donderdag 11 december 2008

Europese steden met extra aandacht

Reportage
Als u onze bijdrage van woensdag 10 december heeft gelezen op onze moedersite Cultuurtempel, zou u geneigd kunnen zijn te denken dat tal van het aspecten van het veelzijdige fenomeen Stad via diverse televisiezenders in West-Europa voor donderdag 11 december waren voorbehouden. Alsof hetom 'afgesproken werk' gaat, blijkt dat het in ons artikel behandelde nog niet eens de helft van het aanta steden te zijn dat deze bewuste dag op de beeldbuis zal verschijnen in enigerlei context.
Naast de genoemde reportages over verhuizen naar een stad, een bij de wederopbouw van een land vergeten stad, en tenslotte twee door zware misdaad geteisterde steden, willen we u ook nog wijzen op twee achter elkaar uit te zenden programma's over andere, in totaal drie steden.


De eerste van de beide programma's wordt uitgezonden tussen 22:35 uur en 23:35 uur en behandelt, onder de titel Liverpool — Beat city, die Engelse stad, waar de Beatles-rage bijna een halve eeuw geleden is begonnen. Liverpool is dit jaar bestempeld tot culturele hoofdstad van Europa, samen met het Noorse Stavanger.

Discussieprogramma
In aansluiting daarop, om 23:35 uur, volgt het ruim een uur durende discussieprogramma Paris-Berlin, die Debatte. Het thema van de discussieavond die met de beide bevriende hoofdsteden te maken heeft, is Brauchen wir das Christentum?

Aangezien het ook en vooral, zo niet uitsluitend, Frankrijk en Duitsland zijn, die bepalen wat in Europa belangrijk is en wat er zoal moet gebeuren, is het niet oninteressant om te weten wat de diverse discutaerenden daarover te melden hebben. Lange gold Europa als het christelijke wereddeel bij uitstek; niet alleen in religieus opzicht, maar tevens qua culturele achtergronden, waarden en ontwikkelingen.
Nu ons werelddeel in niet onbelangrijke mate voorzichtig wordt geïslamiseerd — een feit dat sommige mensen wat zorgen baart, anderen volkomen hysterisch maakt en naar alle kanten in onbedaarlijke gekte doet doorslaan — is het de vraag in hoeverre de christelijke normen en waarden — die niet per definitie van kerkbezoek of godsgeloof afhankelijk hoeven te zijn, maar zich als zelfstandig cultuur- en gedachtengoed die allengs zijn ontstaan uit die ooit, tot en met de Renaissance, brede basis — voldoende tegenwicht zullen kunnen bieden tegen de nieuwe invloeden — die mede hun kansen hebben gekregen door de open grenzen en allerlei andere opvattingen en daaruit voortvloeiende maatregelen — om een hecht fundament te kunnen blijven voor al diegenen, die niet tegen integratie zijn, maar wel vóór het behoud vanhet bestaande dat zijn sociaal-culturele invloed in ruime mate heeft bewezen.
____________
Afbeeldingen
1. Liverpool. Havengebied — werelderfgoed.
2. Voorplat van de Nederlandse vertaling van Novalis' verhandeling Die Christenheit oder Europa, verschenen Bij Wereldbibliotheek, 1949.

Geen opmerkingen: