vrijdag 26 december 2008

Dierenliefde met muziek van Tony Overwater — vrijdag 26 december op de NPS via Nederland 2

Dierenkliniek
Op vrijdag 26 december, tijdens de avond van tweede kerstdag — als het gros van de mensen in onze overvoerde westerse maatschappij (een) de(e)l(en) van (een) dier(en) eet — zendt de NPS via Nederland 2 — tussen 19:25 uur en 20:30 uur een documentaire uit onder de titel Dierenliefde. Je zou het — zeker als je vegetariër bent — beslist als een anticlimax kunnen ervaren bij de talrijke versierde en van al te veel vleesproducten voorziene kersttafels in miljoenen huishoudens binnen Europa en in het verre Yankenland.
De documentaire — met speciaal daarvoor door Tony Overwater gecomponeerde muziek — heeft als thema het fenomeen dierenliefde, toegespitst op de grootste dierenkliniek van Europa, de zogeheten vermenselijking van diverse diersoorten die als huisdier worden gehouden, en de behoefte aan warmte, die tal van mensen als een gemis in het contact met soortgenoten voelen, maar deze veelal wel bij dieren kunnen vinden.
Veel geleerden en andere deskundigen wijzen zulke innige contacten tussen mens en dier strikt af en zij willen u en ons in de richting van betere contacten tussen mensen onderling duwen, en dat is — in het kader van de wijze waarop ons gehele maatschappelijke gebeuren nu eenmaal is gestructureerd — weliswaar, althans ten dele, begrijpelijk, maar zegt u nu zelf: hoeveel honden, katten, hamsters, kanaries — en voor mijn part ook: terrarium-ingezetenen — kent u, die het ene moment wel tegen u willen oprijden met ges(t)imuleerde sympathie om vervolgens, zodra u buiten gehoorsafstand bent, u te 'promoveren' tot het thema van leugens, laster, lagen en listen? Waarachtig, zulks doet alleen maar het tot diep in het merg verdorven zoogdier op twee benen dat oorlogsmisdadigers als G.W. Bush en V. Poetin, alsmede verdoolde zielenpootjes als G. Wilders, voortbrengt.


Kortom, breekt u mij de bek op de feestdagen van derden maar niet open, zeker niet als het over naastenliefde van zich als christenen beschouwende plaatsbekleders en aanverwant gespuis gaat. Kijkt u dus vooral naar de documentaire over dieren, waarin u wellicht ook nog enkele vertegenwoordigers van het mensengeslacht zult kunnen tegenkomen die zich willen inzetten voor dieren, in tegenstelling tot de eigentijdse Mengeles die, onder het mom van de vooruitgang, de meest abjecte beestachtigheden uitspoken met dieren. Dat wilde dat andere Beest uit de Afgrond, die Mofse Mengele, naar eigen inzicht, ook al met de veelvoorkomende zoogdiersoort, die wel de naam mens draagt maar die de meeste aspecten van menselijkheid in de loop der tijden voor een groot deel is kwijtgeraakt.
____________
Afbeeldingen
1. Musicus Tony Overwater.
2. Kater Pluim (1978-2003), centurio van huis, tuin en keuken. Na de inspectie bij avond van zijn grootgrondbezit; hij was toen al 23 jaar.

Geen opmerkingen: