zondag 25 januari 2009

Banken dienen onder strenge curatele te komen

Als je de laatste berichtgeving over bonussen aan managers van een bepaalde bank leest, en je realiseert dat de bank in kwestie in 2008 flink staatssteun heeft gekregen, maar nu één en een kwart miljoen aan bonussen uitkeert aan het kader, en dat het oorspronkelijke plan zelfs drie miljard bedroeg, dan rechtvaardigt dat maar één conclusie: die bank dient te worden geconfisqueerd, opdat deze extremistische destructie van de financiële wereld, steeds maar weer ten detrimente van de kleine man en dito vrouw, langs streng gereguleerde wegen via een paar handtekeningen tot een einde wordt gebracht, en daarna de mogelijkheden dienen te worden bezien of deze handelwijze kan worden vervolgd als crimineel gedrag.

Geen opmerkingen: