zaterdag 25 december 2010

Thomas Mann refereert kerstmis 1951 aan Korea

Op de derde kerstdag binnen de Duitse cultuur: 26 december, hier van het jaar 1951, refereert Thomas Mann in zijn Tagebuch aan de wapenstilstand in Korea, die wordt aangehouden, omdat men in principe beseft dat de hervatting van de oorlog aldaar snel tot een wereldoorlog zal leiden. Verder oudt de Grote Tovenaar voor het nageslacht vast dat hij aan de auteur van The universe heeft geschreven in verband met een vermeend foutieve berekening.

De initialen TM op het voorplat van een der in linnen gebonden boeken van Thomas
Mann, zoals deze begin vorige eeuw werden gepubliceerd door S. Fischer.


Na enige marginalia in telegramstijl noteert Thomas Mann dat Knopf [1] heeft laten weten dat hij Buddenbrooks aan een uitgever heeft verkocht voor een pocketeditie en dat dit de schrijver vijfduizend dollar en meer zal opleveren. Tevens houdt hij in dat dagboek vast dat een Duitse verfilming van Königliche Hoheit zich bijna voor een voltooiing schijnt te bevinden.
Dan sluit hij zijn bespiegelingen in woorden af met met de mededeling "Früh hinauf. Am besten ist schlafen. Erwache ungern."

__________
[1] Bedoeld is Alfred A. Knopf, die de gebonden editie van de Amerikaanse versie van Buddenbrooks had uitgegeven.
__________
Zie onze tweede bijdrage, die later op zondag 26 december op de fin de siècle website All art is quite useless zal worden gepubliceerd.
Meer over Thomas Mann en diens Tagebücher is te vinden in een artikeltje van 24 december op de site Cultuurtempel.

donderdag 23 december 2010

Thomas Mann en zijn Tagebuch: 23 december 1951

Op 23 december 1951 schrijft Thomas Mann in zijn Tagebuch dat hij de tijd onzeker vond, in elk opzicht. Ook meldde hij die dag niets anders te schrijven dan brieven; één daarvan dicteerde hij aan zijn echtgenote Katia; de inhoud ervan was een dankbetuiging voor het materiaal dat hem was toegezonden over de opvoering van de drama-versie van Buddenbrooks, in et Scottish Educational Center. [1]
Schrijven aan een van de vele eigen teksten schoot er op 23 december van dat jaar derhalve bij in; lezen daarentegen deed de woordgierige man wel: het boek The Universe and Dr. Einstein van Lincoln Barnett [2], waarin hij drie dagen tevoren ook al had gelezen. Voor de rest bestaan de aantekeningen van die dagvooral uit bespiegelen over zijn en niet-zijn, waarmee volgens deze Nobelprijswinnaar ook ruimte en tijd ophielden.
__________
[1] Zie in verband met herhalingen van de laatste verfilming van Buddenbrooks ons artikel op de fin de siècle website All art is quite useless van heden. Lees verder onze bijdrage op de zustersite van deze: Tempel der Letteren. Bekijk voorts ons artikel op de moedersite van deze: Cultuurtempel.
[2] Lincoln Barnett: The Universe and Dr. Einstein, is voor het eerst verschenen in 1948, twee jaar later als revised edition met een Voorwoord van Albert Einstein. In 1952 is het boek tevens als paperback op de markt gekomen in de reeks Mentor Books van de New American Library.

zondag 19 december 2010

Betje Wolff en Aagje Deken: De Winter

D E   W I N T E R

De winter komt. Hoe treurig staan de bomen.
Het licht breekt door geen nevels heen.
Reeds stremt de vorst de loop der stromen.
Wie 't lust om zich nu te vertreên,

weet : ik blijf in mijn warme kamer.
Hoe huivrig ben ik: 't is recht guur.
En nergens is het aangenamer

dan bij een vlammend essenvuur.

De wind steekt op. Wat is de lucht betrokken.
Wat zware wolken hangen daar.

Zie eens, daar vallen reeds de vlokken.
Nu, 't is de rechte tijd van 't jaar.
Zo ! Hagel ook verzelt de regen.
'k Beken: 't is buiten nu niet zoet ;
maar wat ligt mij daaraan gelegen ?
't Is binnen goed, als 't buiten woedt.

Met mijn vriendin te lezen of te schrijven
of wat te praten kan de tijd
bij mij zeer aangenaam verdrijven,
van 't rustloos stadsgewoel bevrijd.
 'k Heb elders geen vermaak te zoeken ;
ontbreekt mij hier wel iets? O neen !
'k Ben bij mijn naaldwerk en mijn boeken
en lezenaar volmaakt tevreên.

Men mag, o ja, het winterbuitenleven,
zoals de brave sluiter zegt,
de naam van buiten-léven geven.

En is de woordenspeling slecht,
't is toch zo met de zaak gelegen.
Wat gaan hier avonden voorbij,

waarin wij geen gezelschap kregen
O wat geluk ! Zo leeft men vrij !

Elisabeth Wolff-Bekker en Agatha Deken

Uit: Economische Liedjes (1781)

NB: Zie ook onze andere, voor deze periode actuele,
bijdrage van heden, van dezelfde auteurs, uit dezelfde bundel, op onze zustersite Tempel der Dichtkunst.

woensdag 15 december 2010

Peperdure tv-serie Borgia wordt in Praag gedraaid

Momenteel worden in Praag opnamen gemaakt voor één van de duurste Europese televisieproducties ooit. Daarbij gaat het om een coproductie van diverse film- en televisie-instellingen, over het laatste decennium van de vijftiende eeuw in Italië.
Het eindproduct dat als serie door tal van tv-zenders in 2011 zal worden gepresenteerd, draagt de korte maar krachtige titel Borgia.


Auteur en producent Tom Fontana, hier in Praag bij de 
opnamen van Borgiamet John Doman, die de rol van 
kardinaal Rodrigue Borgia op zich heeft genomen.

Regisseur is Oliver Hirschbiegel, die internationaal bekendheid heeft verworven met zijn 'Hitler-film'
Der Untergang. De serie zal als een Engelstalig product op de markt komen met als producent Tom Fontana, die tevens als auteur optreedt. Fontana kreeg onder meer bekendheid met de Amerikaanse misdaadserie Homicide, die door NBC is uitgezonden.
Thomas Bellut, programmadirecteur van het tweede publieke Duitse televisienet (ZDF), dat als coproducent optreedt, belooft dat deze serie een hoogtepunt van het televisiejaar 2011 zal blijken.
Hopelijk gaat het ZDF niet over tot nasynchroniseren alvorens tot uitzending over te gaan. Gebeurt dat wel dan kunt u uw tijd beter besteden aan iets nuttigs en vooral on-mofs.

vrijdag 10 december 2010

Bloeiende handel door vondsten bronzen tijdperk

In de omgeving van de Middellandse Zee is een economische opbloei ontstaan als gevolg van de ontdekking van een zeer grote hoeveelheid artefacten die afkomstig zijn uit het bronzen tijdperk: ivoor, keramiek en tal van voorwerpen die een rituele functie hebben vervuld. Al die voorwerpen werden, relatief recentelijk, gevonden in het schip Uluburum. Zij tonen dat er in het bewuste gebied zo'n drie en een half millennium geleden reeds een ontwikkelde beschaving bestond.
De documentaire die op zaterdag 11 december door Arte-televisie zal worden uitgezonden  tussen 21:05 uur en 22:00 uur — Das Bronzekartell — Wirtschaftsboom am Mittelmeer, een Duitse productie van het ZDF uit 2007 van Franz-Leopold Schmelzer — biedt een goed beeld van de beschaving destijds in de landen van het Middellandse-Zeegebied. Daarnaast krijgt de kijker enig inzicht in de geschiedenis van het ontstaan van Europa.
Een herhaling van deze documentaire zal door Arte-tv worden gerealiseerd op vrijdag 17 december, om 05:00 uur in de ochtend.

woensdag 8 december 2010

Tweemaal John Lennon woensdag op BBC Four-TV

Ingang van het Dakota-gebouw in
New York waar John Lennon met
Yoko Ono in 1980 woonde.
Aangezien het op 8 december dit jaar exact drie decennia geleden is dat de voormalige Beatle John Lennon, toen veertig jaar oud, in de Verenigde Staten werd vermoord, presenteert BBC Four Television op deze woensdag twee programma's over deze zanger en strijder voor de wereldvrede. Het drama voltrok zich voor de ingang van het Dakota-gebouw in New York waarin zich het appartement van John Lennon on Yoko Ono bevond.
Als eerste wordt, tussen 23:00 uur op woensdagavond en 00:25 uur op donderdag 9 december— onze tijd!—, de televisiefilm Lennon naked uitgezonden. Deze Britse productie van Edmund Couldhard is een biografisch drama over de Beatle en, vanzelfsprekend zijn wederhelft Yoko Ono. We zien onder meer C. Eccleston.
John Lennon; opname uit 1969.
Direct in aansluiting wordt een bijdrage vertoond, die inmiddels tien jaar oud is, en waarin Yoko Ono de presentatie van een gebeurtenis op zich neemt — ter gelegenheid van de zestigste geboortedag van haar man —, die als televisieuitzending de titel TOP2 John Lennon special draagt. Deze bijdrage van BBC Four neemt dertig minuten in beslag.