donderdag 16 april 2009

Over de veelvoudig-dubieuze moraal van 'Rome'

Wat een geraaskal en geblaat
Hoewel er priesters zijn die erop wijzen dat zelfs de meest dwaze en gevaarlijke uitspraken van de zich als pontifex (bruggenbouwer) beschouwende schertsfiguur 'op de stoel van Petrus' — een man in een jurk die travestieten bestrijdt — moeten worden gezien en uitgelegd in de juiste context — hetgeen op zich weliswaar een cliché, maar niet onjuist is —, was er de laatste weken weer zoveel idioots uit de klep van die totaal wereldvreemde en mensen diep verachtende figuur te vernemen dat we de documentaire over een historisch imporatante gebeurtenis, die dezer dagen door het Nederlandse digitale kanaal Geschiedenis 24 (zo heet die zender tegenwoordig) reeds werd en nog weer zal worden uitgezonden, vanwege alle actuele gedaas van die stoelbekleder — deed de man het maar letterlijk, dat wil zeggen: ging hij maar in de meubelindustrie werken — op deze site aankondigen in plaats van op onze zustersite Tempel der Historie.

Documentaire op Geschiedenis 24
Op vrijdag 17 april — 's avonds tussen 21:53 en 22:45 uur — is in het programma
Werelden van het genoemde geschiedenis-kanaal een IKON-documentaire uit het jaar 2000 te zien van Marijke Vreeburg, over de houding die de Katholieke Kerk heeft aangenomen tegenover de introductie van de anticonceptiepil in het begin van de jaren zestig van de twintigste eeuw. De veelzeggende titel behoeft geen nadere introductie of uitleg: Vaticaanse revolutie — hoe de katholieke kerk de pil mogelijk maakte.

Geen opmerkingen: