zaterdag 3 april 2010

VPRO's Tegenlicht over de elektrische automobiel

Het thans al in de vierde maand lopende jaar 2010 is in tal van media inmiddels uitgeroepen tot het jaar van de elektrische auto. Het ligt derhalve voor de hand dat er televisiemagazines in binnenland en daarbuiten zullen zijn die zich in de loop van de resterende maanden van dit jaar en ongetwijfeld nog dikwijks daarna zullen bezighouden met die materie in het algemeen en met voor het fenomeen typerende aspecten in het bijzonder.

VPRO's tv-magazine 
Tegenlicht zal in de aflevering die op zaterdag 3 april zal worden uitgezonden via Nederland 2 — tussen 20:55 uur en 22:00 uur — enige vragen aan de orde stellen die van wezenlijk belang zouden kunnen zijn met betrekking tot de verdere ontwikkeling van dat nieuwe voertuig.
Zo zou het wel aardig zijn om te weten wat voor een voertuig die auto precies zal worden. Daartoe hebben
Tegenlicht-medewerkers zich nader laten informeren bij Nederandse producenten van de — ook al met een niet-Nederlandse term aangeduide — voertuigen: de electric vehicle-makers. Dezen hebben zich voorgenomen om nog in 2010 met de eerste — ongetwijfeld relatief beperkte — lichting personenauto's hun opwachting te komen maken, welke dan uiteraard zullen gelden als "van Nederlandse makelij."

Wie meer wil weten over de ontwikkeling van het Elektrisch Voertuig, zoals dit officieel wordt genoemd, kan terecht voor een uitgebreid artikel in de Wikipedia.
__________
Foto: De Ellica, een Japans onderzoeksproject.

Geen opmerkingen: