maandag 18 januari 2010

VPRO's Tegenlicht over 'missies' in Afghanistan

In het VPRO-programma Tegenlicht wordt op maandag 18 januari — tussen 20:55 uur en 21:50 uur — de aflevering getiteld Exit Afghanistan! van Mariusz Pilis en Olaf Oudheusden uitgezonden.

Een coalitie van troepen uit het westen bevindt zich al geruime tijd — volgens menigeen veel te lang — in Afghanistan. Soldaten van die naties raken nu al zeven jaar betroken in gevechten. Nu wordt dan — eindelijk — steeds vaker de vraag gesteld of het westen (nog wel) iets te zoeken heeft in dat land. Het zijn echter niet alleen de betrokkenen uit de westerse landen die zich dat afvragen,doch tevens deskundigen, en niet te vergeten: een steeds groter wordend aantal inwoners van de diverse landen die aan datgene meedoen wat eufemistisch als missie wordt gekwalificeerd. Ook dat is een uiting van de uiterst kwalijke leugenachtigheid waarmee verantwoordelijke politici in westerse regeringen zichzelf en de burgers een rad voor ogen willen draaien. Het gevolg is ook in die context dat meer en meer 'kiezers' zich van de traditionele politiek afwenden en al te vaak in handen vallen van extreem weerzinwekkende rattenvangers, variërend van hoogst blond tot en met diep-bruin.
Aangezien politici nu eenmaal behoren tot de meest hardleerse categorie van tweebenige wezens, zullen ze hun leugenachtig steeds opnieuw zo lang volhouden tot ze opnieuw worden betrapt, met alle rampzalige gevolgen van dien. Kortom: uitzinnig abject.

Geen opmerkingen: