woensdag 29 april 2009

Eerste honderd dagen van Obama's presidentschap

President Obama's 100 days
BBC Two Television komt op woensdag 29 april met een Newsnight Special over de eerste honderd dagen die Barack Obama als president van de Verenigde Staten heeft gefungeerd — en doorstaan—, en wat daarvan de positieve en de eventueel negatieve kanten zijn. Hoewel er vooralsnog de ene jobstijding na de andere wordt verkodigd met betrekking tot de financieel-economische toestanden in de westerse wereld — minder krediet, minder huishoudgeld, veel minder banen, minder goede vooruitzichten en al wat dies meer zij — blijkt dat ook nu nog steeds twee derden van de gehele Amerikaanse bevolking van mening is dat deze Obama de juiste man op de juiste plaats is. Dat is voor de oppositionele Republikeinen een niet al te best plaatje, en sommigen binnen die partij hebben dat inmiddels zo goed begrepen dat ze al roepen om minder sterke banden van hun partij met religieus getinte groeperingen. Verder is gisteren bekend geworden dat een republikeinse senator is overgestapt naar het democratische kamp, waardoor de positie van de president alleen maar weer nog meer wordt versterkt.
De presentatie van deze Newsnight Special zal worden verzorgd door Gavin Essler en Emily Maitlis.
__________
Foto: Barack Obama tijdens zijn speech in n9ovember 2008, nadat zijn overwinning bekend is geworden.

zondag 19 april 2009

Psychopaten als avondvullend thema op Arte-tv

Speelfilm
Heden heeft Arte-televisie een thema-avond over psychisch in hevige mate gestoorde en op basis van hun afwijking extreem brutaal — figuurlijk, maar ook letterlijk in de fysieke betekenis — optredende, doodenge lieden: Psychopathen — Meister der Grausamkeit luidt de overkoepelende titel voor de twee programma-onderdelen die vrijwel de hele avond in beslag nemen.
Als eerste onderdeel van de avond komt de Amerikaanse speelfilm uit 1999, The talented Mr. Ripley, geregisseerd door Anthony Minghella op de kijkers af, ongetwijfeld in het Frans en ook Duits nagesynchroniseerd, en daarmee ondraagijk. Bovendien kan die versie niet in de schaduw staan van de zwart/witte, Franse voorganger met Alain Delon en Maurice Ronet, ook al is laatstgenoemde rolprent vier decennia ouder.
De Yanken-film neemt twee uur en een kwartier in beslag, waarna nog bijna anderhalf uur over is voor het tweede onderdeel.

Psychopaat
Dat tweede thema behelst een portret van Sam Vaknin, die van zichzelf beweert dat hij een psychopaat is, maar volgens bekenden de indruk maakt van een aangename man. Hij is een internationaal erkende expert op het gebied van het narcisme. De film, die Arte de komende acht dagen in totaal drie keer zal uitzenden —Ich bin ein Psychopath —, is een Australisch-Duitse coproductie van Ivan Walker, die in 2009 tot stand gekomen is, en een lengte van 83 minuten heeft.
Sam Vaknin is volgens eigen inzicht geen slecht mens, ondanks dat hij al een aantal mensen behoorlijk uit hun evenwicht heeft weten te brengen, waarvan sommige in ernstige mate en voor lange tijd. Sam wil dan ook meer weten over het hoe en het waarom van de diagnose die over hem is afgegeven.
In deze documentaire wordt hopelijk één en ander duidelijk over de oorsprong van het gedrag en de daaraan verbonden destructieve neigingen, de hersenfunctie en al wat dies meer zij.
De film, die op het formaat 16:9 zal worden vertoond, wordt door Arte de komende week nog tweemaal herhaald: allereerst op vrijdag 24 april vanaf 09:55 uur, en dan nog eens op maandag 27 april, in de nacht vanaf 03:00 uur.
____________
Afbeeldingen
1. Acteur Matt Damon als TomRipley in de Amerikaanse speelfilm uit 1999: The talented Mr. Ripley. (Foto: ZDF; © Kineos.)
2. Hersenonderzoek in verband met psychosen, respectievelijk psychopathieën. (Foto: ZDF; © Simon Smith.)

donderdag 16 april 2009

Over de veelvoudig-dubieuze moraal van 'Rome'

Wat een geraaskal en geblaat
Hoewel er priesters zijn die erop wijzen dat zelfs de meest dwaze en gevaarlijke uitspraken van de zich als pontifex (bruggenbouwer) beschouwende schertsfiguur 'op de stoel van Petrus' — een man in een jurk die travestieten bestrijdt — moeten worden gezien en uitgelegd in de juiste context — hetgeen op zich weliswaar een cliché, maar niet onjuist is —, was er de laatste weken weer zoveel idioots uit de klep van die totaal wereldvreemde en mensen diep verachtende figuur te vernemen dat we de documentaire over een historisch imporatante gebeurtenis, die dezer dagen door het Nederlandse digitale kanaal Geschiedenis 24 (zo heet die zender tegenwoordig) reeds werd en nog weer zal worden uitgezonden, vanwege alle actuele gedaas van die stoelbekleder — deed de man het maar letterlijk, dat wil zeggen: ging hij maar in de meubelindustrie werken — op deze site aankondigen in plaats van op onze zustersite Tempel der Historie.

Documentaire op Geschiedenis 24
Op vrijdag 17 april — 's avonds tussen 21:53 en 22:45 uur — is in het programma
Werelden van het genoemde geschiedenis-kanaal een IKON-documentaire uit het jaar 2000 te zien van Marijke Vreeburg, over de houding die de Katholieke Kerk heeft aangenomen tegenover de introductie van de anticonceptiepil in het begin van de jaren zestig van de twintigste eeuw. De veelzeggende titel behoeft geen nadere introductie of uitleg: Vaticaanse revolutie — hoe de katholieke kerk de pil mogelijk maakte.

woensdag 8 april 2009

Levensmiddelenavond via Arte-televisie op 9 april

Geen thema-avond
Hoewel de samenstellers van het televisieprogramma van de Frans-Duitse cultuurzender Arte voor donderdag 9 april de verschillende onderdelen — meestal tussen ongeveer 20:00 uur en middernacht —
niet tot thema-avond hebben verheven, komen er die avond, reeds vanaf 18:30 uur, tezamen vijf programma-onderdelen voor waarvan de inhoud op enigerlei wijze te maken heeft met levensmiddelen, de consumptie ervan en de daaraan eventueel verbonden risico's, die heel wat dieper en kwalijker in ons bestaan kunnen ingrijpen dan de 'gemiddelde consument' beseft of — helaas niet zelden — zelfs maar wil weten. Wat niet weet, dat niet deert.

Vooravond-onderdelen
Twee van de vijf programma's worden tussen half zeven en kwart voor acht uitgezonden. Het eerste is een culinaire reisreportage uit een hele reeks, die Arte al enige tijd presenteert. Deze keer is de 'keuken van Guadeloupe' onder de loep genomen. Direct daarna — tussen 19:00 uur en 19:45 uur — volgt de documentaire Wenn Essen auf die Gene schlägt. De inhoud ervan blijkt te zijn toegespitst op enerzijds positieve invloed uitoefenende stoffen in ons voedsel met daar tegenover slechte ingrediënten in datzelfde — voor verder leven noodzakelijke — eten, waaronder ons dagelijks brood.
In deze Duits-Canadees-Japanse coproductie gaan beide filmmakers, Frank Papenbroock en Peter Moers, op zoek naar bovengenoemde invloeden en ze tonen aan dat bepaalde stoffen in staat zijn onze genen te activeren dan wel uit te schakelen. Uiterst verontrustend!
Deze documentaire zal door Arte worden herhaald op donderdag 16 april, vanaf 09:10 uur, en op zaterdag 18 april, vanaf 10:30 uur.

Twee documentaires
De beide documentaires die op de best bekeken televisietijd door Arte worden uitgezonden, zijn weliswaar nogal verschillend, maar beide hebben, elk op een geheel eigen wijze, gezond eten als thema.
Om 20:15 vertoont Arte de vierde aflevering in een tiendelige reeks — Sarah und die Küchenkinder — waarin topkok Sarah Wiener twaalf kinderen laat kennismaken met de gezonde keuken. Deze aflevering betreft Picknick im Freien. Dat is een Duits-Franse coproductie, geregisseerd door Enrique Sanchez Lansch, uit 2009. Herhaling op maandag 20 april, vanaf 14:00 uur.
Direct daarna — tussen 21:00 uur en 22:40 uur — volgt een lange Amerikaanse documentaire met een lengte van 98 minuten van Morgan Sprlock uit 2004: Super size me. De maker stelt daarin de Amerikaanse eetgewoonten aan de kaak door te filmen hoe hij zelf een maand lang alleen zogenoemd fastfood van McDonald's heeft gegeten. Herhaling op zaterdag 11 april, 's middags vanaf 15:40 uur.

Discussie Parijs-Berlijn
Aansluitend, tussen 22:40 uur en 23:40 uur wordt een aflevering gepresenteerd van het Arte-programma Paris-Berlin, Die Debatte, dat thans eveneens een verkeerd eetpatroon en de gevolgen daarvan als thema heeft: Der große Hunger, die neue Armut. Isabelle Giordano
discussieert met gasten — onder hen Philippe Chalmin — over datgene wat er allemaal kan misgaan als er verkeerd, dan wel te weinig gezond, voedsel — voorzien van de broodnodige vitaminen, mineralen en sporenelementen — wordt geconsumeerd en welke invloeden daarvan kunnen uitgaan jegens de maatschappelijke samenhang. Weliswaar wordt het thema voeding veelvuldig door de pers belicht, maar de makers van dit programma zijn van mening dat zulks helaas niet het geval is met de foutieve kanten daarvan en de verregaande beïnvloeding die daarvan uitgaat op onze samenleving.
Van dit discussieprogramma wordt geen herhaling uitgezonden.
____________
Afbeeldingen
1. Door bestudering van documenten in verband met de (kwalijke) invloeden van stoffen in ons voedsel kan men eventueel de vereiste informatie bijeen sprokkelen.
2. Topkok Sarah Wiener hoopt met uitleg enig inzicht te verschaffen.
3. DocumentairemakerMorgan Spurlock bij een medische controle.
4. Presentatrice Isabelle Giordano.

dinsdag 7 april 2009

"Vroeger smaakte alles beter" — over de kwaliteit van ons voedsel en de invloed van de technologie

De blik terug
Toen ik een jaar of vijftien was en eens een zak kwaliteitsdrop van een voortreffelijke drogisterij meenam, meende mijn grootvader na consumptie van enkele voorbeelden daaruit dat de drop van toen niet meer zo smaakte als die van zestig, zeventig jaar eerder. Een kennis in die jaren deed dat af met een verwijzing naar een onderbewust in de mens sluimerend verlangen naar de tijd van toen en de invloed van de nostalgiedrang of zelfs -dwang. Hoewel zulks niet van de hand te wijzen valt — en het opvallend is dat enerzijds deze trend gewoon is blijven bestaan, en je ouderen van vandaag hetzelfde hoort zeggen, waarbij je jezelf niet mag uitsluiten —, staat daar echter tegenover dat de invloed van de huidige technologie zo groot is dat er eventueel meer werkelijkheid(sbeleving) in die opmerkingen steekt dan een halve eeuw geleden.


Documentaire op Arte-televisie
Op dinsdag 7 april presenteert de Duits-Franse cultuurzender Arte — tussen19:00 uur en 19:45 uur — de documentaire Früher schmeckte alles besser. Het is een film uit 2008 van Barbara Vogt en Jürgen Vogt, die als Duits-Luxemburg-Franse coproductie is gerealiseerd, en waarin nieuwe aspecten van die 'veranderingen van smaak' van tal van producten worden belicht.
Smaakte gebak, brood, marmelade en boter, of wordt vroeger echt beter? En zo ja, waardoor komt dat dan? In samenwerking met de Luxemburgse topkokkin Lea Linster onderzoeken de beide filmmakers de vraag in hoeverre de tot in het extreme ontwikkelde technologie, die druk wordt aangewend door de huidige levensmiddelenindustrie, invloeden ten gunste en/of ten nadele van de producten in kwestie bewerkstelligt.

Uitzendingen
Arte herhaalt deze documentaire film — een bijdrage van het Zweite Deutsche Fernsehen (ZDF) — binnen een week twee keer. De eerste keer op zaterdag 11 april, vanaf 10:30 uur en dan nog op dinsdag 14 april, eveneens 's ochtends, maar dan reeds om 09:10 uur. Deze zeer actuele documentaire, die wordt uitgezonden op het beeldformaat 16:9, is tevens voorzien van stereofonisch geluid.
Zeer nadrukkelijk aanbevolen.
_________
Afbeelding: Een aantrekkelijk product uit de levensmiddelensector. (Foto: ZDF Barbara Vogt-Hägerbäumer.)