vrijdag 17 juli 2009

Afluisterschandaal — extreme hufterigheid is troef

Van kwaad tot erger
Met de vele afluisterschandalen die binnen korte tijd in het nieuws zijn gekomen, is nog weer eens aangetoond in wat voor Big Brother- maatschappij we leven, en in het geval van BNN met welke geesteloze wereld van al die prepuberale ettertjes we te maken hebben. Heel grote schreeuwlelijkjes zonder basaal fatsoen, zonder enig niveau en zonder de geringste beschaving. Hersenloosheid in het kwadraat.
Ik vind die Albert Verlinde wel een onuitstaanbare man, met wie ik noch actief, noch als consument van saaiheidsbuisbeelden ook maar het geringste te maken wil hebben, vooral omdat ik van mening ben dat hij via het huiskamergifscherm uitsluitend nodeloze en nutteloze informatie over de vele kijkers uitstrooit, en dat hij zo intens publiciteitsgeil is en derden wat graag in dubieuze situaties den volke toont, behoort nou ook bepaald niet in de sfeer der klassieke Engelse deftigheidsnormen [1]. Maar zolang Albert Verlinde een normaal burgermansbestaan leidt, hoort niemand hem binnen een fatsoenlijk-geordende samenleving af te luisteren, en al helemaal niet via een vermeende onderscheiding, waarmee een huichelachtig BNN-pubertje kwam aanzetten.

BBN uit het publieke bestel

Bij de toewijzing van zendtijd aan BNN heb ik staatssecretaris Aad Nuis (1933-2007) indertijd voor gestoord, blind en doof, verklaard omdat hij die toekenning vergezeld liet gaan van de mededeling dat dit instituut iets aan het bestaande publieke bestel zou toevoegen. We hadden toen toch al kennis van de hufterige manier waarop Bart de Graaff die ook al zo nare Tros-coryfee Jaap Jongbloed te grazen had genomen. Doch dat over het paard getilde etterbakje snapte niet eens dat hij de grootste naarling van de twee was, en dat gaf reeds overduidelijk aan dat hij totaal ongeschikt was voor het vak dat hij probeerde uit te oefenen.
Zou men nu bij het Commissariaat van de Media eindelijk inzien dat zo'n ranzige club als BNN niet in een fatsoenlijk bestel thuishoort, en zou het nu eindelijk een laatste waarschuwing uitdelen als gevolg van deze ongrondwettelijke handeling jegens Albert Verlinde? Het is nu waarachtig de hoogste tijd.
Albert Verlinde heeft aangifte van het gebeuren gedaan en daarnaast een kort geding aangespannen tegen de zendgemachtigde en tegen de beide presentatoren Sophie Hilbrand en Filemon Wesselink. We mogen hopen dat diens voor 2010 aangekondigde baby de voetsporen van papa naarstiglijk zal mijden.
____________
[1] Dat hij eventueel daarvoor, en vanwege zijn opmerkingen over mannen die de revue passeren, de betiteling valse roddelnicht van Hilversum opgeplakt heeft gekregen, moge verdiend zijn, een inbreuk op zijn privéleven binnen de eigen muren is echter al te zeer buiten proporties, ook als wraakoefening.
____________
Afbeeldingen
1. Glunder-roddeltante Albert Verlinde.
2. Overjarig-prepuberaal BNN-ertje Filemon Wesselink.

Geen opmerkingen: