woensdag 24 december 2008

De champagne gaat niet gebukt onder de crisis

Wereldwijde afzetgebieden
Zoals te verwachten viel, hebben tal van mensen met een uitstekend inkomen geen of minder direct last van de financieel-economische crisis en die heeft dan ook geen of weinig invloed op hun koopgedrag. Aan het eind van ieder jaar, als er een explosie in de aankopen plaats heeft, kunnen de statistieken aantonen hoe goed of hoe slecht het op dat moment gaat. De verwachting dat de kerstinkopen flink wat lager zouden uitvallen dan voorafgaande jaren is niet uitgekomen, en in verband met oudejaarsavond kijken veel geïnteresseerden naar het product bij uitstek dat men op en om de jaarwisseling heel wat meer kan aantreffen dan tijdens de rest van het jaar: champagne.
De kurk in een champagnefles is nog altijd de klassieke: van hout (eikenschors). Hoewel er steeds meer wordt gekozen voor kunststof kurken, valt het bij een dergelijk traditioneel product niet te verwachten dat de wijnboeren daartoe eveneens zullen overgaan.

Laatste informatie
Het NOS-Journaal van hedenochtend had een bericht gewijd aan deze bijzondere wijnsoort. Daarin werd gemeld dat er in het jaar 2007 driehonderd achtendertig miljoen flessen champagne zijn verkocht. De omzet daarvan bedroeg vierenhalf miljard euro. Weliswaar is de omzet in dezelfde streken iets gedaald, maar daar staat tegenover dat de wijnboeren nieuwe afzetgebieden hebben weten te ontsluiten: onder meer Rusland en China, Brazilië en Mexico.
Een van de klassieke champagne-wijnboeren wiens voorouders reeds vanaf 1687 deze wijn heben geproduceerd, toonde zich optimistisch met betrekking tot de toekomstige afzet. Hij is van mening dat mensen bij een geboorte of huwelijk altijd champagne zullen blijven drinken.
Dat lange-termijn-denken hoort immers van oudsher bij specifiek deze wijboeren: de oogst die tijdens dit jaar is binnengehaald, zal pas over tien jaar in flessen terug te vinden zijn. Bovendien is deze tak van de Franse culturele industrie relatief stressbestendig: enkele procenten teruggang in de omzet zal men zonder al te grote problemen kunnen opvangen. Bovendien zijn er altijd mensen die, zelfs met teruglopende inkomsten, hun gevoel voor luxe en stijl niet al te veel geweld willen aandoen en derhalve gericht champagne zullen blijven kopen.
____________
Afbeeldingen
1. De klassieke houten champagnekurk.
2. Champagne in flessen ligt hier te rijpen in een speciale grot.

Geen opmerkingen: