woensdag 21 september 2011

Crises in de Duitse Rooms-Katholieke Kerk

In de nieuwste aflevering van de reportageserie Zoom van het tweede openbare Duitse tv-net ZDF ─ te zien op woensdag 21 september, tussen 22:45 uur en 23:15 uur ─ wordt onder de titel Erschüttert, enttäuscht, entfremdet de aandacht gevestigd op de vertrouwenscrisis die in Duitsland de Rooms-Katholieke Kerk teistert.
Verleden jaar heeft in dat land een record aantal mensen zich van hun kerk afgewend: om precies te zijn 496 per dag hebben zich laten uitschrijven. Dat was ─ het ligt voor de hand ─ het gevolg van de intensiteit waarmee de media aandacht hebben besteed aan tal van negatieve aspecten van de problemen waarmee dat aloude instituut te kampen heeft. Daarbij gaat het niet alleen over het seksueel misbruik waarmee de Duitse ─ en helaas niet alleen die ─ kerk wordt geconfronteerd, omdat ─ net als dat eerder het geval geweest is ─ slachtoffers eindelijk hun mond hebben durven opentrekken. Een andere, zware fout van 'Rome' is het blijven plaatsen in de zijlijn van vrouwen binnen het instituut Kerk. Mede gezien het gegeven dat steeds minder mannen priester willen worden, is het in Duitsland de laatste tijd nodig gebleken om parochies samen te voegen.
Met betrekking tot zoveel achterlijkheid en het negeren van sociale feiten en wetmatigheden bestaat er in de Duitse taal een mooie uitdrukking: "Leben hinter dem Mond." Een betere kwalificatie kan ook ik niet verzinnen.
In het nachtprogramma van woensdag op donderdag zal het ZDF deze Zoom-aflevering worden herhaald.

Geen opmerkingen: