woensdag 22 juli 2009

Waar staat Duitsland — De volgende generatie(s)

Een andere generatie
In de documentairereeks Wo steht Deutschland wordt op donderdag 23 juli, 's avonds tussen 22:15 en 23:00 uur, door het tweede Duitse publieke televisienet ZDF, een nieuwe aflevering uitgezonden. Deze draagt de Engelse titel Germany's next generation — Kinder und der Ernst des Lebens. Overal in Europa raken — helaas — steeds meer maatschappelijke geledingen totaal vergiftigd door onnodig en niet zelden onterecht gebruik van Engelse-, en in de meeste gevallen zelfs Yanken-termen. Vindt men dat internationaal aandoen, maakt het en goede of ontwikkelde indruk? Neen, natuurlijk niet: het is slechts de slaafsheid ten opzichte van een waanidee dat alles in het Engels zou moeten, die hier prevaleert. Maar waarom dan de tweede helft van de titel wel in het Duits? En zelfs als er een Amerikaanse dan wel Franse vertoning, of nog een ergens anders ter wereld, zou worden gegeven, dan kan men bij die passende gelegenheden gebruikmaken van een anderstalige titel. Nu doet het aan als een uiting van willekeur, een ratjetoe dat bepaald niet zal bijdragen tot een verhoging van de eventueel gewenste geloofwaardigheid.
Voor ons land is de in de betreffende documentaire gestelde vraag vanzelfsprekend van belang, ook en vooral doordat daar door een dolgedraaide minister van Binnenlandse Zaken een nieuwe Gestapo wordt voorbereid die terreur, angst en haat zal zaaien over Europa en daarbuiten. Daarom is het goed te weten hoe het er met de jeugd in dat naburige land is gesteld. Hoewel de Engeltaligse titel een next generation suggereert, wordt verderop in de verklarende tekst gerept van de hedendaagse jeugd in dat land. Dat betekent dat ieder naar die rolprent moet gaan kijken die daartoe in de gelegenheid is en die zich daarbij ook nog eens voor dat toekomstbeeld interesseert.
Deze Dokumentation is in 2009 gereedgekomen, en zal door het ZDF worden herhaald in de nacht van donderdag 23 op vrijdag 24 juli, vanaf 04:45 uur.

Geen opmerkingen: