Bush's Game
Van velen staat helemaal niet vast dat ze schuldig zijn aan al hetgeen hun ten laste wordt gelegd, maar terug naar het eigen land kunnen ze niet, omdat ze daar — volgens de overwegingen van de administratie in het Witte Huis — zullen worden gemarteld. Niemand, die met het reilen en zeilen van de maffiose voormalige VS-administratie Bush jr. enigszins op de hoogte is — en waarvan dag in, dag uit, meer mofse manipulaties aan het licht komen —, zal nog verbaasd mogen zijn over de onbeantwoorde schuldvraag van diverse van die gevangenen, aangezien de monsterlijke willekeur in het mensonterende, extreem vuile spelletje van crimineel tuig op één der machtigste instituten op dit ondermaanse reeds toen spreekwoordelijk was.
En dat opnieuw gemarteld worden mag vanzelfsprekend onder geen enkel beding gebeuren, aangezien al deze gevangenen reeds zijn behandeld alsof zij in de ergst denkbare Gestapo-gevangenis waren ondergebracht.
Degenen, die thans meer details over dat slachthuis van de menselijkheid, onder leiding van George W. Bush, willen weten, doen er goed aan op woensdag 15 juli te kijken naar het tweede, Nederlandstalige Belgische televisienet, Canvas, waar in het actualiteitenprogramma Terzake tussen 20:00 uur en 20:45 uur de documentaire Inside Guantanamo zal worden uitgezonden. De bewuste aflevering van Terzake wordt uitgezonden voorafgaand aan de speelfilm Ripley's Game, waarin omstandig zal worden uitgemeten tot welke ongelooflijke misdaden een gedegenereerde geest in staat blijkt te zijn. Wat een hele kongsi van gedegenereerden dan kan aanrichten, hebben we al zo vaak gezien in de loop der geschiedenis, zowel in Europa als in het verre Oosten, en eveneens al diverse malen in 'God's own country'.
____________
Afbeeldingen
1. De geïncarneerde, kikkerlandse benepenheid Jan Peter Balkenende.
2. De stralende tronie van een massamoordenaar en hoofd van een eigen concentratiekamp.

Geen opmerkingen: