woensdag 10 december 2008

"Wilders en zijn partij zijn rechts-extreeem" luidt heden de uitkomst van een diepgaand onderzoek

Racismemonitor bijgesteld
Op de dag waarop het precies zestig jaar is geleden dat de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens in 30 artikelen heeft vastgelegd, komen enkele onderzoekers tot de conclusie dat de Nederlandse politieke beweging van Geert Wilders, die als Partij Voor de Vrijheid inmiddels bekend staat, rechts-extremistisch is. De onderzoekers in kwestie — van de Anne Frank Stichting en de Universiteit van Leiden — hebben dit vastgelegd in de Racismemonitor op woensdag 10 december.
Nu lijkt ons die conclusie geenszins verrassend. Men heeft toch alleen maar kennis hoeven nemen van de inhoud van Wilders uitzinnig slechte film Fitna [1] die uitblinkt in onnozelheid en manipulatie — om maar te zwijgen over de talloze andere gebreken die aan dit wanproduct kleven, om vast te stellen dat de maker niet alleen de kwaliteiten mist om een sociaal aanvaardbare rolprent over een eventueel dreigende islamisering te maken, maar dat hij tevens bewust allerhande feitelijkheden heeft weggelaten om alleen de grote lijn binnen zijn dodelijk vermoeiende, tot in den treure herhaalde, totaal ongenuanceerde en uit elk maatschappelijk verband gerukte, beweringen als waarheid te doen overkomen. Dan weet men uit welke stal, uit welk kamp, dat opruiende product afkomstig is.

Verkwiste energie
In plaats van de strijd aan te binden tegen antidemocratische, de vrijheid van de westerse samenleving bedreigende elementen in alle stromingen op deze aardbol, richt Wilders zich op grote groeperingen vredelievende mensen, de moslim zijn. Daar zitten zijn oogkleppen en zijn onwil om de maatschappij te zien zoals deze is: gekleurder en genuanceerder dan hij die wenst.
Onder meer dat is één van de rechts-extreme elementen binnen zijn stroming, waar hij als Hoofdman fungeert over een groepering die alleen op radikalinski-instincten wenst te drijven en weigert een minimaal gedeelte van de weke massa in de schedelpan te gebruiken.
Dat de man en zijn aanhang woedend zijn over de terechte indeling van zijn stroming mag niemand deren; hij en de zijnen zijn altijd woedend als anderen anders denken dan wat hij aanvaardbaar vindt. Een doorwrochte cursus democratiebeginselen zou geen kwaad kunnen.
__________
[1]
Zie daartoe het artikel van vrijdag 28 maart 2008 op onze moedersite Cultuurtempel.

Geen opmerkingen: