maandag 6 oktober 2008

Nieuwe dictatuur in de maak — bij de oosterburen

Het verraad aan een hele natie
Het nieuwe Mofrika, waar de minister van binnenlandse zaken al tijden probeert drieëntachtig miljoen mensen te laten bloeden voor een aanslag, die heel wat jaren geleden op hem is gepleegd, gaan de nieuwe maatregelen, die hij, Wolfgang Schäuble, in het kader van zijn dringende wensen om van de huidige Bondsrepubliek Duitsland een politiestaat te maken met een SuperGestapo — kortom, de stichting en daarna verdere uitbouw van het Vierde Rijk — komt steeds dichterbij.
De regering van die reeds lang zeer nadrukkelijk te wantrouwen staat verandert de grondwet zodanig dat het mogelijk wordt dat het leger nu ook in het binnenland kan worden ingezet. Verder zal er iets worden gedaan aan Schäuble's pathologische wil dat vliegtuigen mogen worden neergehaald, omdat hij is behept met een zwaar terrorisme-complex. Juist zo iemand vormt de grootst denkbare bedreiging voor vrede en veiligheid, en derhalve dient zo'n wezen, dat maar blijft ronddwalen met zijn onbehandelde trauma, te worden geïsoleerd en afgeschermd, opdat hij niet nog meer onheil kan aanrichten.
We hebben in de eerste helft van de vorige eeuw gezien waartoe één zwaar gestoorde kan aanzetten wanneer hij zijn hoogst persoonlijke problematiek projecteert op eerst een hele natie, vervolgens op het werelddeel waartoe die staat behoort, en uiteindelijk op het gehele ondermaanse.
Bestrijd(t) het Grote Leed dat Wolfgang Schäuble heet.
___________
Afbeelding
: Wofgang Schäuble, de huidige minister van buitenlandse zaken van de Duitse Bondsrepubliek, en Architect van het Vierde Rijk. Eén der ergst denkbare vijanden van een vrije samenleving.

Geen opmerkingen: