vrijdag 21 oktober 2011

Zembla: Edith Schippers, de mini - ster van Tabak

Edith Schippers, de
maxi-ster van Roken.
In de Zembla-aflevering van vrijdag 21 oktober ─ tussen ca. 21:20 uur en ca. 22:00 uur via Nederland 2 ─ staat de huidige minister die Volksgezondheid in haar portefeuille heeft, maar zich manifesteert als een contradictio in terminis, door ze zich heeft ontpopt als een trouwe bondgenoot voor de rooklobby in ons land. Niet de geringste artsen spreken vol walging over het huidige, door die mini-ster in het leven geroepen, nieuwe rookbeleid: opheffing van het rookverbod in de kleine horeca, naast stopzetting van de campagnes om mensen te laten stoppen met roken.
Dat heeft ertoe geleid dat de tabaksfabrikanten zich gesteund voelen, want een minister die naar hen luistert en niet verder probeert het volk te 'onderwijzen', past geheel in hun strategie.
Toch is die invloed vooralsnog niet van heel veel betekenis. Deze week liet tabaksfabrikant Niemeyer in Groningen weten zo'n tien procent van het personeel te zullen ontslaan. Het werk dat door hen wordt gedaan, wordt overgeheveld naar Engeland.

In de Zembla-aflevering wordt onderzocht welke de motieven zijn die mevrouw Schippers zo welwillend tegenover de sigaret doet staan, en hoe het precies zit met de banden tussen de rooklobby en de Haagse politiek.

Geen opmerkingen: