zondag 24 januari 2010

Economisch herstel of een diepgravender crisis?

Onzekerheden over herstel
Op maandag 25 januari zal in het VPRO-programma Tegenlicht — dat tussen 20:55 uur en 21:45 uur via Nederland 2 wordt uitgezonden met de titel 2010: Buigen of barsten? — de vraag aan de orde worden gesteld of het economisch herstel intussen is ingezet — zoals sommige deskundigen beweren — of moet het ergste ons alsnog overspoelen? — zoals zeker even deskundige economen en andere geleerden ons waarschuwen.
Waar het in ieder geval in de dagelijkse praktijk op neerkomt, is voor velen wel heel duidelijk: slagen we erin om in het pas begonnen jaar de noodzakelijke ingrepen te verrichten die economische hervormingen van fundamentele aard zullen genereren, of kijken we toe hoe — al dan niet langs lijnen van geleidelijkheid — de volgende crisis ons onverbiddelijk in een houdgreep neemt?
Om antwoorden op de vragen te krijgen, alsook andersoortige reacties, heeft Tegenlicht economen benaderd en investeerders. Aan het woord komen de schrijver Marc Faber, die tevens een naam heeft gemaakt als beleggingsgoeroe. Ook superbelegger Jim Rogers kan zijn zegje doen. Voor de samenstelling alsmede de regie van deze nieuwste Tegenlicht-aflevering is Jos de Putter (*1959) verantwoordelijk.
__________
Foto: Regisseur Jos de Putter.

Geen opmerkingen: