zaterdag 20 februari 2010

Een nogal nieuw fenomeen: homo interneticus

De klok slaat voortdurend www
In de laatste aflevering van de vierdelige documentairereeks The virtual revolution, die door de televisiezender BBC 2 wordt uitgezonden en die de veelzeggende titel Homo interneticus draagt, komt zaterdag 20 februari — tussen 21:15 uur en 22:15 uur, onze tijd — dat relatief nieuwe fenomeen met die Latijnse naam aan bod.
Aleks Krotoski rondt daarin haar presentatie af van de resultaten van haar onderzoek met betrekking tot het world wide web, door nader in te gaan op de effecten daarvan die de gebruiker, al dan niet bewust, ondervindt, en in aansluiting daarop bekijkt ze de wijze waarop dat web zelfs ons denken beïnvloedt.
In wezen hebben we niet eens een gestudeerde dame nodig om te kunnen beseffen dat het verschijnsel www veel meer dan alleen het mensenlijk denken reeds geruime tijd bestoot, alsmede het daaruit voortvloeiende handelen: van vroeg tot laat tot in de droomwereld toe.

Geen opmerkingen: