maandag 7 juli 2008

Het dieptepunt van de G8-top — op Eén Vandaag

Een onuitwisbaar merkteken
Zoals zo vaak beweren rijken — personen of instituties, en met name regeringen — dat zij de armen — personen of staten — (al hebben of zullen) laten delen in hun voorspoed. In 2005 heeft de toenmalige G8-top, die in Schotland wed gehouden, beloofd het arme Afrika tot 2010 te ondersteunen met 25 miljard dollar. Dat de regering van een extreme schurkenstaat als de VS met een roverhoofdman, die voor de bevrediging van persoonlijke, onderliggende behoeften oorlog moet voeren en voor de kosten daarvoor nog vele generaties na de huidige laat opdraaien, het geld liever niet aan liefdadigheid maar graag aan misdadigheid besteedt, mag niemand verbazen. Tevens het feit dat regerenden, die zouden moeten vooruitzien — en dat is nu eenmaal de essentie van regeren — zich ook praktisch niets willen herinneren van eenmaal gedane beloften en derhalve iedere aanspraak daarop negeren, zoals de geïncarneerde walvistraan genaamd Angela Merkel — de ergste clichéfabriek die ooit op Duitse bodem als een blatend en gakkerend kakelkipje zonder kop ronddoolde —, stemt niet bepaald tot optimisme.
Het mag dan ook geen enkele verwondering wekken dat velen geen enkel vertrouwen meer hebben in dergelijke instituties, die niets anders willen dan steeds meer eigen gewin boeken.

Praktisch nutteloos en dus eveneens nodeloos
Ook deze keer zal vrijwel niets van dezer dagen gemaakte afspraken in daden worden omgezet. Dat is het totale failliet van de complete wereldpolitiek die wordt beheerst door de industriestaten en Rusland. En zoals dat een vast ritueel is bij elke vorm van verkiezingen, zullen de verantwoordelijke staatshoofden en hun ministers — aan iedere vooravond van welke komende verkiezingen waar dan ook — opnieuw hun beklag doen over het feit dat vele burgers van hun respectieve landen zo weinig, dan wel totaal geen, interesse meer in de politiek tonen en dat zij politici als de meest onbetrouwbare categorie van de zoogdiersoort mens beschouwen.
En juist die lieden welke zich tot het kwalijke instituut van de politiek hebben laten bekeren, kunnen maar niet begrijpen waardat publieke wantrouwen toch vandaan komt. Dat onbegrip ligt vanzelfsprekend opgesloten in het verlengde van de ooit door hen genomen stap, die ze tot die status heeft laten afdalen. Zij kunnen daarna eenvoudig niet anders meer dan totale leegte en mensenverachtend gedrag vertonen, omdat ze zich totaal-generaal hebben laten degeneren door de institutie Politiek.
Vanavond zal tussen 18:15 uur en 18:50 uur de G8-top met het hele hebben en houden worden doorgelicht op Nederland 1 in het programma Eén Vandaag. Kijk en Huiver!

Geen opmerkingen: