donderdag 8 januari 2009

De Slag om het Groningse gehucht Ganzedijk

Politieke destructiedrift
Het Oost-Groningse gehucht Ganzedijk, dat zich ten noordoosten van Finsterwolde bevindt, is begin 2008 nogal explosief in het landelijke nieuws gekomen doordat de politiek — maar eigenlijk is het beter te zeggen: bepaalde politici, en daarvan een zekere wethouder — weer eens de belangen van de bevolking ondergeschikt had gemaakt aan de eigen voorkeuren en vooral vooroordelen.
Het aantal bewoners van Ganzedijk daalde steeds verder, en dat betekent in de praktijk, zonder adequate maatregelen van bovenaf, vrijwel altijd leegstand van woningen met alle gevolgen van dien: verkrotting en alle daaraan gekoppelde maatschappelijke neergang.


De plannen van die ogenschijnlijk enkele politici kwamen er op neer het hele woningbestand van Ganzedijk met de grond gelijk te maken en de vrijgekomen ruimte terug te geven aan de natuur. Toen de niet vooraf geïnformeerde bewoners daarvan lucht kregen, kwamen ze in actie. Dat leidde er enerzijds toe dat er op tal van politieke en tevens anderszins maatschappelijke niveaus aandacht voor het dorpje en de bewoners kwam, maar dat bracht tegelijkertijd met zich mede dat alle huizen en hun bewoners aldaar een mediahype werden, inclusief de daaraan gekoppelde negatieve aspecten; het begrip ramptoerisme kreeg er een 'spanningsveld' bij in de voordien grote stilte van een stukje Oost-Groningen. Maar die bewuste strijd van de mensen om te overleven in de door henzelf gekozen omgeving heeft ook nog andere raderen in beweging gezet en aan het licht gebracht dat — als mensen voor hun belangen opkomen door zich niet alleen te profileren via een groeiende tegenstem, maar tegelijkertijd zich vóór iets te engageren — veelal verborgen krachten een enorm potentieel aan inventiviteit en bereidheid tot samenwerking kunnen genereren.
Het Vara/NPS-programma Zembla heeft een documentaire gemaakt over het wel en wee van Ganzedijk, toegespitst op de gebeurtenissen van 2008. Deze film wordt op donderdag 8 januari — tussen 21:45 uur en 22:30 uur — herhaald op het digitale kanaal Holland Doc dat voor deze gelegenheid de eigen regionale benaming in Groningen Doc zou moeten wijzigen, want niet alles wat van enige importantie is, speelt zich uitsluitend in de regio Holland af.
Lees ook de column van Ineke Noordhoff over Ganzedijk.
__________
Foto: Kijk op Ganzedijk.

Geen opmerkingen: