donderdag 28 augustus 2008

De apotheker en zijn medicijn weer in het nieuws


Laatste perikelen
Volgens de laatste berichten hebben apothekers het weer eens, of nog steeds, moeilijk als gevolg van de veranderingen, die enige jaren geleden zijn doorgevoerd. Deze blijken zo ingrijpend dat er problemen dreigen, die de overheid niet zou moeten negeren: ontslag voor personeel om op die manier kosten te besparen, enerzijds, en aan de andere kant de steeds langere wachttijden voor de cliëntèle. De apothekers vrezen dat de verzekeringsmaatschappijen meer en meer invloed willen en dat langs allerlei wegen proberen te realiseren.
Mede daarom zouden zij heel graag zien dat de eigen beroepsgroep, overeenkomstig de Luiken-tekst van 1694,

Gelyck het Huys der Aaartseny
Voor 's lichaams quaal en kranckheid sy


aangezien die nu onder hoge druk staat.
Leest u, als het thema u interesseert — en mocht u af en toe of dikwijls een apotheek nodig hebben, dan is het gebeuren toch ook voor u van belang — het artikel in Trouw van heden.
____________
Afbeelding: De Apoteeker. Uit: Het Menselyk bedryf. Vertoond in 100 Verbeeldingen van Ambachten, Konsten, Hanteeringen en Bedryven; met Versen. 't Amsterdam. Gedaan door Johannes en Caspaares Luiken. 1694. (Reprografische herdruk van Foresta, Groningen, jaren zeventig van de vorige eeuw.)


Geen opmerkingen: